Strona główna    SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW  
Sobota 16 Grudzień 2017 | Imieniny: Albina, Zdzisław
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
Kontakt
Aktualności
Archiwum
Polscy Nobliści
Dokumenty szkolne
Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2017/2018 - oddziały gimnazjalne
Pedagog
Grono pedagogiczne
O szkole
Drużyna harcerska
Realizowane projekty
Biblioteka
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Plan zajęć
Administracja i obsługa
Najlepsi z najlepszych
Doradztwo Zawodowe
Projekty edukacyjne
Losy absolwentów
Szkolny Klub Europejski
Sportowe osiągnięcia
Kalendarz roku szkolnego
Odkrywamy Talenty
Akcja MEN "Ćwiczyć każdy może"
Szkoła Promująca Zdrowie
Nabór 2016/2017
Konkursy przedmiotowe
Ubezpieczenie uczniów
Oferta Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie
Bezpieczna+
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
OTK 2016 - podsumowanie przedsięwzięć
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Regulamin korzystania z biblioteki
  

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ GIMNAZJUM
IM. NOBLISTÓW POLSKICH W KLECZEWIE

I. Postanowienia ogólne

    Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji:

 1. potrzeb i zainteresowań uczniów w zakresie czytelnictwa;
 2. zadań dydaktyczno-wychowawczych zgodnych z planem pracy szkoły;
 3. programu informowania o zawartościach zbiorów oraz o nowościach wydawniczych;
 4. doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli;
 5. popularyzowaniu wiedzy o lokalnym środowisku i regionie;
 6. popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców;
 7. upowszechniania czytelnictwa i rozwijania kompetencji czytelniczych wśród młodzieży.

    Do zadań działania nauczyciela-bibliotekarza w szczególności należy:

 1. opieka nad zbiorami;
 2. gromadzenie zbiorów;
 3. wypożyczanie książek;
 4. udzielanie porad i pomocy w korzystaniu ze zbiorów;
 5. prowadzenie zajęć instruktażowych;
 6. organizowanie i realizacja konkursów czytelniczych;
 7. eksponowanie nowości wydawniczych;
 8. współpraca z nauczycielami szkoły;
 9. wypożyczanie darmowych podręczników oraz materiałów edukacyjnych- finansowanych przez MEN na podstawie odrębnego regulaminu.

    Korzystanie ze zbiorów i pomieszczeń biblioteki:

 1. ze zbiorów i pomieszczeń biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice;
 2. czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych;
 3. biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych oraz po zajęciach zgodnie z harmonogramem pracy biblioteki ustalonym na początku roku szkolnego;
 4. każdy czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki;
 5. w bibliotece należy zachować ciszę i porządek;
 6. uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane dodatnie punkty na koniec roku szkolnego, a kończącym szkołę nagrody.

II. Regulamin wypożyczalni

 1. Książki można wypożyczać tylko na swoje nazwisko.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 1 miesiąca.
 3. Uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad mają prawo do wypożyczenia większej liczby książek.
 4. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma zamówień, może przed upływem terminu zwrotu prosić o jej prolongowanie.
 5. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.
 6. Czytelnikowi nie wolno brać samemu książek z księgozbioru podręcznego.
 7. Książek wypożyczonych w bibliotece nie należy pożyczać innym osobom.
 8. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
 9. W wypożyczalni obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów.
 10. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki (innego dokumentu) należy ją odkupić bądź zwrócić inną przydatną bibliotece o równej lub większej wartości, po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem bibliotekarzem.
 11. Uczniowie gimnazjum mogą wypożyczać podręczniki i materiały edukacyjne – zgodnie z regulaminem korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych, z którym wychowawca zapoznaje uczniów i rodziców.
 12. Wszyscy czytelnicy mają możliwość wypożyczania książek na okres ferii zimowych i wakacji.
 13. W przypadku zmiany szkoły uczeń zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką szkolną.

III. Regulamin czytelni

 1. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki tj. z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
 2. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu, nie wynosząc ich poza bibliotekę.
 3. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism. Z księgozbioru podręcznego korzysta za pośrednictwem nauczyciela-bibliotekarza. 
 4. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi.
 5. W czytelni obowiązuje cisza.
 6. Nie wolno w czytelni spożywać posiłków.
 7. Czytelnia jest nieczynna w czasie np. prowadzonych zajęć dydaktycznych lub kółek.

IV. Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

 1. Z komputerów w bibliotece szkolnej mogą korzystać uczniowie Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Kleczewie.
 2. Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie ze zbiorów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz Internetu.
 3. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 4. Praca przy komputerze jest możliwa tylko po otrzymaniu zgody nauczyciela-bibliotekarza.
 5. Użytkownik powinien umieć obsługiwać komputer przynajmniej w podstawowym zakresie.
 6. Nauczyciel-bibliotekarz ma prawo do kontrolowania przeglądanych stron WWW i w razie konieczności może przerwać pracę uczniowi i zażądać zamknięcie niepożądanych treści.
 7. Przy stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie dwie osoby.
 8. Uczniowie mają prawo do korzystania z komputerów poza godzinami lekcyjnymi w godzinach pracy biblioteki.
 9. Urządzenie wielofunkcyjne (ksero, skaner, drukarka) znajdujące się w bibliotece, obsługiwane jest tylko i wyłącznie przez nauczyciela bibliotekarza.
 10. Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania powstałe z jego winy. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą jego rodzice.
 11. Niestosowanie się do Regulaminu powoduje ograniczenie lub pozbawienie prawa do korzystania z komputerów w bibliotece oraz do naprawienia wyrządzonych szkód.


Godziny otwarcia biblioteki

Poniedziałek 9:00 - 15:00
Wtorek 10:30 - 16:30
Środa 8:30 - 14:30
Czwartek 9:00 - 14:00
Piątek 7:35 - 14:35

Opracowała:
Barbara Mrozińska
nauczyciel bibliotekarz
Gimnazjum im. Noblistów Polskich
w Kleczewie

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
   
Strona główna|Archiwum GIM Budzisław|Archiwum GIM Kleczew|SP Koziegłowy|SP Sławoszewek|SP Złotków|ZSP Budzisław Kościelny|ZSP Kleczew|CUW
Nasze kanały RSS
© 2007 Edukacja w Gminie Kleczew. All rights reserved. | on line: 12 odwiedzin: 4361516