Strona główna    SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW  
Sobota 16 Grudzień 2017 | Imieniny: Albina, Zdzisław
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
Powitanie
Kontakt
O szkole w jubileusz 10-lecia
Jak do nas trafić?
Historia Budzisławia Kościelnego
Informacje
Ceremoniał
Dokumenty szkolne
Zestaw podręczników na rok szkolny 2017/2018. Oddziały gimnazjalne
Pracownicy szkoły
Doradztwo Zawodowe
Biblioteka
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Pedagog szkolny
Samorząd Uczniowski
Plan lekcji
Dla rodziców
Archiwum
Programy i projekty edukacyjne
Gimnazjalne projekty edukacyjne
Innowacje pedagogiczne
Losy absolwentów
Patron Szkoły
Harmonogram dowozów i odwozów - 2016/2017
Ubezpieczenie NNW młodzieży
Sport
Konkursy przedmiotowe
Rekrutacja - 2016/2017
Młodzieżowa Akcja Multimedialna
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Harmonogram rekrutacji rok szkolny 2017/2018
  


 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Odpowiednio,   terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów:

  • do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych określa załącznik nr 1,
  • do klas pierwszych publicznych branżowych szkół I stopnia określają załączniki nr 2 i 3,
  • na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych określają załączniki nr 4 i 5,
  • do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych określają załączniki nr 6 i 7,
  • na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych określają załączniki nr 8 i 9

 


Załącznik nr 1

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH[1]

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie
do szkoły wrazz dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, o których mowa w art. 20t ust.2 ustawy[2] (z wyjątkiem świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu).

 

od 22 maja 2017 r.

do 9 czerwca 2017 r.

godz. 15.00

 

 

 

 

od 24 lipca 2017 r.

do 27 lipca 2017 r. 

godz. 15.00

 

do szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzających sprawdzian uzdolnień kierunkowych, próby sprawności fizycznej

lub sprawdzian kompetencji językowych

 

od 4 maja 2017 r. 

do 18 maja 2017 r.

godz. 15.00 

W przypadku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego do wniosku należy dołączyć odpowiednio wszytkie dokumenty, o których mowa w art. 20t ust.2 ustawy2z wyjątkiem zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

2.

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

 

 

od 19 maja 2017 r.

do 30 maja 2017 r.

 

 

 

28 lipca 2017 r.

 

 

3.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

 

4.

Przeprowadzenie sprawdzianu

kompetencji językowych

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianów oraz prób sprawności fizycznej

 

 

do 2 czerwca 2017 r.

 

 

 

 

31 lipca 2017 r.

 

 

 

6.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

od 23 czerwca 2017 r.

do 26 czerwca 2017 r.

godz. 15.00

 

 

nie dotyczy

 

7.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy2

 

 

do 27 czerwca 2017 r.

 

 

 

 

do 2sierpnia 2017 r.

 

 

 

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

 

12 lipca 2017 r.

godz. 10.00

 

 

17 sierpnia 2017 r.

godz. 10.00

 

 

9.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi

z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

 

 

do 13 lipca 2017 r.

 

 

 

 

do 18 sierpnia 2017 r.

 

 

 

10.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

 

 

 

do 20 lipca 2017 r.

godz. 12.00

 

 

 

 

do 28 sierpnia 2017 r.

godz. 12.00

 

11.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

21 lipca 2017 r.

godz. 13.00

 

 

29 sierpnia 2017 r.

godz. 13.00

 

 

12.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc
w szkole

 

21 lipca 2017 r.

do godz. 15.00

 

 

29 sierpnia 2017 r.

dogodz. 15.00

 

 

 [1]Dotyczy trzyletnich liceów ogólnokształcących oraz czteroletnich techników, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b i c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.): liceum ogólnokształcącego, liceum ogólnokształcącego dwujęzycznego, liceum ogólnokształcącego zoddziałami dwujęzycznymi, liceum ogólnokształcącego z oddziałami międzynarodowymi, liceum ogólnokształcącego sportowego, liceum ogólnokształcącego mistrzostwa sportowego oraz liceum ogólnokształcącego z oddziałami sportowymi lub z oddziałami mistrzostwa sportowego, technikum, technikum dwujęzycznego, technikum z oddziałami dwujęzycznymi, technikum z oddziałami międzynarodowymi, technikum sportowego, technikum mistrzostwa sportowego oraz technikum z oddziałami sportowymi lub zoddziałami mistrzostwa sportowego.

[2]Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r.

 


Załącznik nr 2

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA[1] ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ WE WRZEŚNIU 

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie
do szkoły wrazz dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, o których mowa w art. 20t ust.2 ustawy[2] (z wyjątkiem świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu)

 

od 22 maja 2017 r.

do 9 czerwca 2017 r.

godz. 15.00

 

 

 

 

od 24 lipca 2017 r.

do 27 lipca 2017 r. 

godz. 15.00

 

do szkół przeprowadzających sprawdzian uzdolnień kierunkowych lub próby sprawności fizycznej

 

od 4 maja 2017 r. 

do 18 maja 2017 r.

godz. 15.00 

W przypadku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego do wniosku należy dołączyć odpowiednio wszytkie dokumenty, o których mowa w art. 20t ust.2 ustawy2z wyjątkiem zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

2.

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

 

od 19 maja 2017 r.

do 30 maja 2017 r.

 

28 lipca 2017 r.

 

 

3.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

 

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianu oraz prób sprawności fizycznej

 

 

 

do 2 czerwca 2017 r.

 

 

 

 

31 lipca 2017 r.

 

 

 

5.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

od 23 czerwca 2017 r.

do 26 czerwca 2017 r.

godz. 15.00

 

 

nie dotyczy

 

6.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy
2

 

 

do 27 czerwca 2017 r.

 

 

 

 

do 2 sierpnia 2017 r.

 

 

 

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

 

12 lipca 2017 r.

godz. 10.00

 

 

17 sierpnia 2017 r.

godz. 10.00

 

 

8.

Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi

z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

 

 

do 13 lipca 2017 r.

 

 

 

 

do 18 sierpnia 2017 r.

 

 

 

9.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

 

 

 

do 20 lipca 2017 r.

godz. 12.00

 

 

 

 

do 28 sierpnia 2017 r.

godz. 12.00

 

10.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

21 lipca 2017 r.

godz. 13.00

 

 

29 sierpnia 2017 r.

godz. 13.00

 

 

11.

Poinformowanie przez dyrektora branżowej szkoły I stopnia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc
w szkole

 

21 lipca 2017 r.

do godz. 15.00

 

 

29 sierpnia 2017 r.

do godz. 15.00

 

 

 [1]Dotyczyszkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59): branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły I stopnia sportowej, branżowej szkoły I stopnia mistrzostwa sportowego, branżowej szkoły I stopnia z oddziałami sportowymi lub z oddziałami mistrzostwa sportowego oraz branżowej szkoły I stopnia z oddziałami międzynarodowymi

[2]Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r.

 

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
   
Strona główna|Archiwum GIM Budzisław|Archiwum GIM Kleczew|SP Koziegłowy|SP Sławoszewek|SP Złotków|ZSP Budzisław Kościelny|ZSP Kleczew|CUW
Nasze kanały RSS
© 2007 Edukacja w Gminie Kleczew. All rights reserved. | on line: 13 odwiedzin: 4361536