Strona główna    SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW  
Poniedziałek 22 Październik 2018 | Imieniny: Halki, Filipa, Przybysława
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
Powitanie
Kontakt
O szkole w jubileusz 10-lecia
Jak do nas trafić?
Historia Budzisławia Kościelnego
Informacje
Ceremoniał
Dokumenty szkolne
Zestaw podręczników na rok szkolny 2017/2018. Oddziały gimnazjalne
Pracownicy szkoły
Doradztwo Zawodowe
Biblioteka
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Pedagog szkolny
Samorząd Uczniowski
Plan lekcji
Dla rodziców
Archiwum
Programy i projekty edukacyjne
Gimnazjalne projekty edukacyjne
Innowacje pedagogiczne
Losy absolwentów
Patron Szkoły
Harmonogram dowozów i odwozów - 2016/2017
Ubezpieczenie NNW młodzieży
Sport
Konkursy przedmiotowe
Rekrutacja - 2016/2017
Młodzieżowa Akcja Multimedialna
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
eTwinning
Prezentacja projektów edukacyjnych
  


Wokół patrona szkoły – prezentacja projektów edukacyjnych

w Gimnazjum w Budzisławiu Kościelnym

 

Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. uczniowie klas gimnazjalnych, w których obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, mają obowiązek udziału w realizacji gimnazjalnego projektu edukacyjnego, rozumianego jako zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnych metod. Zakres tematyczny gimnazjalnego projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej lub wykraczać poza te treści. Projekty mogą być prowadzone w ramach jednego przedmiotu (projekt przedmiotowy) lub kilku.

Celem gimnazjalnego projektu edukacyjnego (w odróżnieniu od realizowanych od lat w polskiej szkole projektów) jest nie tyle samo działanie uczniowskie, co rozwiązanie konkretnego problemu. Stawiany przed uczniami przez nauczyciela - lub definiowany przez nich samodzielnie - powinien budzić ich zainteresowanie, a jego rozwiązanie powinno być wyzwaniem.

Uczniowie, szukając samodzielnie rozwiązania problemu, zdobywają nową wiedzę i nowe umiejętności, a grupowa praca nad projektem i publiczna prezentacja jego efektów dają uczniom szansę rozwinięcia umiejętności pracy zadaniowej, w tym: planowania, współpracy, komunikacji, prezentacji i samooceny.

Aby sprostać temu zadaniu w naszym gimnazjum w roku szkolnym 2010/2011 realizowano dziewięć  projektów edukacyjnych, które były ukierunkowane i związane z patronem szkoły. Działania, które podejmowano i realizowano poświęcone były aspektom przyrodniczym i przyrodniczo – matematycznym, ponieważ zgodnie z podjętą dnia 29.04.2011r. Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie Gimnazjum w Budzisławiu Kościelnym będzie nosiło imię Przyrodników Polskich. Nadanie imienia szkole nastąpi 26.10.2011r., a zrealizowane działania zespołowe będą wzbogaceniem tematyki uroczystości.

 

Realizowane projekty dotyczyły następujących zagadnień i postaci:

1. Jakie drzewa odnajdziemy w naszym szkolnym arboretum? – Wł. Seneta.

- opiekun mgr Edyta Jabłońska

2. Czy Maria Skłodowska- Curie może być autorytetem dla współczesnej młodzieży?  - Maria Skłodowska – Curie.

- opiekun mgr Ewelina Wawrzyniak

3. Jak rodziła się idea ochrony przyrody w Polsce? – A. Wodziczko.

- opiekun dr Marzena Fedorowicz

4. Śladami Jana Heweliusza. – Jan Heweliusz.

- opiekun mgr Hanka Pilarczyk

5. Jak wiele tajemnic kryją ptaki… Zostań ornitologiem. – J.B. Sokołowski.

- opiekun pani Marlena Ciesielska

6. Jakie znaczenie dla nauki miało odkrycie Mikołaja Kopernika? – Mikołaj Kopernik.

- opiekun mgr Wanda Nowak

7. Wykorzystanie zasad  ergonomii w życiu codziennym – W.B. Jastrzębowski.

- opiekun pan Marek Tamulski

8. W jaki sposób życie i działalność Jana Śniadeckiego wpłynęło na rozwój polskiej nauki? – J. Śniadecki.

- opiekun mgr  Krystyna Maciejewska

9. Jak chronić bioróżnorodność okolicznych jezior? – B. Dybowski.

- opiekun mgr Małgorzata Prusak

 

Wszystkie grupy projektowe pod kierunkiem swoich opiekunów zaprezentowały efekty swojej pracy w dniach 10.06.2011 r. oraz 17.06.2011 r. Wszystkie zespoły realizują projekty zgodnie z Regulaminem Projektów Edukacyjnych  w Gimnazjum w Budzisławiu Kościelnym. Zespoły wykonały prezentacje multimedialne, obrazy, plakaty, makiety, wiersze, piosenki, scenki przedstawiające życie i działalność polskich przyrodników  oraz szereg innych działań.

 

Opiekunowie projektów

                                          

 Prezentacja projektu „Jakie drzewa                            Prezentacja projektu „Czy Maria Skłodowska

odnajdziemy w naszym szkolnym                                - Curie może być autorytetem dla współczesnej

arboretum?” – Wł. Seneta                                               młodzieży?” - Maria Skłodowska – Curie.

 

                                          

Prezentacja projektu „Jak rodziła się idea                                Prezentacja projektu „Śladami Jana

ochrony przyrody w Polsce?” – A. Wodziczko.                         Heweliusza” – Jan Heweliusz.

 

                                          

Prezentacja projektu „Jakie znaczenie dla                   Prezentacja projektu „Wykorzystanie  zasad

nauki miało odkrycie Mikołaja Kopernika?”               ergonomii w życiu codziennym.”

– Mikołaj Kopernik.                                                           – W.B. Jastrzębowski.

 

                                          

Prezentacja projektu „W jaki sposób życie                               Prezentacja projektu „Jak chronić

i działalność Jana Śniadeckiego wpłynęło                                 bioróżnorodność okolicznych jezior?”

na rozwój polskiej nauki?” – J. Śniadecki.                                 – B. Dybowski.  

 

                                         

      Prace wykonane przez uczniów.                                                      Prace wykonane przez uczniów.

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
   
Strona główna|Archiwum GIM Budzisław|Archiwum GIM Kleczew|SP Koziegłowy|SP Sławoszewek|SP Złotków|ZSP Budzisław Kościelny|ZSP Kleczew|CUW
Nasze kanały RSS
© 2007 Edukacja w Gminie Kleczew. All rights reserved. | on line: 21 odwiedzin: 5767405