Strona główna    SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW  
Czwartek 18 Styczeń 2018 | Imieniny: Piotr, Małgorzata
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
Powitanie
Kontakt
O szkole w jubileusz 10-lecia
Jak do nas trafić?
Historia Budzisławia Kościelnego
Informacje
Ceremoniał
Dokumenty szkolne
Zestaw podręczników na rok szkolny 2017/2018. Oddziały gimnazjalne
Pracownicy szkoły
Doradztwo Zawodowe
Biblioteka
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Pedagog szkolny
Samorząd Uczniowski
Plan lekcji
Dla rodziców
Archiwum
Programy i projekty edukacyjne
Gimnazjalne projekty edukacyjne
Innowacje pedagogiczne
Losy absolwentów
Patron Szkoły
Harmonogram dowozów i odwozów - 2016/2017
Ubezpieczenie NNW młodzieży
Sport
Konkursy przedmiotowe
Rekrutacja - 2016/2017
Młodzieżowa Akcja Multimedialna
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Oferta zajęć edukacyjnych. Udział w projektach.
  


Z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych wynika, że oferta edukacyjna naszej szkoły zapewnia uczniowi osobisty rozwój oraz funkcjonowanie na rynku pracy. Szkoła kładzie duży nacisk na rozwój zainteresowań uczniów. Przy tworzeniu oferty edukacyjnej szkoły uwzględniane są potrzeby i możliwości uczniów. Oferta zajęć pozalekcyjnych każdego roku ulega zmianie i jest wzbogacana. W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie angażują się w realizację różnorodnych projektów edukacyjnych.

W roku szkolnym 2005/2006 Gimnazjum w Budzisławiu Kościelnym przystąpiło do realizacji projektu – „Echo Poznańskiego Czerwca ‘56”- organizowanego przez Kuratorium Oświaty i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Celem projektu była integracja środowisk szkolnych województwa wielkopolskiego wokół obchodów 50 rocznicy Poznańskiego Czerwca oraz włączenie tematyki „Czerwca ’56” do całorocznej pracy dydaktyczno – wychowawczej przez szkoły na terenie naszego województwa. Szkolny projekt „Echo Poznańskiego Czerwca ‘56” dotyczył ważnych problemów, jakie miały miejsce w Poznaniu pięćdziesiąt lat temu. Zajęcia przeprowadzone w ramach projektu przybliżyły wydarzenia, które trwale zapisały się w pamięci osób zamieszkujących Poznań. Ogromnym sukcesem dla naszej szkoły było uzyskanie przez uczennicę Paulę Pankros tytułu laureata Konkursu „Dzieje Wielkopolski”- Robotniczy bunt. Poznań w czerwcu 1956 roku.

Od sierpnia 2007 roku do grudnia 2007 roku uczniowie gimnazjum brali udział w projekcie „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży wiejskiej”. Dzięki uczestnictwu w tym projekcie uczniowie w czasie wolnym mogli rozwijać swe zdolności i umiejętności, pogłębiać wiedzę o regionie, kulturze i przyrodzie podczas dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Poza tym zostały zorganizowane wyjazdy do kin, teatrów i muzeów bez odpłatności ze strony uczestników. Przygotowana została również wystawa fotograficzna prezentująca walory turystyczno – przyrodnicze gminy. Dzięki wszystkim działaniom projektowym wzrosło w uczniach poczucie tożsamości, odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego i specyfiki obszarów wiejskich.

                                                   

                                                    Wystawa fotograficzna „Okiem Przyrodnika”

W roku szkolnym 2008/2009 w związku z Wielkopolskim Programem Stypendialnym dla uczniów szczególnie uzdolnionych realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”  trzy uczennice naszej szkoły pozyskały stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Ponadto w ramach realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju uczennice te osiągnęły dodatkowe sukcesy w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych.

W latach szkolnych 2009/2010 i 2010/2011 szkoła brała udział w projekcie  pt. „Gimnazjalna Akademia Nauk dla subregionu konińskiego" realizowanym przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Koninie. W ramach tego projektu nasi uczniowie aktywnie uczęszczali na zajęcia pozalekcyjne z: ICT, języka obcego, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo - matematycznych, fizyki, matematyki, chemii i zajęć psychologiczno - pedagogicznych. Ponadto uczniowie mieli okazję uczestniczyć w zajęciach pokazowych z chemii i fizyki prowadzonych przez pracowników naukowych UMK w Toruniu. Dwukrotnie odbyli też wycieczkę dydaktyczną w ramach Toruńskiego Festiwalu Nauki. W okresie wakacji troje uczniów wzięło udział w obozie językowym, a czworo – w obozie matematyczno –przyrodniczym. Dzięki udziałowi w międzyszkolnych konkursach, organizowanych w ramach projektu, nasi uczniowie zdobyli cenne nagrody. Szkoła natomiast została doposażona w pomoce dydaktyczne oraz dwie tablice multimedialne.

                                                    

                                    Uczniowie podczas zajęć matematyczno – przyrodniczych

                                                            

      Zajęcia w pracowni fizyczno – chemicznej prowadzone przez pracowników UMK w Toruniu

                                                   

Lekcja pokazowa z wykorzystaniem tablicy multimedialnej

W roku szkolnym 2010/2011 realizowano dziewięć projektów edukacyjnych - „Wokół patrona szkoły”. Działania, które podejmowano i realizowano poświęcone były aspektom przyrodniczym i przyrodniczo – matematycznym. Wszystkie grupy projektowe pod kierunkiem swoich opiekunów zaprezentowały efekty swojej pracy w dniach 10.06.2011r. oraz 17.06.2011r. Zespoły wykonały prezentacje multimedialne, obrazy, plakaty, makiety, wiersze, piosenki, scenki przedstawiające życie i działalność polskich przyrodników oraz szereg innych działań.

 

Prezentacja projektu „Jak chronić bioróżnorodność okolicznych jezior?” – B. Dybowski.

Praca uczniów w projektach oraz udział w zajęcia pozalekcyjnych pozwalają rozwijać u uczniów kompetencje kluczowe, a dodatkowo są powiązane z wychowaniem młodego człowieka. Dzięki udziałowi w projektach każdy uczeń miał możliwość wykazania się w pracach zespołowych oraz kształtowania kompetencji społecznych i obywatelskich.

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
   
Strona główna|Archiwum GIM Budzisław|Archiwum GIM Kleczew|SP Koziegłowy|SP Sławoszewek|SP Złotków|ZSP Budzisław Kościelny|ZSP Kleczew|CUW
Nasze kanały RSS
© 2007 Edukacja w Gminie Kleczew. All rights reserved. | on line: 9 odwiedzin: 4501352