Strona główna    SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW  
Czwartek 14 Grudzień 2017 | Imieniny: Alfred, Izydor
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
Powitanie
Kontakt
O szkole w jubileusz 10-lecia
Jak do nas trafić?
Historia Budzisławia Kościelnego
Informacje
Ceremoniał
Dokumenty szkolne
Zestaw podręczników na rok szkolny 2017/2018. Oddziały gimnazjalne
Pracownicy szkoły
Doradztwo Zawodowe
Biblioteka
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Pedagog szkolny
Samorząd Uczniowski
Plan lekcji
Dla rodziców
Archiwum
Programy i projekty edukacyjne
Gimnazjalne projekty edukacyjne
Innowacje pedagogiczne
Losy absolwentów
Patron Szkoły
Harmonogram dowozów i odwozów - 2016/2017
Ubezpieczenie NNW młodzieży
Sport
Konkursy przedmiotowe
Rekrutacja - 2016/2017
Młodzieżowa Akcja Multimedialna
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Działania przyrodnicze
  


Obecny stan środowiska naturalnego, zachodzące w nim przemiany i konieczność ochrony nakreślają kierunek, w jakim współczesna edukacja powinna pójść w realizacji działań szkolnych. Szeroko rozumiana edukacja ekologiczna jest nierozerwalnie związana z wychowaniem, dlatego aspekt ten szeroko zaznaczony jest w różnorodnych działaniach naszej szkoły. Prezentujemy tylko kilka najistotniejszych dla naszego gimnazjum działań przyrodniczych.

Efektem dużego zaangażowania uczniów na rzecz społeczności lokalnej z uwzględnieniem piękna przyrody jest publikacja „Parki i ogrody oczami młodzieży”, w której to dokonano opisu parku podworskiego w Budzisławiu Górnym. Publikacja ta jest rezultatem udziału uczniów w projekcie organizowanym przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi w roku szkolnym 2006/2007. W ramach realizacji tego projektu uczniowie z pasją opisywali uroki parku, rysowali mapy, robili zdjęcia, przeprowadzali wywiady, a także otaczali tereny zielone opieką. Ponadto dokonali opisu ścieżki uwzględniającej zagadnienia zarówno przyrodniczo – ekologiczne, jak i historyczne dotyczące parku. Opisana ścieżka daje możliwość poznania różnorodności biologicznej parku, z uwzględnieniem w szczególności gatunków dendroflory (drzew i krzewów), jak również świata zwierzęcego. Udział w realizacji zadań projektowych pozwolił uczniom naszego gimnazjum ukazać dumę z własnej miejscowości i jej historii oraz wszechstronną wiedzę przyrodniczą.

Działaniem wzbogacającym walory krajobrazowe otoczenia szkoły było utworzenie jesienią 2008 roku szkolnego Arboretum, w którym znalazły się głównie pospolite drzewa i krzewy krajowe. W 2010 roku zostały wydzielone alejki spacerowe, wysypane kamieniem, oddzielone palisadami; posiano trawę, wokół drzew i krzewów wysypano korę. Z terenu zaniedbanego, niewykorzystanego ekologicznie i dydaktycznie wyłonił się bardzo piękny obiekt przyrodniczy, z którego korzystają wszyscy uczniowie. Arboretum stało się doskonałą bazą dydaktyczną do prowadzenia zajęć w terenie. Ogród wykorzystywany jest do realizacji wielu celów dydaktyczno – wychowawczych, np. praktyczne poznawanie  i oznaczanie roślin. W roku szkolnym 2010/2011 posłużył grupie uczniów do realizacji projektu edukacyjnego „Jakie drzewa rosną w naszym szkolnym arboretum? Włodzimierz Seneta – ojcem polskiej dendrologii”, a także do działań w ramach ogólnopolskiego Programu Edukacji na rzecz Rozwoju Zrównoważonego pn.: „Ogród ostoją zwierząt”.

                                                    

                                                                          Szkolne Arboretum

                                                           

                                                                      Zajęcia w Arboretum

W roku szkolnym 2010/2011 uczniowie naszej szkoły przystąpili do działań realizowanych metodą projektu pn. „Nie znikaj. Konkurs o bioróżnorodności”. Głównym organizatorem konkursu był Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” z Łodzi. Efektem działań projektowych było przygotowanie i przeprowadzenie w dniu 23 maja 2011 r. tzw. marszu ginących gatunków na terenie Budzisławia Kościelnego. Data wydarzenia nie była przypadkowa, bowiem przypadała na dzień po obchodzonym oficjalnie Międzynarodowym Dniu Bioróżnorodności. W uroczystym happeningu wzięli udział uczniowie klas trzecich, którzy przygotowali ulotki i transparenty z informacjami o gatunkach zagrożonych wyginięciem. Ulotki te były rozdawane w dniu happeningu w szkole, a potem w czasie marszu ginących gatunków, napotykanym mieszkańcom Budzisławia Kościelnego. W czasie prowadzonej akcji nie brakowało wyrazów uznania i zainteresowania prezentowaną tematyką.

                                                            

                                                     Happening w ramach projektu „Nie znikaj”

                                                           

                               Warsztaty dotyczące gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem

Jedną z form poznawania walorów przyrodniczo – kulturowych najbliższej okolicy są piesze wycieczki.  Edukacyjnie i zarazem już prawie wakacyjnie, bo 20 czerwca 2011 roku, uczniowie gimnazjum spędzili czas na pieszym rajdzie nazwanym: „Kolej na Powidzki Park Krajobrazowy”. W tytule rajdu ukryta była główna atrakcja przygotowana dla uczestników. Był to przejazd Gnieźnieńską Kolejką Wąskotorową z Ostrowa Starego do Powidza. Do głównych celów rajdu należała  popularyzacja wiedzy na temat walorów przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i kulturowych Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz integracja młodzieży z gmin leżących na terenie parku wraz z propagowaniem ekoturystyki i zdrowego, aktywnego stylu życia. W Powidzu na uczestników czekały ciekawe zajęcia i konkursy przyrodnicze, w tym konkurs rozpoznawania głosów ptaków i wiedzy o przyrodzie Powidzkiego Parku Krajobrazowego. W konkursowych zmaganiach nasza drużyna była niepokonana, co zostało przez organizatorów docenione i każdy z uczestników otrzymał w nagrodę przydatne w nocnych wędrówkach latarki czołówki oraz zestaw map przyrodniczo-krajoznawczych Wielkopolski.

                                                    

                              Zajęcia przyrodnicze na obszarze Powidzkiego Parku Krajobrazowego

                                                            

          Piesza wycieczka - poznawanie walorów przyrodniczo –kulturowych najbliższego regionu

Działaniem zmierzającym w kierunku poszerzania wiedzy przyrodniczej była również realizacja projektu „Bliżej Natury – Rozwiń Skrzydła” (rok szkolny 2010/2011) . W naszym gimnazjum działała ponad 10 osobowa grupa uczniów, którzy we współpracy z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków prowadzili działania nakierowane na zwiększenie świadomości mieszkańców naszej gminy i gmin ościennych na temat walorów przyrodniczych regionu oraz lokalnych obszarów Natura 2000. Działania projektowe miały różnorodną formę, były to m.in.:

- otwarte wycieczki przyrodnicze połączone z obserwacjami ornitologicznymi;

- własne obserwacje i spisy gatunków ptaków w czasie zimy, wczesną wiosną (notowanie gatunków zwiastunów wiosny) i na początku lata;

- kampania promocyjna obszarów Natura 2000 realizowana w czasie konferencji problemowo-metodycznej w Kleczewie w dniu 27 maja 2011 r.;

- kampania promocyjna obszarów Natura 2000 realizowana w czasie gminnych festynów w okresie od 11 czerwca do 26 czerwca 2011 r. ;

- działania zmierzające do wykonania i postawienia tablicy informacyjnej o najbliższym obszarze Natura 2000;

- udział uczniów w konkursach przyrodniczych tj.: „Ptasia biesiada” czy „Jemiołuszka-ptak zimy”.

 

                                                     

Promocja walorów przyrodniczych Natura 2000 przez uczniów realizujących projekt „Bliżej Natury – Rozwiń Skrzydła”

 

W ramach szerzenia wiedzy przyrodniczej szkoła aktywnie bierze udział w różnego rodzaju konkursach o tej tematyce. Jako jedyna w powiecie konińskim bierze od 3 lat udział w ogólnopolskim konkursie Drugie Życie Elektrośmieci, szerząc wiedzę prośrodowiskową  wśród społeczności lokalnej. Od kilku lat nasze gimnazjum jest koordynatorem etapów rejonowych i okręgowych konkursów organizowanych przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” i Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Trzeci etap ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” odbywa się od kilku lat na terenie naszej szkoły. Każdego roku gościmy u siebie przedstawicieli kilku szkół z obszaru Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Jako organizatorzy zapewniamy uczestnikom ciekawe nagrody i upominki oraz staramy się poszerzać ich wiedzę przyrodniczą nie tylko poprzez samo uczestnictwo w konkursie, ale i przez wizyty ciekawych gości. W 2010 roku oczekiwanie na wyniki konkursu umilił uczestnikom wykład o roli lasów - przeprowadzony przez zaproszonego na tę uroczystość gościa w osobie - pana mgr inż. Tomasza Kalety - specjalisty ds. ochrony lasu i przyrody, Nadleśnictwa Konin.  Natomiast w 2011 roku uczniowie uczestniczący w konkursie wysłuchali prelekcji pana Piotra Basińskiego z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. W sposób niezwykle ciekawy pan Basiński przedstawił wszystkim zasady działania parków krajobrazowych oraz innych obszarów chronionych na terenie województwa i kraju.

                                                             

         Finalistki X edycji ogólnopolskiego konkursu pn.: „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”

 Udział w konkursach to nie jedyne działania przyrodnicze w naszym gimnazjum. Warto wspomnieć, że pogłębianie wiedzy o walorach przyrodniczych powiatu konińskiego było także udziałem grupy uczniów z naszego gimnazjum, którzy w 2010 roku uczestniczyli w projekcie „Zielony Budzik” - edukacyjna akcja ekologiczna dla szkół gimnazjalnych z powiatu konińskiego. Pierwszym działaniem projektu był panel dyskusyjny dla nauczycieli – poprowadzony przez panią dr Marzenę Fedorowicz w siedzibie Nadleśnictwa Konin. W ramach projektu odbyły się 2 wycieczki przyrodnicze – we wrześniu – trasą przyrodniczą „Mrówki” w gminie Wilczyn i w październiku  ścieżką przyrodniczo-leśną „Bieniszew” w gminie Kazimierz Biskupi. Wycieczki dla uczestników były nieodpłatne a uczestnicy wracali do domów zadowoleni i pełni nowych wrażeń.

 

                                                            

                                                           Wycieczka po Puszczy Bieniszewskiej

 

                                                            

                                Zajęcia na trasie ścieżki edukacyjno –przyrodniczej „Mrówki”

 

W roku szkolnym 2010/2011 nasza szkoła była oficjalnym współorganizatorem III edycji Konferencji Problemowo – Metodycznych z cyklu „Współistnienie terenu chronionego i  przemysłowego” pod hasłem przewodnim: „Lokalne zasoby środowiska miejscem badań przyrodniczo – ekologicznych”.

         Szkolnym koordynatorem wyżej wymienionych działań była pani dr Marzena Fedorowicz, która poprzez prowadzone zajęcia, warsztaty, wycieczki, projekty starała się uwrażliwić uczniów na problematykę świata przyrody. Poza tym poszerzanie zakresu działań szkoły o treści przyrodnicze zaowocowało udokumentowanymi osiągnięciami uczniów na szczeblu gminy, powiatu, województwa i kraju.

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
   
Strona główna|Archiwum GIM Budzisław|Archiwum GIM Kleczew|SP Koziegłowy|SP Sławoszewek|SP Złotków|ZSP Budzisław Kościelny|ZSP Kleczew|CUW
Nasze kanały RSS
© 2007 Edukacja w Gminie Kleczew. All rights reserved. | on line: 5 odwiedzin: 4353818