Strona główna    SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW  
Czwartek 14 Grudzień 2017 | Imieniny: Alfred, Izydor
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
Powitanie
Kontakt
O szkole w jubileusz 10-lecia
Jak do nas trafić?
Historia Budzisławia Kościelnego
Informacje
Ceremoniał
Dokumenty szkolne
Zestaw podręczników na rok szkolny 2017/2018. Oddziały gimnazjalne
Pracownicy szkoły
Doradztwo Zawodowe
Biblioteka
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Pedagog szkolny
Samorząd Uczniowski
Plan lekcji
Dla rodziców
Archiwum
Programy i projekty edukacyjne
Gimnazjalne projekty edukacyjne
Innowacje pedagogiczne
Losy absolwentów
Patron Szkoły
Harmonogram dowozów i odwozów - 2016/2017
Ubezpieczenie NNW młodzieży
Sport
Konkursy przedmiotowe
Rekrutacja - 2016/2017
Młodzieżowa Akcja Multimedialna
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Cele i zadania doradztwa zawodowego
  


ZADANIA ZAPLANOWANE DO REALIZACJI

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

 

Lp.

Zadania

Realizator

Termin

Uwagi

1.

Ustalenie metod i form pracy zawodoznawczej w szkole w roku szkolnym 2014/15

Doradca zawodowy

IX-X

Współpraca z wychowawcami, pedagogiem

2.

Powołanie szkolnej sekcji zawodoznawczej przy samorządzie uczniowskim gimnazjum

Doradca zawodowy, opiekun SU

X-XI

Ustalenie form pracy z klasami

3.

Przeprowadzenie ankiety w klasach III pt. : „Moje plany edukacyjno zawodowe”

Doradca zawodowy

II

We współpracy z wychowawcami

4.

Aktualizacja dokumentacji szkolnego ośrodka kariery

Doradca zawodowy

Cały rok szkolny

Kontakt z władzami terytorialnymi, PPP, Urzędem Pracy, OHP, zakładami pracy itp.

5.

Gromadzenie, udostępnianie i aktualizacja szkolnej bazy zawodoznawczej .

Doradca zawodowy

Cały rok szkolny (w zależności od potrzeb)

Cel: informacja edukacyjno-zawodowa dla uczniów, rodziców, nauczycieli.

6.

Psychoedukacja rodziców (spotkania, warsztaty, prelekcje, konsultacje, porady, mediacje)

Doradca zawodowy

(pedagog, wychowawcy klas)

Cały rok szkolny (w zależności od potrzeb)

Kontakt z PPP, WUP propozycja prelekcji np.: „O wyborze zawodu”

7.

Prowadzenie lekcji, pogadanek zawodoznawczych w klasach I-III, lekcji wychowawczych

Doradca zawodowy

(pedagog, wychowawcy klas)

X-XII

I -IV

Np. Moja droga do zawodu.

8.

Zorganizowanie Dni Kariery

Doradca zawodowy

 

XI, II

Np. W ramach tygodnia przedsiębiorczości

9.

Realizacja treści z programu „Ekonomia na co dzień” i „Akademia Przedsiębiorczości”  w ramach działań dodatkowych doradcy zawodowego.

Doradca zawodowy

(wychowawcy)

Cały rok według potrzeb

Np.: „Ekonomia w szkolnej ławie”, „Edukacja a finanse”. Lekcje dodatkowe, warsztaty z wykorzystaniem e-learningu.

10.

Prowadzenie zajęć grupowych realizujących moduł Pakiet Wrześniowy – akademia Przedsiębiorczości

Doradca zawodowy

(nauczyciel WOS-u)

X-VI

Warsztaty z wykorzystaniem e-learningu.

11.

Zorganizowanie w szkole spotkania z Mobilnym centrum Informacji OHP

Doradca zawodowy

(wychowawcy klas III)

V

We współpracy z wychowawcami klas

12.

Zorganizowanie szkolnego konkursu pt. : „Kim będę” w klasach I-III

Doradca zawodowy

(wychowawcy, nauczyciel plastyki)

III-V

Wystawa prac na forum szkoły, zorganizowanie podsumowania  i spotkania z zawodami przedstawiony przez uczniów.

13.

Realizacja wybranych form pracy psychoedukacji zawodoznawczej z uczniami klas I-III (np. zajęcia aktywizujące do właściwego wyboru zawodu, warsztaty)

Doradca zawodowy

IX-XII

I-VI

We współpracy z wychowawcami klas

12.

Przygotowanie ewidencji uczniów klas III z problemami zdrowotnymi

Doradca zawodowy, pielęgniarka szkolna

XI –XII

I-III

Umożliwienie uzyskania informacji o procedurach przyjęć do szkół ponadgimnazjalnych, kontakt z PPP, Poradnią Medycyny Pracy, rodzicami.

13.

Omówienie dokumentacji i kryteriów (logowanie internetowe) przyjęć uczniów klas III do szkół ponadgimnazjalnych.

Doradca zawodowy (wychowawcy klas III)

III-V

Kontakt ze szkołami ponadgimnazjalnymi

14.

Udział doradcy w targach edukacyjnych (Konin, Poznań)

Doradca zawodowy,

II-IV

(według terminarza targów)

Kontakt z organizatorami targów, współpraca z rodzicami uczniów, poszerzenie współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi

15.

Zorganizowanie wycieczek i udzielanie informacji o Dniach Otwartych szkół Ponadgimnazjlnych. Organizacja spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych dla uczniów klas III.

Doradca zawodowy (wychowawcy klas),

V

Pomoc w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, zapoznanie z bieżącymi trendami rekrutacji.

 

Wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami

Doradca zawodowy

Cały rok

Wspieranie w sytuacjach trudnych, na etapie decyzyjnym.

16.

Sprawozdanie z planowanych i zrealizowanych zadań z zakresu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

Doradca zawodowy,

VI

Omówienie na radzie pedagogicznej

17.

Współpraca z zespołami ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniów.

Doradca zawodowy, (pedagog, uczniowie, rodzice, wychowawcy)

Cały rok

Pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologiczno-pedagogicznych, wskazanie ewentualnych alternatywnych dróg rozwoju ucznia.

18.

Promocja działań doradczych

Doradca zawodowy,

Cały rok

Redagowanie ulotek, aktualizacja strony internetowej.

19.

Analiza losów absolwentów

Doradca zawodowy,

Cały rok

Kontakt z BOSz

Spotkania z absolwentami.

 

 

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
   
Strona główna|Archiwum GIM Budzisław|Archiwum GIM Kleczew|SP Koziegłowy|SP Sławoszewek|SP Złotków|ZSP Budzisław Kościelny|ZSP Kleczew|CUW
Nasze kanały RSS
© 2007 Edukacja w Gminie Kleczew. All rights reserved. | on line: 6 odwiedzin: 4353825