Strona główna    SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW  
Piątek 19 Styczeń 2018 | Imieniny: Marta, Henryk, Mariusz
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
Powitanie
Kontakt
O szkole w jubileusz 10-lecia
Jak do nas trafić?
Historia Budzisławia Kościelnego
Informacje
Ceremoniał
Dokumenty szkolne
Zestaw podręczników na rok szkolny 2017/2018. Oddziały gimnazjalne
Pracownicy szkoły
Doradztwo Zawodowe
Biblioteka
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Pedagog szkolny
Samorząd Uczniowski
Plan lekcji
Dla rodziców
Archiwum
Programy i projekty edukacyjne
Gimnazjalne projekty edukacyjne
Innowacje pedagogiczne
Losy absolwentów
Patron Szkoły
Harmonogram dowozów i odwozów - 2016/2017
Ubezpieczenie NNW młodzieży
Sport
Konkursy przedmiotowe
Rekrutacja - 2016/2017
Młodzieżowa Akcja Multimedialna
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Historia i teraźniejszość (2001-2011)
  


Gimnazjum w Budzisławiu Kościelnym powstało na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 lutego 2001 roku, faktyczną działalność rozpoczęło z dniem 1 września 2001 roku. Jest to drugie, co do wielkości gimnazjum w gminie Kleczew.

                  

Z chwilą powstania szkoły, tj. 01.09.2001 r. w gimnazjum naukę podjęło 146 uczniów, w sześciu oddziałach klasowych. Początkowo liczba uczniów rosła, w roku szkolnym 2006/2007 uczyło się 178 uczniów w 9 oddziałach klasowych. Od roku 2007/2008 – z uwagi na niż demograficzny – obserwuje się tendencję spadkową: 2008/2009 - 142, 2009/2010 - 132, 2010/2011 – 137. Na rok szkolny 2011/2012 w arkuszu organizacyjnym zaprojektowano 130 uczniów w 7 oddziałach klasowych.

W szkole – obok nauczycieli przedmiotu – zatrudnieni są: pedagog szkolny ( ½ etatu), opiekun świetlicy ( ½ etatu), od roku 2007/2008 – doradca zawodowy (początkowo 2/20 etatu; później-5/20 etatu), pielęgniarka szkolna (2x w tygodniu), w roku szkolnym 2010/2011 – psycholog szkolny (8/20 etatu). Obsługę administracyjno – biurową szkoły prowadzi referent ( 1 osoba). Ponadto w szkole zatrudnionych jest 6 osób na stanowisku pracowników obsługi (łącznie 5 ½ etatu). W szkole opracowany jest system dowozów, który dostosowany jest do tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych.

W szkole naucza się dwóch języków obcych: poziom III.1 - język angielski ( 3 godz./tyg.), III.0 – język niemiecki ( 2 godz./tyg.).

Na przestrzeni lat istnienia szkoły nastąpiły zmiany organizacyjno – lokalowe. Z chwilą przekazania społeczności szkolnej nowo wybudowanego gmachu gimnazjum (2004r.), a następnie hali sportowej (2006 r.) warunki pracy i nauki  zdecydowanie się zmieniły.

 

 

Burmistrz Marek Wesołowski przekazuje nowo wybudowany obiekt gimnazjum

 

Kolejne lata, głównie lata 2006 – 2011, to czas ogromnych zmian w bazie dydaktycznej szkoły. Podjęte w tym czasie działania zmierzające do wyposażenia nowego lokalu w meble, środki dydaktyczne  zaowocowały poprawą warunków pracy i nauki. Aktualnie w szkole – od roku 2006 - funkcjonuje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, pracownia komputerowa ze stałym przyłączem do Internetu (zmodernizowana w roku 2007), w całej szkole rozprowadzono sieć internetową, wyposażono bibliotekę, pokój nauczycielski, gabinet pedagoga w komputery, ponadto 8 izb lekcyjnych wzbogacono o komputer, projektor multimedialny i ekran projekcyjny, we współpracy z organem prowadzącym uruchomiona została pracownia językowa wyposażona w specjalistyczny sprzęt audiowizualny, a w roku 2009/2010 – specjalistyczna pracownia fizyczno-chemiczna. W latach 2009-2010 szkoła pozyskała dwie tablice multimedialne. Powyższe działania zostały zrealizowane z budżetu szkoły oraz przy współudziale środków z Europejskich Funduszy Społecznych.

 

 

Pracownia fizyczno – chemiczna

 

 

 

Biblioteka szkolna

 

Z uwagi na fakt, iż Budzisław Kościelny położony jest w obrębie Powidzkiego Parku Krajobrazowego, duży nacisk kładzie się  na edukację regionalną (w aspekcie ekologiczno-przyrodniczym oraz historyczno-kulturowym), w tym zakresie szkoła uzyskuje od kilku lat znaczące efekty. W szkole stwarza się warunki dla rozwoju przedsiębiorczości, myślenia globalnego oraz podnoszenia świadomości ekologicznej, regionalnej i patriotycznej nie tylko uczniów, ale i środowiska lokalnego. Aby zapewnić wszystkim zainteresowanym (uczniom i rodzicom) dostęp do wysokiej jakości informacji i doradztwa dotyczącego edukacji i rynku pracy, od roku szkolnego 2007/2008 do dziś – w szkole funkcjonuje system doradztwa zawodowego. Ważnym punktem działań szkoły jest udział w różnorodnych projektach edukacyjnych wspierających wszechstronny rozwój ucznia, zarówno szkolnych, jak i finansowanych z funduszy europejskich.

Lata 2001 – 2011 pokazały, że gimnazjum funkcjonuje prawidłowo i rozwija się w dobrym kierunku, o czym świadczą coraz wyższe wyniki uzyskiwane przez uczniów na egzaminach gimnazjalnych (tendencja rozwojowa szkoły jest rosnąca) oraz wysokie lokaty w konkursach na poziomie powiatu, województwa i kraju. Założenia przyjęte do realizacji w roku 2001 dyrektor szkoły sukcesywnie realizuje wraz z kadrą pedagogiczną, uczniami i rodzicami, starając się utrzymać kierunek działań w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Szkoła – przez lata pracy - uzyskała swoistą indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół i w tym kierunku zamierzamy się rozwijać.

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
   
Strona główna|Archiwum GIM Budzisław|Archiwum GIM Kleczew|SP Koziegłowy|SP Sławoszewek|SP Złotków|ZSP Budzisław Kościelny|ZSP Kleczew|CUW
Nasze kanały RSS
© 2007 Edukacja w Gminie Kleczew. All rights reserved. | on line: 6 odwiedzin: 4506803