Strona główna    SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW  
Sobota 15 Grudzień 2018 | Imieniny: Nina, Celina, Walerian
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
Kontakt
Patron szkoły
Historia szkoły
Hymn szkoły
Nasze osiągnięcia
Dokumenty
Pracownicy ZSP
Uczniowie
Bezpieczna+
Rada Rodziców
Informacje dla rodziców
Samorząd Uczniowski
Kalendarz roku szkolnego 2018/2019
Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2018-2019
Pedagog
Biblioteka (ul.Świętej Kingi)
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Biblioteka (ul.Warszawska)
Świetlica
Działania biblioteki szkolnej i świetlicy
Stołówka
Szkoła Promująca Zdrowie
Uroczystości szkolne
Innowacja pedagogiczna
Programy, projekty
Projekty unijne
Uroczystości przedszkolne
Akademia Zdrowego Przedszkolaka
Gazetka przedszkolna
Ogólnopolska Akcja MEN „Ćwiczyć każdy może” zorganizowana w ramach Roku Przedszkola w Ruchu
CHÓR SZKOLNY
Doradztwo zawodowe
OTK 2017
OTK 2018
Współpraca ze Szkołą w Koziatyniu na Ukrainie
Erasmus+
eTwinning
Losy absolwentów Gimnazjum im.Noblistów Polskich
Projekt "Czynna ochrona pszczołowatych w parkach krajobrazowych"
Ubezpieczenie
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
eTwinning
Raport 2016 - 2017
  

 

 

 

RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY/PLACÓWKI,

KTÓRA NALEŻY DO

WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE 

 

 

 


RAPORT ZA ROK 2016/2017

 

INFORMACJE  PODSTAWOWE O SZKOLE/PLACÓWCE:

Nazwa

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kleczewie

 

Adres

62-540 Kleczew, ul. św. Kingi 7

 

Telefon

63 2701 992

Adres mailowy

spkleczew@konin.lm.pl

Strona www

www.edukacja.kleczew.pl

Imię i nazwisko dyrektora

Lidia Domagalska

Imię i nazwisko koordynatora

Marzena Albanowska

Imiona i nazwiska członków szkolnego zespołu

Małgorzata Dylewska, Melanie Marx, Halina Szymańska, Honorata Dzwoniarska, Halina Maciaszek, Anita Golasa, Piotr Szymański, Ewa Linik

Data otrzymania certyfikatu Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

14 XI 2012r.

Nr w wykazie szkół/placówek (lista dostępna na stronie www.ko.poznan.pl)

138, 139

 

 

  1. Plan działań w zakresie promocji zdrowia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELE

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

TERMIN

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

KRYTERIUM SUKCESU

WDRAŻANIE WIEDZY NA TEMAT WŁAŚCIWEGO KORZYSTANIA ZE  ZDOBYCZY TECHNIKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIE DO DBANIA OO NASZE

INFOHOLIZM

 

Warsztaty dla uczniów i rodziców

- warsztaty dla uczniów      i rodziców Smartfon jak narkotyk z terapeutą MCP w Krakowie

- warsztaty dla uczniów na temat asertywności       z psychologiem PPPP      w Ślesinie

XII 2016

 

 

 

III 2017

 

 

 

M. Albanowska

 

 

M. Albanowska

40% rodziców wzięło udział w warsztatach

90% uczniów wzięło udział w warsztatach

Udział w spotkaniach na temat cyberprze- mocy

 

- udział liderów uczniowskich w debacie gminnej na temat cyberprzemocy

- spotkanie uczniów            z policjantem na temat cyberprzemocy

X 2016

 

 

 

XI 2016

 

 

P. Szymański

 

 

 

M. Albanowska

 

Uczniowie znają zasady netykiety oraz zagrożenia płynące         z Internetu

Konkursy tematyczne i plastyczne na temat netykiety

- konkurs plastyczny dla uczniów klas VI na temat bezpieczeństwa w sieci

- konkurs międzyszkolny na temat wiedzy o bezpiecznym korzystaniu z komputerów i telefonów

- gminny konkurs na temat netykiety

XI 2016

 

 

XII 2016

 

 

 

XII 2016

J. Witkowska

 

 

P. Szymański

 

 

 

M. Albanowska

Wyniki uczniów        w konkursie tematycznym liczne zaangażowa-nie uczniów w konkurs plastyczny

Zagadnienia w ramach programu Bezpieczna+

- wykonywanie broszur      i ulotek

- przedstawienie dla uczniów  i rodziców

IX – XII 2016

 

 

Zespół ds. realizacji projektu

Zaangażowa-nie uczniów w pracę; pozytywny odbiór przez społeczność szkolną

Przedsta- wienie profilakty- czne

- spektakl profilaktyczny dla uczniów Pętla zdarzeń

III 2017

M. Albanowska

Zainteresowanie uczniów spektaklem

Rozwijanie zaintereso- wań uczniów

- udział uczniów w kołach zainteresowań

- udział uczniów                          w zajęciach sportowych

- udział uczniów                        w zajęciach artystycznych     i technicznych

- udział w zajęciach Centrum Kultury              w Kleczewie

- zajęcia czytelnicze                   w bibliotece szkolnej, współpraca z biblioteką miejską

Cały rok szkolny

 

- nauczyciele poszczególnych przedmiotów

 

 

 

 

-  A. Golasa

 

 

- M. Ejm

- A. Golasa

Systematycz-ny i liczny udział uczniów         w zajęciach

WDRAŻANIE DO DBANIA O ZDROWIE NASZEGO ORGANIZMU

ZDROWIE TO PODSTAWA

 

Zamiast dymka witaminka

- przygotowanie przez uczniów plakatów i ulotek o tematyce antynikotynowej

-  happening Zamiast dymka  - witaminka

XI 2016

 

H. Maciaszek

M. Albanowska

Ilość rozdanych ulotek, uczniowie wiedzą jakie są szkodliwe skutki palenia tytoniu

Światowy Dzień bez Tytoniu

- zajęcia warsztatowe       w klasach IV, VI i dla uczestników półkolonii letnich

- konkurs na gazetkę ścienną o tematyce antynikotynowej                w klasach IV-VI

V/VI 2017

M. Albanowska

 

 

H. Maciaszek

 

uczniowie wiedzą jakie są szkodliwe skutki palenia tytoniu, zaangażowanie uczniów w prace konkursowe

Spektakle profilakty czne

- Nad przepaścią dla klas IV - VI

- Prawdziwy skarb dla       0 -III

XI 2017

M. Albanowska

Pozytywny odbiór spektaklu przez uczniów

Europejski Dzień Mózgu

- gazetka informacyjna na korytarzu szkolnym

- wybór Klasowego Mistrza Spostrzegawczości

-  warsztaty dla uczniów klas IV-VI na temat pracy mózgu

III 2017

M. Albanowska

H. Maciaszek

Wychowawcy

Uczniowie wiedzą co poprawia pracę naszego mózgu, chętnie rozwiązują łamigłówki logiczne

Światowy Dzień Zdrowia

- wg tematyki i informacji przekazanej przez WHO

IV 2017

M. Albanowska

H. Maciaszek

Uczniowie angażują się w działania na rzecz promocji zdrowia

Realizacja programów antynikotynowych

- Czyste powietrze wokół nas – 6-latki

- Nie pal przy mnie proszę – kl. II

- Znajdź właściwe rozwiązanie – kl. V

X-V 2016-17

 A. Golasa

 

G. Dobrzycka

 

M. Piętka

Dzieci             i uczniowie znają skutki biernego         i czynnego palenia tytoniu

 

PROPAGOWANIE ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

Propagowanie zasad zdrowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RACJONALNE ODŻYWIANIE

 

Realizacja programów: Owoce        i warzywa  w szkole, Mleko w szkole

- wspólne spożywanie śniadań

- wycieczki do sadu             i ogrodu

- warzywa i owoce dla uczniów klas I – III dwa razy w tygodniu

- uczniowie klas I-VI trzy razy w tygodniu piją             mleko w szkole

Rok szkolny 2016/17

G. Dobrzycka

 

 

 

 

 

 

M. Michalska

Dzieci chętnie spożywają owoce i warzywa, znają ich wartość odżywczą

80% uczniów pije w szkole mleko i zna jego wartość odżywczą

Soki, koreczki, szaszłyki owocowe

Przygotowywanie             w klasach zdrowych kanapek, koreczków, szaszłyków owocowych, wyciskanie soków, a na lekcjach techniki - sałatek      i surówek

rok szkolny 2016/17

Wychowawcy

H. Dzwoniarska

jw.

Realizacja zagadnień na temat zdrowego odżywiania             w ramach programów  i projektów prozdrowotnych

- Moje dziecko idzie do szkoły

- Kubusiowi Przyjaciele Natury

- Trzymaj Formę!

 

 

Rok szkolny 2016/17

A. Golasa

 

A. Dawidziak

 

P. Szymański

Uczniowie kształtują prawidłowe nawyki żywieniowe

Śniadanie daje moc

- gazetka tematyczna na korytarzu szkolnym

- wspólne przygotowanie   i spożycie śniadania          w klasach I – VI

- omówienie z uczniami 12 zasad prawidłowego żywienia

XI 2017

Wychowawcy,

SU wraz              z opiekunem

Uczniowie znają zasady higienicznego, bezpiecznego przygotowywania posiłków

Konkursy tematyczne o zdrowym odżywianiu

-konkurs na  uśmiechnięte owoce i warzywa              w ramach Światowego Dnia Uśmiechu

- konkurs plastyczny Racjonalnie się odżywiasz – zdrowie wygrywasz

- konkurs przedszkolny na najpiękniejszą dynię

X 2016

 

 

 

IX 2016

 

 

X 2016

H. Maciaszek

M. Albanowska

 

jw.

 

 

A. Golasa

Zaangażowa-  nie uczniów          w prace konkursowe

Warsztaty na temat racjonalnego żywienia

- Słodkie może być zdrowe – warsztaty rodziców dla rodziców        i dzieci

- Żywienie a efektywna praca mózgu w ramach EDM dla uczniów kl. IV-VI prowadzone przez p. B. Stepanow

- warsztaty na temat zdrowego odżywiania przeprowadzone przez pracowników PSSE w Koninie dla półkolonistów

XII 2016

 

 

 

III 2017

 

 

 

 

VI 2017

P. Szymański

 

 

 

M. Albanowska

 

 

 

Wychowawcy półkolonii

Ilość rodziców biorąca udział w warsztatach

 

Zaangażowa-  nie, czynny udział uczniów w warsztatach

 

PROMOWANIE AKTYWNEGO WYPOCZYNKU

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

Aktywność na świeżym powietrzu

- wycieczki piesze po najbliższej okolicy

- pobyt na placu zabaw

- spacery

- zajęcia sportowe na powietrzu

- zabawy na śniegu

- przerwy śródlekcyjne    na dworze

- Dzień Przedszkolaka

- piknik dla uczniów klas III w ramach programu Bezpieczna+

Cały rok szkolny w zależności od aury

 

 

 

IX 2016

IX 2016

Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzieci aktywnie spędzają czas wolny na świeżym powietrzu

Zajęcia sportowe

- zajęcia rekreacyjno – sportowe

- Turniej Niepodległościowy

- turniej 1001 gra

- mecze towarzyskie        w piłkę ręczną chłopców     i dziewcząt

- Olimpiada Wielkanocna

 

- Olimpiada Przedszkolaków

- Dzień Sportu

Cały rok

 

XI 2016

 

I  2017

Cały rok

 

 

IV 2017

 

VI 2017

 

VI 2017

Nauczyciele w-f

 

 

 

 

 

 

M. Marx, E. A. Linik, I. Torki

I. Wdowiak, A. Dawidziak

Nauczyciele w-f

Uczniowie podnoszą swoją sprawność fizyczną; ponad połowa uczniów uczestniczy        w różnych formach aktywności sportowej

Wyjazdy na  basen

- wyjazd na basen           do Mogilna w ramach programu Bezpieczna+

- wyjazdy na basen  do Konina w ramach ferii zimowych

- cykliczne wyjazdy na basen do Konina połączone z nauką pływania

XI 2016

 

 

Ferie zimowe

 

II półrocze

P. Szymański

 

 

K. Stróżyk

 

 

Wyznaczeni nauczyciele

jw.

Rajdy rowerowe

- rajd rowerowy w ramach programu Bezpieczna+

- gminny rajd rowerowy Bądź trzeźwy na drodze

- rajdy szkolne do Ślesina i do Kazimierza B.

IX 2016

 

VI 2017

 

 

VI 2017

P. Szymański

H. Szymańska

E. Linik

P. Szymański

 

E. Linik  I.Torki

P. Szymański

Ilość chętnych uczniów          do udziału        w rajdach;

Realizacja  programów prozdrowotnych

- Trzymaj Formę!

- Moje dziecko idzie do szkoły

- Mały Mistrz w kl. II

- Bezpieczna+

Rok szkolny 2016/17

P. Szymański

A. Golasa

 

K. Stróżyk

P. Szymański

Uczniowie wiedzą na czym polega zdrowy styl życia

Uzyskanie certyfikatu

Udział w zawodach sportowych

- gry zespołowe

- zawody lekkoatletyczne

- biegi przełajowe

Rok szkolny 2016/17

P. Szymański

E. Linik

K. Stróżyk

Sukcesy uczniów           w zawodach

Aktywny wypoczy-  nek                 z udziałem rodziców

- Dzień Ziemniaka

- Mecze w piłkę ręczną

- Festyn rodzinny na Trębach

- Turniej Mikołajkowy

IX 2016

Cały rok

VI 2017

 

XII 2016

M. Macyszyn

P. Szymański

I. Kopiecka, A. Golasa

P. Szymański

Zaangażowa- nie rodziców, wspólna zabawa

 

 

 

 

 

 

WDRAŻENIE UCZNIÓW DO PRZESTRZEGANIA ZASAD BEZPIECZEŃSTWA

BEZPIECZENSTWO WOKÓŁ NAS

Realizacja zadań w ramach projektu Bezpieczna +

- spotkanie ze strażakiem

- spotkanie z ratownikiem medycznym

- instruktaże udzielania pierwszej pomocy medycznej

- zajęcia z pierwszej pomocy dla uczniów

XI 2016

 

 

 

 

 

 

 

P. Szymański

H. Szymańska

Uczniowie znają podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy, znają numery telefonów alarmowych

Bezpieczeństwo          w ruchu drogowym oraz przeciwpo- żarowe

- realizacja programu Moje dziecko idzie do szkoły

- udział w turniejach: Poznajemy znaki drogowe; Wiedzy o ruchu drogowym, Młodzież zapobiega pożarom

- spotkania z policjantem dla przedszkolaków          i uczniów zdających na kartę rowerową

- wycieczki do Miasteczka Ruchu Drogowego           w WORD w Koninie

Rok szkolny 2016/17

 

Wg planu pracy

 

 

 

 

 

IX- kl. I, X - kl. II, VI – półkolo-niści

A. Golasa

 

 

 

P. Szymański

H. Dzwoniarska

 

W. Majewska

H. Dzwoniarska

 

A. Pawlaczyk

wychowawcy kl. II

wychowawcy półkolonii

Uzyskanie certyfikatu

Uczniowie znają przepisy przeciwpożaro-we i  ruchu drogowego szczególnie dotyczące pieszych            i rowerzystów;

Stop przemocy

- zajęcia warsztatowe prowadzone przez pedagoga PPPP              w Ślesinie: Co zrobić, aby w naszej klasie żyło się lepiej?    

- zajęcia wychowawcze:

 w kl. V  - Moje punkty oparcia

 w kl. II – Zachowania agresywne w szkole

 w kl. IV – Jak reagować na przemoc i agresję ze strony rówieśników?

- prace plastyczne Stop agresji

- konkurs plastyczny Moja bezpieczna szkoła

- Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

V-VI

2017

 

 

 

 

Wg planu pracy

 

 

 

 

 

I 2017

 

XI-XII 2016

XI 2016

M. Albanowska

 

 

 

 

M. Albanowska

 

 

 

 

 

 

J. Witkowska

 

P. Szymański, H. Szymańska H. Maciaszek, M. Albanowska

Uczniowie zdobywają wiedzę               i umiejętności dotyczące radzenia sobie w trudnych sytuacjach, opanowywania złości, stresu

 

 

 

Bezpieczne wakacje

- spotkanie dla uczniów    z policjantem, strażakiem     i leśniczym na temat bezpiecznego zachowania podczas wakacji;

- przygotowanie gazetki ściennej.

 

VI 2017

M. Albanowska, P. Szymański

Uczniowie znają podstawowe zasady bezpieczeń-stwa podczas wypoczynku letniego

 

 

 

  1.  Sprawozdanie z realizacji podjętych działań.

 

W roku szkolnym 2016/17 w ramach zadań SPZ pierwszym z bloków tematycznych był infoholizm.    W ramach tego bloku przeprowadziliśmy szereg różnorodnych działań. Pogłębiliśmy wiedzę na temat zagrożeń płynących z sieci czyli cyberprzemocy: odbyły się dwa spotkania z policjantem, liderzy uczniowscy uczestniczyli w debacie gminnej poświęconej tej tematyce, szereg zadań dotyczących bezpieczeństwa w  Internecie wykonaliśmy w ramach programu Bezpieczna+ - m.in. uczniowie wykonywali ulotki i opracowywali broszury, przygotowali przedstawienie dla swoich kolegów                   i rodziców .Zarówno uczniowie jak i chętni rodzice uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez    p. O. Pacek z Małopolskiego Centrum Profilaktyki w Krakowie na temat uzależnienia od telefonu, komputera  i innych zdobyczy techniki – Smartfon jak narkotyk. Podobna tematyka została zawarta    w przedstawieniu profilaktycznym Pętla zdarzeń, którego adresatem byli uczniowie klas IV-VI. Swoją wiedzę na temat infoholizmu uczniowie sprawdzili biorąc udział w dwóch konkursach na temat bezpieczeństwa w sieci oraz netykiety. Był to konkurs gminny w Budzisławiu Kościelnym, w którym uczennica kl. VI a W. Krzemińska uzyskała I miejsce a jej koleżanka W. Pawlaczyk otrzymała wyróżnienie. Organizatorem drugiego konkursu, tym razem międzyszkolnego, była nasza szkoła.      W podsumowaniu zliczano wyniki testów wszystkich uczestników i przyznawano punkty danej szkole. Tutaj zdobyliśmy drugie miejsce. Uczniowie klas V i VI wzięli udział w konkursie plastycznym na temat bezpieczeństwa w sieci – powstały piękne i mądre plakaty, którymi udekorowaliśmy hol szkolny. Alternatywą do spędzania czasu przed komputerem, laptopem, z telefonem w ręku jest czynny wypoczynek i rozwijanie zainteresowań uczniów. W naszej placówce prowadzimy liczne koła zainteresowań, koła przedmiotowe, zajęcia sportowe oraz artystyczne, które skupiają dużą grupę dzieci. Ponadto nasi uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach Centrum Kultury oraz w bibliotece szkolnej i miejskiej np. w Nocy Bibliotek.

Drugim naszym blokiem tematycznym była wiedza o zdrowiu. Wdrażaliśmy dzieci do dbania                o zdrowie całego naszego organizmu. Najmłodsi uczyli się dbać o zdrowie podczas codziennych zajęć w przedszkolu oraz w ramach programów prozdrowotnych: Moje dziecko idzie do szkoły              i Kubusiowi Przyjaciele Natury. Odbywały się dwa przedstawienia profilaktyczne: Prawdziwy skarb dla dzieci w kl. 0-III oraz Nad przepaścią dla starszych uczniów. Zajęcia. Natomiast dzieci szkolne uczestniczyły w programie fluoryzacji. W październiku uczennice klas szóstych wzięły udział               w spotkaniu Między nami kobietkami na temat higieny intymnej. W marcu obchodziliśmy Światowy Dzień Mózgu. Doceniając ten ważny narząd OUN podczas warsztatów z p. B. Stepanow rozmawialiśmy na temat co szkodzi, a co pomaga prawidłowo funkcjonować naszemu mózgowi. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszego mózgu uczniowie w ciągu tygodnia rozwiązywali krzyżówki i różne łamigłówki wybierając w ten sposób Klasowych Mistrzów Spostrzegawczości. Światowy Dzień Zdrowia odchodziliśmy pod hasłem Depresja – porozmawiajmy o niej Z podstawowymi informacjami na temat depresji można było zapoznać się na naszych gazetkach szkolnych. Ponadto umieściliśmy na nich opis 15 zachowań osób silnych psychicznie. Zaprosiliśmy rodziców do lektury artykułu           w zakładce dla rodziców na temat depresji u dzieci. W ramach profilaktyki uzależnień w trzech grupach wiekowych realizowaliśmy programy antynikotynowe: Czyste powietrze wokół nas                   ( w grupach sześciolatków), Nie pal przy mnie, proszę (uczniowie klas II) oraz Znajdź właściwe rozwiązanie w klasach V. Ponadto podczas ogólnopolskiej akcji Rzuć palenie razem z nami   uczniowie przygotowali plakaty i ulotki o tematyce antynikotynowej. Podsumowaniem akcji był happening   Zamiast dymka – witaminka!. Uczniowie klas VI-ych  rozdawali mieszkańcom Kleczewa jabłka  i przygotowane przez siebie ulotki nawołując w ten sposób do zaprzestania palenia. Natomiast w maju podczas Światowego Dnia bez Tytoniu   odbył się konkurs na gazetkę o tematyce antynikotynowej oraz spotkanie z p. E. Przybylską członkiem GKPiRPA przy RM w Kleczewie na temat uzależnienia od tytoniu i alkoholu. Podobne zajęcia warsztatowe odbyły się dla  uczestników półkolonii letnich w Kleczewie.          

Trzeci blok tematyczny oscylował wokół zdrowego odżywiania. Dzieci i uczniowie utrwalali zdrowe nawyki żywieniowe realizując programy i projekty prozdrowotne: Moje dziecko idzie do szkoły, Kubusiowi Przyjaciele Natury, Trzymaj Formę, Owoce i warzywa w szkole, Mleko w szkole. Odbywały się liczne zajęcia, zabawy, quizy, konkursy i warsztaty. Podczas Światowego Dnia Zdrowia                 w poszczególnych klasach i oddziałach przedszkolnych dzieci  przygotowywały: kanapki, koreczki, szaszłyki owocowe oraz wyciskano soki ze świeżych owoców. W ramach zajęć techniki oraz edukacji przyrodniczej dzieci przygotowywały sałatki i surówki. Cała społeczność szkolna włączyła się do wspólnego „śniadaniownia” podczas ogólnopolskiej akcji Śniadanie daje moc! Dbano o kulturę              i czystość podczas spożywania posiłków na stołówce i w trakcie drugich śniadań. Nasi uczniowie         z klas I - III otrzymywali dwa razy w tygodniu porcję warzyw i owoców, a wszyscy chętni mogli pić mleko. Odbyły się następujące konkursy: na najpiękniejsza dynię w przedszkolu, na uśmiechnięte owoce i warzywa w ramach Światowego Dnia Uśmiechu oraz konkurs plastyczny pod hasłem Racjonalnie się odżywiasz – zdrowie wygrywasz!  Ponadto odbyły się trzy warsztaty na temat racjonalnego odżywiania. Pierwszy dla chętnych dzieci i rodziców pod hasłem Słodkie może być zdrowe  zainicjowany i przygotowany przez grupę rodziców działających w stowarzyszeniu Twoja Moc; drugi dla uczniów klas IV-VI Żywienie a efektywna praca mózgu prowadzony przez                     p. B. Stepanow w ramach obchodów Europejskiego Dnia Mózgu oraz trzeci o racjonalnym odżywianiu dla uczestników półkolonii letnich przeprowadzony przez pracowników Oświaty Zdrowotnej z PSSE     w Koninie.

Następne nasze działania skupiały się wokół aktywnego wypoczynku – promowaliśmy sport                  i rekreację. Właściwie zagadnienia związane z tą tematyką zawarte były we wszystkich programach       i projektach prozdrowotnych. W tym punkcie należy podkreślić nasz udział w projekcie Bezpieczna +, który realizowaliśmy pod hasłem Zdrowi i aktywni. Mając na uwadze zagrożenia współczesnego świata między innymi cyberprzemoc staraliśmy się wskazać uczniom alternatywne formy spędzania wolnego czasu. Poprzez nasze działania pragnęliśmy zintegrować społeczność szkolną i przyczynić się do podtrzymania relacji koleżeńskich. Jako główne zadanie wybraliśmy przedsięwzięcie promujące aktywność uczniów, którego celem jest zwiększenie otwartości szkoły na współpracę              z otoczeniem, kształtowanie w uczniach aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy. Ponadto promowaliśmy  sport, jako sposób na zdrowe życie. Dzieci przedszkolne aktywnie spędzały czas na świeżym powietrzu: spacerując, bawiąc się na placu zabaw, uczestnicząc w piknikach z udziałem rodziców. Uczniowie natomiast przy sprzyjającej aurze przerwy śródlekcyjne spędzali na dziedzińcu szkolnym, zajęcia wychowania fizycznego również często były prowadzone na Orliku lub w plenerze np. w lesie, na stadionie. Poszczególne klasy organizowały sobie pikniki i ogniska na kleczewskiej Malcie. W tym roku szkolnym nasi uczniowie uczestniczyli w czterech rajdach rowerowych – trzech szkolnych (wrzesień, czerwiec) oraz jednym gminnym pod hasłem Bądź trzeźwy na drodze. Ponadto odbyły się liczne wyjazdy na basen – jeden do Mogilna , dwa podczas ferii zimowych do Konina,         a w drugim semestrze  wyjazdy chętnych uczniów na basen do Konina połączone z nauką pływania. Jak corocznie program ferii zimowych zawierał głównie zajęcia o charakterze sportowym - uczniowie mogli uczestniczyć w grach i rozgrywkach grupowych, meczach, sparingach. Uczestniczyliśmy także w imprezach sportowych o charakterze lokalnym: turniejach; Niepodległościowym i w  1001 grze, ogólnopolskiej akcji Cała Polska biega. W aktywność fizyczną włączali się chętni rodzice. Brali czynny udział w pikniku ziemniaczanym, pikniku rodzinnym na Trębach oraz meczu w piłkę ręczną kontra dzieci oraz w Turnieju Mikołajkowym. Uczniowie uczestniczyli w licznych zawodach sportowych            i osiągnęli wysokie wyniki na szczeblu gminnym, powiatowym  i rejonowym. W czasie wielkanocnym klasy IV – VI rozgrywały konkursy sportowo - wiedzowe w ramach Olimpiady Wielkanocnej, gdzie musiały wykazać się umiejętnościami sportowymi, językowymi i znajomością tradycji wielkanocnych. Wiele sportowych emocji wzbudzał też Szkolny Dzień Sportu, w którym uczniowie rywalizowali indywidualnie oraz zespołowo. Najmłodsi próbowali swoich sił w Olimpiadzie Przedszkolaków.

Ostatni obszar naszych działań obejmował zagadnienia bezpieczeństwa. Uwrażliwiając dzieci na zachowanie ostrożności i stosowanie zasad bezpieczeństwa w oddziałach przedszkolnych realizowano program Moje dziecko idzie do szkoły (grupy sześciolatków) oraz zorganizowano spotkania z policjantem, strażakiem i leśniczym. W szkole w ramach realizacji programu Bezpieczna + odbyły się spotkania ze strażakiem, policjantem oraz ratownikiem medycznym. Ratownik udzielił uczniom instruktażu na temat udzielania pierwszej pomocy a następnie uczniowie ćwiczyli na fantomach. Rozpatrując zagadnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym zorganizowaliśmy dla uczniów trzy wycieczki do Miasteczka Ruchu Drogowego przy WORD w Koninie dla klas I i II oraz uczestników półkolonii. Najstarsi, chętni uczniowie brali udział w konkursach: Młodzież zapobiega pożarom i w Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym a  klasy IV w konkursie Rozpoznajemy znaki drogowe. Przygotowywali się do egzaminu na kartę rowerową, swoje zapytania i niejasności wyjaśniał podczas spotkania z policjantem. Bezpieczeństwo w szkole kojarzone jest zazwyczaj z brakiem przemocy i zachowań agresywnych. Aby pomóc uczniom radzić sobie ze złością i złymi emocjami odbyły się w naszej szkole warsztaty: Co zrobić aby w naszej klasie żyło się lepiej? Oraz zajęcia wychowawcze: Moje punkty oparcia, Jak reagować na przemoc i agresję ze strony rówieśników?, Zachowania agresywne w szkole. Plastycznie zagadnienie agresji zobrazowali uczniowie na plakatach wykonanych w ramach projektu polonistycznego Stop przemocy! Oraz w ramach konkursu rodzinnego pod hasłem Moja bezpieczna szkoła. Antidotum na zachowania agresywne są obchodzone w naszej szkole corocznie  światowy dni: Uśmiechu i Życzliwości. Podczas Dnia Życzliwości stworzyliśmy i omówiliśmy Kodeks Człowieka Życzliwego oraz rozwiązywaliśmy quizy na temat naszego usposobienia, empatii. Przed wakacjami w ramach akcji Bezpieczne wakacje przygotowaliśmy spotkanie dla uczniów z policjantem, strażakiem i leśnikiem, którzy omówili zasady bezpiecznego wypoczynku.

 

  1. Monitoring podjętych działań.

 

Za monitorowanie programów i projektów prozdrowotnych  odpowiedzialni są koordynatorzy, którzy czuwają nad pracą swoich zespołów, przygotowują sprawozdania podsumowujące realizację zaplanowanych działań. Ponadto w rocznych planach opracowanych do rozwiązania danego problemu priorytetowego poszczególnym inicjatywom i zadaniom zostały przypisane osoby nadzorujące, które po każdej akcji, konkursie czy imprezie przygotowują sprawozdania i przekazują je koordynatorowi ds. promocji zdrowia oraz dyrekcji. Z działalności wychowawczej w klasach oraz realizacji zadań profilaktycznych wychowawcy przygotowują sprawozdania po I i II semestrze. Najważniejsze wydarzenia opisujemy i umieszczamy na stronie internetowej placówki oraz przekazujemy do prasy lokalnej. Na koniec roku szkolnego koordynator przygotowuje  całoroczne sprawozdanie, raport i prezentację. Dokonuje podsumowania działań podczas analitycznego posiedzeniu RP oraz wrześniowego zebrania z rodzicami.

 

  1. Informacja na temat ewaluacji podjętych działań.

 

Zespół ds. promocji zdrowia dokonał ewaluacji prowadzonych działań na podstawie:

·         analizy sprawozdań wychowawców z działań wychowawczych, profilaktycznych          i prozdrowotnych; sprawozdań: Samorządu Uczniowskiego, wychowawców świetlicy szkolnej i środowiskowej i pedagoga szkolnego;

·         Analizy ankiet ewaluacyjnych do programu Bezpieczna+

·         obserwacji zachowań i postaw uczniów

·         udziału i zaangażowania uczniów i rodziców w działania prozdrowotne.

Na podstawie przeprowadzonych analiz, obserwacji i rozmów otrzymaliśmy następujące informacje zwrotne, z których płyną następujące wnioski:

1.     Zauważalny wzrost świadomości uczniów na temat zagrożeń płynących z nierozsądnego korzystania z komputera, telefonu i zagrożeń płynących z sieci: prelekcja policjanta 95% uczniów; zajęcia warsztatowe  Smartfon, jak narkotyk- uczniowie klas V i VI 99% uczniów tych klas, projekt plastyczny Zagrożenia płynące z sieci – uczniowie klas VI ( 70% uczniów tych klas), udział uczniów w konkursach wiedzowych na temat cyberprzemocy – 10% uczniów, warsztaty dla rodziców Smartfon, jak narkotyk – 30% rodziców.

2.     Wskazano uczniom szereg różnych form  aktywnego spędzania czasu wolnego stanowiącego alternatywę do biernego wypoczynku przed komputerem bądź telewizorem, a także zauważono wzrost liczby dzieci korzystających z aktywnych  form: piknik (uczniowie klas III – 95%), rajd rowerowy (klasy IV –VI 30%), wycieczka na mecz do Płocka (klasy IV-VI  25%),  wyjazd na basen (klasy IV-VI 20%), wycieczka dydaktyczna (klasy II – 98%), rozgrywki sportowe (20%), popołudnia z rodzicami (30%)

3.     Uczniowie zdobyli praktyczną wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej: spotkanie z ratownikiem medycznym i ze strażakiem w dwóch grupach wiekowych; I-III, IV-VI (99% społeczności szkolnej), praktyczne zajęcia z udzielania pierwszej pomocy (50%).

4.     Pogłębiono  wiadomości uczniów na temat bezpiecznego poruczania się po drodze: spotkanie z policjantem ( cała społeczność szkolna 98 %), wycieczka klas II, I, półkolonistów do WORD w Koninie (98%), konkurs wiedzy o ruchu drogowym dla uczniów klas IV – 100% uczniów)

5.     Podniesienie profesjonalizmu i atrakcyjności naszych działań poprzez pozyskanie do współpracy różnych instytucji i specjalistów w zakresie bezpieczeństwa – policjant, strażak, ratownik medyczny, instruktor WORD w Koninie, terapeuta uzależnień.

6.     Wzrost wiedzy na temat zdrowego stylu życia w aspekcie aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania –prelekcja i  warsztaty dla uczniów i rodziców Słodkie może być zdrowe (15%), Turniej Mikołajkowy dla uczniów i rodziców (20%),  mecz piłki ręcznej z rodzicami (20%), warsztaty z p. B. Stepanow (klasy IV – VI 100%), mitingi międzyszkolne(30%)

7.     Zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem, środowiskiem lokalnym – udział w debacie, wspólne działania z rodzicami, rozgrywki międzyszkolne, międzyszkolne konkursy o cyberprzemocy, konkurs rodzinny Moja bezpieczna szkoła

 

 

 

 

  1. Dokumentacja potwierdzająca podjęte działania – załącznik „Prezentacja działań z zakresu promocji zdrowia podjętych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kleczewie w roku szkolnym 2016/2017.

Obejrzyj prezentację:

 https://issuu.com/ami2013/docs/wielkopolska_sie___szk_____promuj__

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
   
Strona główna|Archiwum GIM Budzisław|Archiwum GIM Kleczew|SP Koziegłowy|SP Sławoszewek|SP Złotków|ZSP Budzisław Kościelny|ZSP Kleczew|CUW
Nasze kanały RSS
© 2007 Edukacja w Gminie Kleczew. All rights reserved. | on line: 17 odwiedzin: 6016459