Strona główna    SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW  
Sobota 15 Grudzień 2018 | Imieniny: Nina, Celina, Walerian
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
Kontakt
Struktura Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Pracownicy ZSP
Historia
O Arkadym Fiedlerze
Dokumenty szkolne
Ceremoniał
Dokumenty Przedszkola
Biblioteka
Świetlica szkolna
Po lekcjach
Pedagog
Szkoła Promująca Zdrowie
Doradztwo zawodowe
Innowacje pedagogiczne, projekty edukacyjne
Projekty unijne
eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan
"Ćwiczyć każdy może" - Ogólnopolska Akcja MEN organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu
Dla rodziców
Zestaw podręczników w roku szkolnym 2017/2018
Zestaw podręczników w roku szkolnym 2018-2019
Plan lekcji, rozkład dzwonków
Ubezpieczenie uczniów
Harmonogram dowozów i odwozów
Zamówienia publiczne
Rządowy Program BEZPIECZNA + 2016
Z życia Szkoły (archiwum)
Z życia Przedszkola (archiwum)
Na sportowo (archiwum)
Losy absolwentów
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
eTwinning
Zarządzenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
  

ZARZĄDZENIE NR 110.1.6.2018

WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznych branżowych szkół I stopnia

i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych

 

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, ze zm.) i art. 20wa ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 26 stycznia 2017 r., w związku z art. 149 ust. 5, art. 155 ust. 5, art. 165 ust. 4, art. 187 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, ze zm.) oraz § 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. poz. 586) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się:

1)      terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów do klas pierwszych publicznych liceów ogólnokształcących techników dla absolwentów gimnazjum stanowiące załącznik nr 1;

2)      terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów do klas pierwszych publicznych branżowych szkół I stopnia dla absolwentów gimnazjum stanowiące załącznik nr 2;

3)      terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych stanowiące załącznik nr 3;

4)      terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych stanowiące załącznik nr 4.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                            wz. Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Krzysztof Jakub Błaszczyk

    Wicekurator Oświaty

WNS.537.1.1.2018

 

 

załącznik nr 1 (WKO)

załącznik2 (WKO)

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
   
Strona główna|Archiwum GIM Budzisław|Archiwum GIM Kleczew|SP Koziegłowy|SP Sławoszewek|SP Złotków|ZSP Budzisław Kościelny|ZSP Kleczew|CUW
Nasze kanały RSS
© 2007 Edukacja w Gminie Kleczew. All rights reserved. | on line: 17 odwiedzin: 6016712