Strona główna    SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW  
Sobota 15 Grudzień 2018 | Imieniny: Nina, Celina, Walerian
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
Kontakt
Struktura Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Pracownicy ZSP
Historia
O Arkadym Fiedlerze
Dokumenty szkolne
Ceremoniał
Dokumenty Przedszkola
Biblioteka
Świetlica szkolna
Po lekcjach
Pedagog
Szkoła Promująca Zdrowie
Doradztwo zawodowe
Innowacje pedagogiczne, projekty edukacyjne
Projekty unijne
eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan
"Ćwiczyć każdy może" - Ogólnopolska Akcja MEN organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu
Dla rodziców
Zestaw podręczników w roku szkolnym 2017/2018
Zestaw podręczników w roku szkolnym 2018-2019
Plan lekcji, rozkład dzwonków
Ubezpieczenie uczniów
Harmonogram dowozów i odwozów
Zamówienia publiczne
Rządowy Program BEZPIECZNA + 2016
Z życia Szkoły (archiwum)
Z życia Przedszkola (archiwum)
Na sportowo (archiwum)
Losy absolwentów
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
eTwinning
"W podróży z patronem szkoły zwiedzam i poznaję świat" - rok szkolny 2011/2012
  

 


 

Działania zrealizowane w ramach innowacji pedagogicznej

 

„W PODRÓŻY Z PATRONEM SZKOŁY ZWIEDZAM I POZNAJĘ ŚWIAT”

-  w roku szkolnym 2011/2012 

 

 

W bieżącym roku szkolnym w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera  rozpoczęto realizację innowacji pedagogicznej autorstwa dyrektora szkoły, p. Marioli Brorzyńskiej pt. „W podróży z patronem szkoły zwiedzam i poznaję świat” obejmującej 3 moduły:

·         PATRON W SZKOLNEJ BIBLIOTECE

·         PATRON W PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

·         PATRON WIELKOPOLANIN – MÓJ REGION

 

W ramach modułu  PATRON W SZKOLNEJ BIBLIOTECE podjęte zostały różnorodne działania o charakterze dydaktycznym i wychowawczym.

Pracę nad utrwalaniem wiedzy o patronie szkoły uczniowie rozpoczęli od opracowania gazetek ściennych dotyczących Arkadego Fiedlera, jego podróży, dorobku literackiego oraz Muzeum – Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera w Puszczykowie. Poprzez gromadzenie i popularyzację różnorodnych materiałów dzieci poznały również miejsca, które odwiedził. Gazetki z informacjami o patronie powstały niemalże w każdej klasopracowni.

Wszystkie dzieci z klas młodszych systematycznie zapoznawały się  z twórczością Arkadego Fiedlera, czytając na zajęciach fragmenty jego powieści, m.in. „Orinoko” czy „Wyspa Robinsona”. Zaś  uczniowie klasy IVb i VIa czytali wspólnie książki  napisane przez patrona szkoły na godzinach wychowawczych.

Z kolei najmłodsze dzieci budzisławskiej podstawówki redagowały życzenia  z okazji imienin patrona oraz uczestniczyły w konkursie układania wierszy o Arkadym Fiedlerze. Efekty potyczek literackich mile zaskoczyły organizatorów konkursu, a w niektórych klasach objawiły się prawdziwe talenty poetyckie.

Uczestnicy konkursu na najładniejsze drzewo genealogiczne Arkadego Fiedlera zorganizowanego przez p. M. Rachwalską, podjęli próbę dogłębnego poznania rodziny i korzeni wybitnego pisarza i podróżnika. Ponadto doskonali umiejętność posługiwania się językiem niemieckim. Prace wykonane przez uczniów klas IV-VI biorących udział w konkursie można było oglądać na wystawie na korytarzu szkolnym.

W listopadzie 2011r. odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych, stanowiąca niejako tradycję budzisławskiej podstawówki. Impreza rozpoczęła się częścią artystyczną, przygotowaną przez dzieci pod czujnym okiem wychowawczyń, p. Renaty Wiśnej i p. Katarzyny Tylman-Wróbel, a zakończyła posadzeniem w „Alei Pokoleń” drzewka upamiętniającego kolejny rocznik rozpoczynający naukę w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Budzisławiu Kościelnym przez dyrektora szkoły, p. M. Brorzyńską.

            W kwietniu 2012r. uczniowie klas drugich i trzecich uczestniczyli w quizie „Czy wiesz, że…”. Zmagania konkursowe przyniosły wiele emocji i wrażeń. Zagadnienia dotyczące patrona szkoły Arkadego Fiedlera, a także fauny, flory, rzek miast, jezior, wulkanów, gór, państw oraz różnych ciekawostek związanych z Ameryką, Azją, Afryką, Australią i Europą nie sprawiły dzieciom żadnych problemów. Wszyscy, niczym uczestnicy prawdziwego teleturnieju telewizyjnego, wykazali się ogromną wiedzą i swobodą, zdobywając maksymalna liczbę punktów. W nagrodę otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz cukrowe zwierzaczki. Quiz przygotowały panie: Ł. Maciejewska, E. Pogorzały i M. Woźniak.

Równie emocjonujący okazał się szkolny konkurs „Co powinniśmy wiedzieć o patronie naszej szkoły?” przeprowadzony wśród starszych uczniów przez p. L. Rębisz i p. K. Przybylską. 16 maja 2012r. na godzinie wychowawczej wszystkie klasy rozwiązywały test dotyczący Arkadego Fiedlera. Zwycięzcą konkursu została klasa VIa, 2. miejsce zajęła klasa VIb,3. miejsce - Va, w konkurencji indywidualnej największą liczbę punktów zdobył Bartosz Wiśny, uczeń klasy IVa.

Nieco inną formę utrwalenia wiedzy o znakomitym pisarzu i podróżniku wybrali uczniowie klas piątych. Wspólnie z wychowawcami (p. M. Kozłowską i p. A. Szygendą) opracowali albumy dotyczące sylwetki patrona, szlaków podróży i państw, które odwiedził Arkady Fiedler. Kształcili przy tym umiejętność korzystania z różnych źródeł wiedzy i odpowiedniej selekcji informacji, wykazując się kreatywnością i samodzielnością.

Czwartoklasiści natomiast na zajęciach języka polskiego udali się w maju 2012r. wspólnie z patronem na łowy na antypodach. Było to pierwszy etap turnieju czytelniczo-plastycznego pt. „Śladami podróżników: Arkadego Fiedlera i Tomka Wilmowskiego…”. Dzieci, uczestnicząc w grze dydaktycznej, musiały wykazać się wiadomościami, które przyswoiły czytając powieść Alfreda Szklarskiego pt.„Tomek w krainie kangurów”. Zastanawiały się również, jakich wskazówek dotyczących wędrówek po australijskim lądzie mógłby udzielić Tomek swojemu starszemu i bardziej doświadczonemu koledze. Następnie, wykonując zespołowo prace plastyczne, przedstawiły faunę Afryki i Australii – kontynentów, po których wędrowali dwaj niezłomni poszukiwacze przygód. Plakaty wykonane przez dzieci zaprezentowano na wystawie na korytarzu szkolnym. Wszyscy uczestnicy turnieju pracowali z determinacją i ogromnym zapałem - za co zostali nagrodzeni słodkimi upominkami przez organizatorów zabawy: p. M. Kozłowską i p. E. Waszak.

Społeczność szkolna udowodniła, że wie wiele o swoim patronie i potrafi rozprawiać o nim w różnych językach. O niezaprzeczalnej miłości zapalonego przyrodnika do zwierząt uczniowie opowiadali w  języku angielskim, przygotowując prace na wystawę „Animals ­– Arkady Fiedler friends” pod kierunkiem p. A. Nowaczyk. Okazało się, że uczniowie szkoły, nawet ci najmłodsi, nie mieli problemu z nazewnictwem zwierząt w tym języku. Ponadto wykazali się niebywałymi zdolnościami plastycznymi, technicznymi i dużą pomysłowością.

            Starsze dzieci zaś w języku niemieckim rozmawiały na zajęciach na temat liczb w życiu Arkadego Fiedlera, wypraw oraz zwierząt, jakie znakomity podróżnik spotkał podczas swoich wędrówek. Zajęcia języka niemieckiego poświęcone patronowi prowadzone były przez p. M. Rachwalską w klasach czwartych, piątych i szóstych.

W styczniu 2012 r. odbył się konkurs plastyczny „W świecie motyli”, skierowany do uczniów klas I-VI . Jego głównym celem było zarówno kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez wykonywanie prac plastycznych, jak i zachęcanie do wzbogacania wiedzy o patronie poprzez praktyczne działania. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie wykazały się iście artystyczną wyobraźnią -  prace były niezwykle piękne i pomysłowe. Spośród wielu prac, komisja konkursowa wybrała jedenaście, które nagrodzono. Organizatorami były: p. Anna Baraniecka, p. Katarzyna Tylman - Wróbel i p. Renata Wiśna. 

Uczniowie klas czwartych, realizując wspólnie z p. H. Samarzewską temat zajęć „Arkady Fiedler patronem naszej szkoły” zapoznali się z historią i tradycjami Indian. Ponadto wykonali biżuterię, jaką dawniej nosili i współcześnie noszą Indianie. Prace dzieci zaprezentowano na wystawie szkolnej.

Młodsze dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicowe, przystąpiły w maju do świetlicowego konkursu plastycznego pt. „Projekt okładki książki o podróżach”. Efekty pracy uczniów przedstawiono na wystawie obok świetlicy szkolnej. Organizatorami konkursu były: p. A. Baraniecka i p. K. Przybylska.

Kolejnym działaniem zainicjowanym w ramach modułu Patron w szkolnej bibliotece był międzyszkolny konkurs plastyczny „W podróży z Arkadym Fiedlerem”. Jego koordynatorami były: p. M. Kozłowska i p. D. Jankowiak.

Cele konkursu to popularyzacja podróży i twórczości Arkadego Fiedlera, rozwijanie zainteresowania światem, kształtowanie postawy szacunku i tolerancji wobec kultur i języka oraz pobudzenie twórczości plastycznej dzieci. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach: klasy I-III i klasy IV-VI. Jego uczestnikami mogli być uczniowie szkół podstawowych imienia Arkadego Fiedlera. Poza pracami uczniów z naszej szkoły wpłynęło 12 prac ze Szkoły Podstawowej w Czapurach.

Kategoria klas I - III

I miejsce – Klaudia Laskowska,  SP Budzisław Kośc.

II miejsce – Arkadiusz Płoczyński, SP Czapury

III miejsce – Paweł Wrotkowski, SP Czapury     

 Kategoria klas IV - VI

I miejsce – Sandra Adamczyk, SP Czapury

II miejsce – Izabela Płoczyńska, SP Czapury

III miejsce – Patryk Muszyński,  SP Budzisław Kośc.

Wszystkie prace nadesłane na konkurs można było oglądać na wystawie obok pokoju nauczycielskiego.

Patronowi szkoły została poświęcona także wystawa pod hasłem „Śladami Arkadego Fiedlera” zdobiąca górny korytarz szkoły. Do dnia dzisiejszego korytarz ozdobiły podobizny mieszkańców dzikich plemion, które odwiedził nasz patron. Na ścianach pojawiły się też kopie pamiątek z podróży Arkadego Fiedlera m.in. piękne totemy oddające atmosferę wypraw patrona. Ekspozycję przygotowały panie: K. Głukowska i P. Hutnik.

 

PATRON W SZKOLNEJ PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

W ramach działań wokół patrona uczniowie często wykorzystywali technologię komputerową i umiejętności informatyczne do poszerzania własnej wiedzy i zdobywania niezbędnych informacji. Chętnie uczestniczyli w zajęciach organizowanych w pracowni komputerowej i korzystali z zasobów Internetu.

W czasie zajęć koła komputerowego uczniowie, odbywając wirtualne podróże śladami najsławniejszego wielkopolskiego podróżnika XX wieku i „wędrując” po różnych kontynentach, m.in. Afryce, Ameryce i Azji, poznawali niezwykłe zakątki świata i osobliwości przyrodnicze.

Natomiast dzieci uczęszczające na zajęcia komputerowe w świetlicy środowiskowej ponownie „odwiedziły” Muzeum – Pracownię Arkadego Fiedlera w Puszczykowie. Przyjrzały się licznym eksponatom zgromadzonym w izbach muzealnych oraz wyjątkowym posągom i budowlom w Ogrodzie Kultur i Tolerancji. Na wirtualny spacer po stronie internetowej muzeum wybrały się wspólnie z opiekunem, p. E. Waszak.

W maju 2012r. młodsze dzieci brały udział w ogólnoszkolnym konkursie komputerowym polegającym na wykonaniu pracy graficznej w edytorze grafiki „Paint”. Tematem pracy były ulubione zwierzęta. Organizatorami konkursowych zmagań były panie: A. Baraniecka, K. Tylman-Wróbel oraz R. Wiśna.

W tym samym czasie uczniowie klas starszych przystąpili do szkolnego konkursu informatycznego, w którym zadaniem było przygotowanie najciekawszej prezentacji multimedialnej o Arkadym Fiedlerze. Praca musiała zawierać biografię podróżnika, zestawienie tytułów powieści i odbytych podróży oraz podstawowe informacje na temat Muzeum – Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera w Puszczykowie.

Głównym celem konkursu, którego inicjatorem była p. E. Waszak było przybliżenie uczniom postaci patrona szkoły i poszerzenie wiadomości na temat dorobku literackiego i wypraw odbytych przez wielkiego podróżnika oraz rozwijanie umiejętności korzystania z rozproszonych źródeł informacji i stosowania technologii komputerowej do zdobywania wiedzy.

Zwycięzcami konkursu zostali: Kacper Szaur z kl. Vb i Bartosz Wiśny z kl. IVa, a wyróżnienie otrzymała Weronika Kamińska z kl. VIb. Fragmenty nagrodzonych pokazów multimedialnych zaprezentowano 6 czerwca 2012r. podczas uroczystej akademii z okazji Dnia Patrona. 

Świat oczami Arkadego Fiedlera przedstawili także uczniowie z klas VIa i VIc – uczestnicy konkursu na najciekawszy rysunek w edytorze grafiki Paint. Zadanie zostało zaproponowane przez p. K. Przybylską w ramach dodatkowej pracy domowej z informatyki.

PATRON WIELKOPOLANIN – MÓJ REGION

Dla członków szkolnego koła przyrodniczego inspiracją do podjęcia działania w ramach trzeciego modułu stała się powieść przyrodnicza Arkadego Fiedlera pt. „Mój ojciec i dęby”. W ramach projektu realizowanego pod czujnym okiem opiekuna, p. K. Szadkowskiej dzieci poznawały tajemnice drzew naszego regionu i szukały odpowiedzi na nurtujące je pytania, m.in.: jakie drzewa znajdują się wokół szkoły, ile mają lat i kto na nich mieszka?

Uczniowie obserwowali drzewa za pomocą lup i lornetek, dokładne poznawali rośliny, zwierzęta i porosty zamieszkujące na wybranym drzewie. W czasie zajęć poświęconych projektowi korzystały z tradycyjnych atlasów drzew polskich oraz atlasów w formie elektronicznej.

 Szkolni przyrodnicy realizowali także projekt pt.„Mój mały świat”, którego celem było poznanie najbliższej okolicy, urokliwych i ciekawych miejsc oraz uwiecznienie ich na fotografiach. Wykonywanie zdjęć stało się pasją m.in. Julii Grochowskiej, uczennicy klasy VIc, której fotografie przedstawiono na apelu z okazji Święta Ziemi.

Niepowtarzalne piękno otaczającej nas okolicy sprawiło, że w listopadzie 2011r. uczniowie klas trzecich wspólnie z nauczycielami języka angielskiego (p. A. Nowaczyk i p. P. Hutnik) zorganizowali wystawę „My town is beautiful”. Wystawa objęła zdjęcia oraz pracę plastyczne przedstawiające najpiękniejsze zakątki naszej gminy wraz z nazwami w języku angielskim. Uczniowie wykonali samodzielnie m.in. herb Gminy Kleczew, który został wyeksponowany na szkolnej „angielskiej” wystawie. Zorganizowana ekspozycja z całą pewnością może być dowodem na to, że gmina i najciekawsze miejsca, które się w niej znajdują, są uczniom bardzo bliskie.

Poznanie najbliższej okolicy to również główny cel członków Klubu Młodego Badacza Regionu. Dzieci wspólnie z opiekunami: p. Ł. Maciejewską, p. J. Rewers, p. E. Pogorzały i p. C. Chojnackim pokonywali okoliczne szlaki rowerowe. Byli już w skansenie na Mrówkach, widzieli ukryty w lasach koło Wilczyna posąg Świętowita, Dworek Modrzewiowy w Osówcu, Kościół pw. Wszystkich Świętych w Orchowie, pomnik przyrody "Gruby Dąb", Stadninę Koni w Mieczownicy, Pomnik Powstańców Styczniowych w Mieczownicy i wiele innych niezwykłych miejsc.

Natomiast uczniowie klas czwartych i szóstych zwiedzili znajdujący się w naszej miejscowości, odnowiony wiatrak "koźlak" oraz Chatę Młynarza. Następnie pod kierunkiem p. H. Samarzewskiej wykonali makiety obiektu i przygotowali we współpracy z Przedszkolem wystawę pt. „Budzisław Kościelny dawniej i dziś”. Dzięki temu poznali historię własnej miejscowości i regionu oraz uczyli się właściwego stosunku do dziedzictwa kulturowego.

O tworzeniu więzi społecznych na poziomie gminy i powiatu, a także  budowaniu tożsamości lokalnej i regionalnej oraz ogromnej roli, jaką pełnią w tym zjawisku media lokalne, w tym prasa lokalna i Internet, dyskutowano podczas debaty Media w dobie demokracji medialnej, w której uczestniczyli również członkowie koła komputerowego (pod opieką p. E. Waszak). W czasie V Gminnego Forum Młodych zorganizowanego 13 kwietnia 2012r. w Kleczewie pod patronatem Przewodniczącego Rady Miasta zwrócono też uwagę, że Internet to główne i potężne źródło informacji, również o tym, co dzieje się w gminie, oraz jedno z ważnych narzędzi współczesnej komunikacji, szczególnie dla młodzieży.

Coroczną tradycją szkoły, począwszy od roku 2000, kiedy to nadano jej imię wielkiego pisarza i podróżnika Arkadego Fiedlera, stały się wycieczki dzieci z klas pierwszych do Muzeum - Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera w Puszczykowie.

W bieżącym roku szkolnym dzieci wspólnie z wychowawcami: p. R. Wiśną i p. K. Tylman – Wróbel wybrały się na wycieczkę do  Puszczykowa pod koniec maja 2012r.

Na przełomie lutego i marca 2012r. zorganizowano szkolną wystawę  „Pamiątki rodzinne uczniów klas IVa i IVb”, gdzie dzieci w praktyce mogły realizować lekcję historii – zaprezentować swoje pamiątki rodzinne, również te, które samodzielnie, bądź z najbliższymi zgromadzili ze swoich podróży m.in. do Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie. Pomysłodawczynią ekspozycji była p. H. Samarzewska.

W maju, w powiązaniu z tematyką zajęć, uczniowie klasy Ia mieli możliwość zapoznania się z pracą strażaka. O działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Budzisławiu Kościelnym opowiadał druh miejscowej jednostki OSP, pan Jerzy Tylman.

Młodsze dzieci poznawały także historię szkoły w ramach zajęć ujętych w całodniowy blok tematyczny pod hasłem "Poznajemy historię naszej szkoły". Wędrówka najmłodszych po kartach historii zakończyła się spotkaniem z p. Józefem Chojnackim, byłym wieloletnim dyrektorem naszej szkoły. Inicjatorkami przedsięwzięcia były panie: Ł. Maciejewska, E. Pogorzały, M. Wożniak.

Budzisławska społeczność szkolna aktywnie pracowała w Klubie UNICEF i, podobnie jak kiedyś nasz patron, poznawała inne kraje i warunki życia swoich rówieśników, ucząc się przy tym nieść pomoc innym.

W ramach klubu UNICEF razem z opiekunami p. Jankowiak i p. Samarzewską uczniowie wzięli udział w akcjach:

- „Wszystkie kolory świata”

- „Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością”

- „Światowy Dzień Wody”

Stworzono również kącik UNICEF, gdzie zamieszczane są informacje dotyczące akcji przeprowadzanych przez organizację oraz wiadomości o aktualnej sytuacji w najbiedniejszych zakątkach na Ziemi.

Młodsze dzieci brały udział w projekcie pod hasłem "Kuchnie świata". Każda klasa przygotowała plakat prezentujący specjały i tradycyjne potrawy charakteryzujące wybraną kuchnię np. śródziemnomorską, włoską czy polską. Następnie chętni uczniowie mogli skosztować orientalnych przypraw i przekąsek pochodzących z odległych zakątków świata, które kusiły swym wyglądem i aromatem na stoisku zorganizowanym na korytarzu szkolnym. Nad realizacją projektu czuwały panie: Ł. Maciejewska, E. Pogorzały i M. Wożniak.

Podsumowanie działań realizowanych w ramach innowacji w bieżącym roku szkolnym nastąpiło 6 czerwca 2012r. podczas uroczystego apelu zorganizowanego  z okazji Dnia Patrona. Relacje z działań w obrębie trzech modułów innowacji, uzupełnione fotoreportażami - pokazami multimedialnymi, przygotowane na podstawie dostarczonych materiałów przez p. E. Waszak ­– koordynatora uroczystości, przeplatane były występami artystycznymi dzieci. Przedstawienie  pt. „Winnetou – Czerwonoskóry Dżentelmen” wystawione przez uczniów klasy IVb i VIb, piękne piosenki o tematyce indiańskiej i podróżniczej zaprezentowane przez pierwszo- i drugoklasistów oraz układ taneczny Belgijka w wykonaniu uczniów klasy VIb stanowiły niejako dopełnienie tej niezmiernie ważnej dla społeczności szkolnej imprezy. Współodpowiedzialnymi za przygotowanie uroczystości były panie: A. Baraniecka, H. Samarzewska i K. Tylman – Wróbel.

E. Waszak

 

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
   
Strona główna|Archiwum GIM Budzisław|Archiwum GIM Kleczew|SP Koziegłowy|SP Sławoszewek|SP Złotków|ZSP Budzisław Kościelny|ZSP Kleczew|CUW
Nasze kanały RSS
© 2007 Edukacja w Gminie Kleczew. All rights reserved. | on line: 15 odwiedzin: 6016478