Strona główna    SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW  
Piątek 19 Styczeń 2018 | Imieniny: Marta, Henryk, Mariusz
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
Kontakt
Aktualności
Archiwum
Polscy Nobliści
Dokumenty szkolne
Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2017/2018 - oddziały gimnazjalne
Pedagog
Grono pedagogiczne
O szkole
Drużyna harcerska
Realizowane projekty
Biblioteka
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Plan zajęć
Administracja i obsługa
Najlepsi z najlepszych
Doradztwo Zawodowe
Projekty edukacyjne
Losy absolwentów
Szkolny Klub Europejski
Sportowe osiągnięcia
Kalendarz roku szkolnego
Odkrywamy Talenty
Akcja MEN "Ćwiczyć każdy może"
Szkoła Promująca Zdrowie
Nabór 2016/2017
Konkursy przedmiotowe
Ubezpieczenie uczniów
Oferta Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie
Bezpieczna+
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
OTK 2016 - podsumowanie przedsięwzięć
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
  

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Kleczewie

 

1.    Wewnątrzszkolny System Doradztwa obejmuje szereg działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia, wejścia na rynek pracy oraz złagodzenia startu zawodowego młodzieży.

 

2.    Organizacją Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w Gimnazjum
im. Noblistów Polskich w Kleczewie zajmuje się doradca zawodowy.

 

3.    Praca doradcy zawodowego w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego ma charakter planowych działań zawartych w czterech modułach:

MODUŁ I – Grupowe zajęcia z preorientacji zawodowej realizowane przez doradcę zawodowego i wychowawców

MODUŁ  II – Indywidualne i grupowe zajęcia lub konsultacje, porady zawodowe dla uczniów

MODUŁ  III –Działania doradcze skierowane do rodziców

MODUŁ IV – Orientacja zawodowa na lekcjach przedmiotowych

 

4.    Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego:

1)    W ramach pracy z uczniami obejmuje:

a)  wdrażanie uczniów do samopoznania

b)  kształtowanie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron,

c)   kształtowanie umiejętności pracy w grupie,

d)  przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych, np.: egzamin, poszukiwanie pracy, adaptacja do nowych warunków, bezrobocie,

e)  pomoc w planowaniu kariery edukacyjno – zawodowej,

f)    udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

g)  konfrontowanie własnej samooceny z wymaganiami szkół i zawodów,

h)  poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkół ponadgimnazjalnych,

i)    poznanie potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na rynku lokalnym, krajowym
i unijnym,

j)    poznawanie różnych zawodów,

k)   diagnozę preferencji i zainteresowań zawodowych w odniesieniu do specyfiki wybieranych zawodów,

l)    kształtowanie umiejętności świadomego i realistycznego wyboru i poszukiwania pracy,

m)  indywidualna pracę z uczniami, którzy mają problemy z wyborem szkoły, zawodu.

2)    W ramach pracy z rodzicami obejmuje:

a)  prezentację założeń pracy informacyjno – doradczej szkoły na rzecz uczniów,

b)  prelekcje i szkolenia dla rodziców służące wspomaganiu rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci,

c)   przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa na różnych jego poziomach (ponadgimnazjalnego, wyższego),

d)  indywidualną pracę z rodzicami uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne, ….

e)  udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

f)    doskonalenie umiejętności wychowawczych,

g)  gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjno – zawodowych,

h)  przedstawienie możliwości zatrudnienia  na lokalnym rynku pracy.

3)    W ramach pracy z nauczycielami obejmuje:

a)  utworzenie i zapewnienie ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego,

b)  uzyskanie wsparcia i pomocy w pracy wychowawczej,

c)   udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

d)  lepsze rozpoznanie potrzeb uczniów, ich poglądów, oczekiwań wobec szkoły i rynku pracy,

e)  realizację zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej i roli przyszłego pracownika.

f)    poszerzania treści programowych przedmiotu o aspekty zawodoznawcze,

g)   nastawienia na odkrywanie potencjału ucznia i udzielanie wskazówek potrzebnych do ich realizacji,

h)  integrację społeczną młodzieży oraz kształtowanie właściwych stosunków interpersonalnych w środowisku szkolnym,

5. Działania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w ramach:

1)    zajęć z doradcą zawodowym na lekcji wychowawczych (2 – 3 w półroczu),

2)    lekcji przedmiotowych,

3)    warsztatów pozalekcyjnych, spotkań i wycieczek,

4)    spotkań, indywidualnych i grupowych zajęć lub konsultacji, porad zawodowych dla uczniów,

5)    gazetek ściennych z informacjami na temat doradztwa zawodowego,

6)    kącika edukacyjno – zawodowego w bibliotece szkolnej,

7)    spotkań z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych,

8)    organizowania imprez i konkursów szkolnych.

 

6.    Osoby odpowiedzialne:

1)    dyrektor szkoły

2)    doradca zawodowy.

 

7.    Osoby i instytucje wspierające:

1)    wychowawcy klas,

2)    pedagog szkolny,

3)    instytucje zajmujące się udzielaniem wsparcia w planowaniu kariery zawodowej.

 

8.    Postanowienia końcowe:

1)    Szczegółowa tematyka zawodoznawcza realizowana w poszczególnych klasach oraz założenia organizacji pracy doradcy zawodowego podlegają corocznemu zatwierdzeniu przez Dyrektora Gimnazjum w Kleczewie.

2)    Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Gimnazjum w Kleczewie będzie podlegał ewaluacji oraz ocenie i może ulegać zmianom.

 

9.    Podstawowe pojęcia z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego

1)    Orientacja zawodowa – działanie wychowawcze szkoły, rodziców i innych osób, grup
i instytucji mające na celu przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej, którym ważnym elementem jest podejmowanie kolejnych decyzji wyboru zawodu
i szkoły.

2)    Doradztwo zawodowe – świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru szkoły, zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej.

3)    Doradca zawodowy – osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując
z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystując w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość psychologicznych i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy oraz techniczne środki przekazywania informacji zawodowej.

4)    Poradnictwo zawodowe – system długofalowych wieloetapowych działań wychowawczych towarzyszących jednostce w trakcie rozwoju zawodowego. Obejmuje ono całokształt zadań związanych z udzielaniem uczniom i dorosłym pomocy
w planowaniu, tworzeniu i rozwoju kariery zawodowej, przynoszącej jednostce satysfakcję i zawodowy sukces.

5)    Informacja zawodowa – zbiór danych potrzebnych jednostce do podejmowania kolejnych decyzji zawodowych oraz związane z zatrudnieniem. Zakres treści, metod
i kanały przekazywanych informacji są dostosowane do etapu rozwoju zawodowego jednostki oraz rodzajów podejmowanych decyzji.

 

 

Szczegółowa tematyka zawodoznawcza w roku szkolnym 2016/2017

 

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
   
Strona główna|Archiwum GIM Budzisław|Archiwum GIM Kleczew|SP Koziegłowy|SP Sławoszewek|SP Złotków|ZSP Budzisław Kościelny|ZSP Kleczew|CUW
Nasze kanały RSS
© 2007 Edukacja w Gminie Kleczew. All rights reserved. | on line: 11 odwiedzin: 4506826