Strona główna    SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW  
Sobota 15 Grudzień 2018 | Imieniny: Nina, Celina, Walerian
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
Kontakt
Struktura Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Pracownicy ZSP
Historia
O Arkadym Fiedlerze
Dokumenty szkolne
Ceremoniał
Dokumenty Przedszkola
Biblioteka
Świetlica szkolna
Po lekcjach
Pedagog
Szkoła Promująca Zdrowie
Doradztwo zawodowe
Innowacje pedagogiczne, projekty edukacyjne
Projekty unijne
eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan
"Ćwiczyć każdy może" - Ogólnopolska Akcja MEN organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu
Dla rodziców
Zestaw podręczników w roku szkolnym 2017/2018
Zestaw podręczników w roku szkolnym 2018-2019
Plan lekcji, rozkład dzwonków
Ubezpieczenie uczniów
Harmonogram dowozów i odwozów
Zamówienia publiczne
Rządowy Program BEZPIECZNA + 2016
Z życia Szkoły (archiwum)
Z życia Przedszkola (archiwum)
Na sportowo (archiwum)
Losy absolwentów
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
eTwinning
"W podróży z patronem szkoły zwiedzam i poznaję świat" - rok szkolny 2012/2013
  


 

 

Sprawozdanie z działań

realizowanych w ramach innowacji pedagogicznej

„W podróży z patronem szkoły zwiedzam i poznaję świat”

w roku szkolnym 2012/2013. Ewaluacja programu.

 

 

W roku szkolnym 2012/13 w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera kontynuowano szereg działań w ramach realizacji innowacji pedagogicznej pt. „W podróży z patronem szkoły zwiedzam i poznaję świat” obejmującej 3 moduły:

·         PATRON W SZKOLNEJ BIBLIOTECE

·         PATRON W PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

·         PATRON WIELKOPOLANIN – MÓJ REGION

Wszystkie zaplanowanie działania edukacyjno – wychowawcze  dotyczące osoby naszego Patrona- Wielkopolanina, pisarza i podróżnika zostały w pełni zrealizowane, dały możliwość wprowadzenia działań nietypowych, niezwykle ciekawych dla uczniów oraz pozwoliły uczestniczyć im w wielkiej przygodzie, co przyniosło ogromne korzyści dla uczniów, nauczycieli i samej szkoły.  Osiągnięcia uczniów  w czasie kolejnego roku realizacji innowacji zostały zaprezentowane w dniu Święta Patrona, które odbyło się w dniu 14 czerwca 2013r., w obecności nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości, stanowiąc swoiste podsumowanie pracy wychowawczej wokół patrona, która przez kolejny rok była uporządkowana i wzmocniona. To długofalowe przedsięwzięcie, wprowadzone do pięcioletniej koncepcji pracy szkoły, wyzwoliło aktywne postawy u uczniów, którzy poprzez realizację zadań i dobór odpowiadających klasie czy grupie uczniów, metod i form realizacji współorganizują proces nauczania i wychowania kolegów  z innych klas. Rozbudzone zostały zainteresowania osobą patrona, sprawami regionu oraz integrowano wiedzę z różnych przedmiotów. Kształtowano umiejętności społeczne takie jak: praca w grupie, podejmowanie decyzji, uczenie samodzielności i odpowiedzialności, stymulowanie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i motorycznego ucznia oraz rozwój indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i potrzeb dziecka.

Innowacja wprowadziła uczniów w interesujący świat życia i twórczości A.Fiedlera, pozwoliła wnikliwie poznać urokliwe zakątki świata do których podróżował Patron, wzbudziła zamiłowanie do przyrody oraz rozwinęła umiejętności czytelnicze, co gwarantować będzie  lepsze utożsamianie ucznia ze szkołą. Te wszystkie działania umocniły ich w poczuciu własnej wartości oraz usamodzielniły w podejmowaniu ryzykownych decyzji. Ponadto zaplanowane formy pracy stały się dla uczniów krokiem w dorosłość, a przyszłość stanowić będzie wielkie wyzwanie, któremu są w stanie sprostać.

W ramach modułu PATRON W SZKOLNEJ BIBLIOTECE podjęte zostały różnorodne działania o charakterze dydaktycznym i wychowawczym.

Pracę nad utrwalaniem wiedzy o patronie szkoły uczniowie rozpoczęli od wzbogacania gazetek ściennych dotyczących postaci Arkadego Fiedlera, jego podróży, dorobku literackiego oraz Muzeum –Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera w Puszczykowie. Poprzez gromadzenie i popularyzację różnorodnych materiałów dzieci poznały również miejsca, które odwiedził. Gazetki z informacjami o patronie powstały niemalże w każdej klasopracowni.

Wszystkie dzieci z klas młodszych systematycznie zapoznawały się z twórczością Arkadego Fiedlera, czytając na zajęciach fragmenty jego powieści, zaś  uczniowie klasy IV - VI czytali wspólnie książki  napisane przez patrona szkoły na godzinach wychowawczych.

Klasa VI a wraz z wychowawcą panią Anną Szygendą wykonała plakaty promujące muzeum w Puszczykowie. Pracę poprzedziło głośne czytanie fragmentów książek Arkadego Fiedlera przez bibliotekarkę p. G. Maćkowiak, a ukończone afisze uczniowie przekazali klasom pierwszym. Dzięki tej reklamie i starszym kolegom, najmłodsi uczniowie mogli poznać miejsce związane z patronem szkoły, które odwiedzili w czerwcu. Ponadto w dniu 07.02.2013 roku w klasie Ib zostały przeprowadzone zajęcia na temat ,,Nasze kolekcje” gdzie prowadzono rozmowy na temat zbiorów zgromadzonych w Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie. Wychowawczyni p. Małgorzata Wożniak przybliżyła również postać samego podróżnika i pokazała eksponaty zgromadzone w muzeum. Chętni uczniowie z klasy IIIa wspólnie z wychowawcą  p. Anną Baraniecką opracowali albumy dotyczące sylwetki patrona, szlaków podróży i państw, które odwiedził Arkady Fiedler. Kształcili przy tym umiejętność korzystania z różnych źródeł wiedzy i odpowiedniej selekcji informacji, wykazując się kreatywnością  i samodzielnością.

Uczniowie klasy IIa  dwa razy w półroczu słuchali czytanych przez bibliotekarza, wychowawcę lub rówieśników wybranych fragmentów książek Arkadego Fiedlera. Wzięli także udział w klasowym konkursie wiedzy o muzeum w Puszczykowie. Wspólnie redagowali notatki o Patronie szkoły podzieleni na kilkuosobowe zespoły pod nadzorem wychowawcy p. Renaty Wiśnej. Uczniowie tej klasy mieli także możliwość zapoznania się z pracą osób zatrudnionych w urzędzie pocztowym. O działalności miejscowej poczty – Agencji Pocztowej w Budzisławiu Kościelnym, opowiadała Pani Agnieszka Kotlińska. W maju, klasę IIa odwiedził były jej uczeń - Dawid Szabat, który obecnie mieszka  w Norwegii. Chłopiec opowiedział swoim rówieśnikom o Norwegii, zwyczajach i obyczajach jej mieszkańców oraz o szkole, do której obecnie uczęszcza.

W dniu 16 listopada 2012r. odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych, która wpisała się w tradycję budzisławskiej podstawówki. Impreza rozpoczęła się częścią artystyczną, przygotowaną przez dzieci pod czujnym okiem wychowawczyń, p. E.Pogorzały i p. M.Woźniak, a zakończyła posadzeniem w „Alei Pokoleń” drzewka upamiętniającego kolejny rocznik rozpoczynający naukę w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Budzisławiu Kościelnym. W organizację szkolnej uroczystości aktywnie włączyli się rodzice przygotowując dekorację sceny i poczęstunek.

W dniu  07 czerwca 2013 r. uczniowie klas II i III uczestniczyli w quizie pt „Zwierzęta na różnych kontynentach.” i zaprezentowali swoją wiedzę na temat zwierząt zamieszkujących kraje, które odwiedził nasz patron w czasie swych podróży. Quiz poprzedzony został projekcją filmu pt. „Muzeum – Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera w Puszczykowie”. Celem projekcji było  przypomnienie uczniom wiadomości o patronie i jego podróżach. W dalszej części uczniowie rozpoczęli zmagania z zadaniami dotyczącymi  zwierząt zamieszkujących Amerykę, Azję, Afrykę, Australię i Europę. Najpierw uczestnicy quizu rozwiązywali krzyżówki i odpowiadali na pytania, a następnie układali puzzle i umieszczali sylwetki zwierząt na mapie. Uczniowie  udzielali rzeczowych i wyczerpujących odpowiedzi, wszystkie zadania wykonali prawidłowo i wykazali się niezwykłą wiedzą. Każda drużyna otrzymała maksymalną ilość punktów, a zmagania konkursowe przyniosły wiele emocji  i wrażeń. Quiz przygotowały panie: Ł. Maciejewska, E. Pogorzały i M. Woźniak.

Podsumowaniem działań w klasach I, w dniu 19 czerwca 2013 roku, był wyjazd na wycieczkę do Puszczykowa.  Uczestnicy wyjazdu oglądali eksponaty przywiezione z podróży po świecie przez Arkadego Fiedlera i jego synów, które są zgromadzone w muzeum. Przespacerowali  przez Ogród Tolerancji, gdzie podziwiali ogromne rzeźby. W ,,Świecie Indian” zachwycały ich indiańskie malowidła, postaci i symbole oraz postać samego Arkadego Fiedlera. Replika statku Santa Maria dostarczyła dzieciom niesamowitych wrażeń, gdzie mogli zobaczyć kajuty, działa, pokład i wiele elementów znajdujących się na statku Kolumba. Wyciszenie nastąpiło w piramidzie Cheopsa, w której człowiek czuje się zdrowszy, lepszy i szczęśliwszy. Uczniowie zmęczeni, ale szczęśliwi i pełni wrażeń na pewno zapamiętają wyjazd do miejsca, gdzie przebywał i pracował Patron naszej szkoły.

Wystawa „Mitologia Indian” zorganizowana w I półroczu przez p. H. Samarzewską miała na celu przybliżenie uczniom wierzeń Indian i tradycji jakie kultywują oraz rozwijanie zainteresowań tradycjami ludów, które odwiedzał patron.

Nieco inną formę utrwalenia wiedzy o znakomitym pisarzu i podróżniku wybrali uczniowie klas piątych pod hasłem Egzotyka Czarnego Lądu – poznajemy Afrykę z bohaterami powieści Henryka Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”. Pracując metodą projektu uczniowie na lekcjach języka polskiego i historii poznali zabytki architektury Afryki, wykonali prace plastyczne przedstawiające wybrane przez siebie zabytkowe obiekty. Uczniowie, pracując  w pięcio- i sześcioosobowych grupach, wspólnie ze Stasiem i Nel poznawali egzotykę kontynentu afrykańskiego. Opracowując plansze na temat środowiska przyrodniczego, zabytków architektury Afryki oraz kultury i zwyczajów mieszkańców Czarnego Lądu, dzieci nie tylko utrwalały wiedzę na temat tego niezwykłego kontynentu, ale uczyły się także odpowiedzialności i umiejętności współpracy w grupie. Praca metodą projektu pozwoliła doskonalić umiejętność czytania  ze zrozumieniem z ukierunkowaniem na wybór określonych informacji i przygotowywała uczniów do samodzielnego poszukiwania materiałów niezbędnych do wykonania projektu. Podsumowania i prezentacji projektu dokonano na forum klasy. Efekt wielogodzinnej wspólnej pracy piątoklasistów – plansze tematyczne (wykonane z wykorzystaniem wielu technik plastycznych) prezentujące różnorodność kontynentu afrykańskiego, odwiedzanego kilkakrotnie przez naszego patrona, można było obejrzeć na wystawie przygotowanej  na korytarzu szkolnym. Nad realizacją zadania czuwała p. E.Waszak, p.M.Kozłowska oraz p. Halina Samarzewska.

Ponadto p. E.Waszak przeprowadziła cykl lekcji języka polskiego w klasach czwartych pt. „Piękno Afryki” w ramach bloku tematycznego„Dalekie podróże”.

-         W Afryce, czyli tam, gdzie pieprz rośnie,

-         Piękno Czarnego Lądu,

-         Dalekie podróże, czyli rowerem przez Afrykę.

 

Promując twórczość patrona szkoły, p. E.Waszak i p. M.Kozłowska zorganizowały Wewnątrzszkolny Konkurs Pięknego Czytania przeznaczony dla chętnych uczniów z klas IV-VI, który odbył się w maju 2013 roku.

Głównym celem zmagań konkursowych była popularyzacja twórczości pisarza i podróżnika Arkadego Fiedlera oraz kształtowanie wśród młodego pokolenia umiejętności pięknego czytania. Poza tym konkurs miał za zadanie rozwijanie wrażliwości na piękno literatury (powieści podróżniczo-przyrodniczej) i jednocześnie rozbudzenie wyobraźni młodego czytelnika.

Zmagania konkursowe przebiegały w trzech kategoriach: klasy czwarte, klasy piąte  i klasy szóste. Z każdej klasy uczestniczyło w konkursie trzech uczniów wyłonionych drogą eliminacji wewnątrzklasowych. Każdy uczestnik zobowiązany był do przygotowania trzech wskazanych wcześniej fragmentów powieści Arkadego i Marka Fiedlerów.

Tytuł Mistrza Pięknego Czytania zdobyli następujący uczniowie:

-         Sandra Domeracka, kl.IVa

-         Kacper Główczyński, kl.Va

-         Martyna Łaput, kl.VIa

Przez cały rok szkolny, pani Dorota Jankowiak wraz z p. Haliną Samarzewską koordynowały pracą Klubu Szkół UNICEF. W „Kąciku UNICEF” co miesiąc zamieszczały na gazetce nowe  informacje o projektach, akcjach  i imprezach organizowanych przez UNICEF w Polsce i na świecie. Uczniowie  mogli przeczytać  tam również artykuły o życiu dzieci z różnych zakątków świata, między innymi o małych uchodźcach z Mali i Nigerii, o walce Achty z Czadu, o wcześniakach z Ghany, o szczepieniach dla małych dzieci z Syrii, mogli śledzić losy  pewnego uzdrowieniu Edouna   oraz poznać historię cierpiącej dziewczynki z Czadu. W dniu 14 czerwca, w święto Patrona Szkoły nauczycielki zorganizowały „Dzień Zmian”, czyli  imprezę międzykulturową, realizowaną  przez szkoły współpracujące z UNICEF w wielu krajach świata. Uroczystość  była  okazją, aby przybliżyć uczniom inne kultury, poznać zwyczaje i tradycje mieszkańców drugiej półkuli.  Przede wszystkim jednak była szansą, aby zrozumieć, dlaczego życie ludzi w odległych zakątkach świata różni się od naszego. Podczas uroczystości zaprosiliśmy naszych uczniów do wspólnej „podróży przez kontynent afrykański”. W scenerii afrykańskiej dżungli dzieci wysłuchały piosenek i wierszy, obejrzały prezentację multimedialną przedstawiającą niezwykłą i różnorodną przyrodę tego kontynentu, a także układ taneczny. Dużo wrażeń dostarczyła uczniom scenka z życia dziecka w Afryce. Podczas spotkania dzieci poznały i nauczyły się kilku słów i zwrotów z języka tamtejszych ludów. Całości dopełniła prezentacja zdjęć dzieci z różnych stron świata i piosenka „Kolorowe dzieci”. Poprzez aktywną pracę w Klubie Szkół UNICEF nasi uczniowie, tak jak Patron  poznają świat oraz  warunki życia swoich rówieśników w różnych zakątkach  Ziemi.

Działania wokół patrona szkoły odbywały się nie tylko w języku polskim. Na lekcjach języka niemieckiego mówiono o liczbach w życiu A. Fiedlera, nazywano kontynenty, do których dotarł podróżnik oraz poznawano tytuły książek Arkadego Fiedlera, które zostały przełożone na język niemiecki. Uczniowie mieli także możliwość poznania kilku niemieckojęzycznych egzemplarzy książek Fiedlera w oryginale. Od 20 maja do 1 czerwca trwał szkolny konkurs (dla klas IV-VI) na okładkę książki Arkadego Fiedlera zatytułowaną w języku niemieckim. Wykonanych zostało 13 prac, a w dniu 6 czerwca, nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Organizator konkursu, nauczyciel języka niemieckiego p. M. Rachwalska z pomocą pani Renaty Wiśnej oraz Pani Jolanty Rewers, wyłoniły 3 najciekawsze prace. Miejsce 1 zajęła Oliwia Sobota z klasy 5a (zaprojektowała okładkę do ksiązki pt. „Orinoko”), miejsce drugie zajął Kacper Raczyński z klasy 5b (zaprojektował okładkę książki pt. „Die Fische singen im Ucayali”), miejsce 3 zajęła Marta Malczyk z klasy 4b (zaprojektowała okładkę ksiązki „Der kleine Bison”). Zwycięzcy oraz pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez organizatora. Prace zostały wyeksponowane na gazetce przy sali nr 35.

Przełamując bariery językowe w prezentowaniu swoich umiejętności lingwistycznych przed społecznością szkolną, w dniu 25.06.2013r, uczniowie odbyli podróż do Wielkiej Brytanii. Poprzez obejrzenie prezentacji multimedialnej mieli okazję dowiedzieć się najważniejszych informacji o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.  Podczas Dnia Brytyjskiego odsłuchali hymnu narodowego. Przed publicznością szkolną wystąpiła królowa Elżbieta II,  zespół „The Beatles” oraz piłkarze angielscy. Uczniowie usłyszeli fragment w języku angielskim dzieła pt.” Hamlet” najsławniejszego angielskiego pisarza Williama Shakespeare'a. Dowiedzieli się także , że ten kraj to nie tylko zabytki i interesujące miejsca, a olbrzymie bogactwo tradycji i obyczajów, co spowodowało, że byliśmy świadkami wyścigu kucharzy z naleśnikami na patelniach na cześć „ Dnia Naleśnika”, uczniowie poznali jak wygląda typowe brytyjskie śniadanie oraz mieli okazję zobaczyć jak Brytyjczycy  świętują „Halloween”. Kolejną atrakcją było przedstawienie przez uczniów klas III bajki o trzech koziołkach i strasznym trolu „Three billy goats gruff”. Podsumowaniem montażu słowno – muzycznego w języku angielskim, pod kierunkiem p. A. Nowaczyk i p. P.Hutnik było zaśpiewanie przez całą szkołę piosenki znanego brytyjskiego zespołu Queen „We are the champions”.

Dzięki staraniom nauczycieli odpowiedzialnych za część górnego korytarza szkolnego dotyczącego patrona pojawiły się nowe ekspozycje. W gablocie zakupionej przez szkołę umieszczony został pamiątkowy mundur ofiarowany przez  pana Wojciecha Andrzejewskiego - pradziadka ucznia z klasy III a, walczącego w 58 pułku piechoty w Poznaniu. Proporzec i syrenka warszawska symbolizujące patriotyzm zawisły obok gabloty ze Sztandarem Szkoły.  Uczniowie w szkole mogą podziwiać piękne totemy, które zdobiąc korytarz oddają atmosferę podróży naszego patrona. 

Równie emocjonujący okazał się szkolny konkurs „Co powinniśmy wiedzieć o patronie naszej szkoły?” przeprowadzony wśród starszych uczniów przez p. L. Rębisz i p. K. Przybylską. Wszystkie klasy rozwiązywały test dotyczący Arkadego Fiedlera. Była to już druga edycja zmagań konkursowych na temat wiedzy o patronie.

Wyniki przedstawiały się następująco:

·         Najlepszy wynik indywidualny z maksymalną liczbą punktów uzyskali:

-         Oliwia Sobota z kl. 5a (28/28 pkt.)

-         Bartosz Wiśny z kl. 5a (28/28 pkt.)

-         Patrycja Stolarska z kl. 6a (28/28 pkt.)

·         Wyniki klas:

Miejsce

Klasa

Wynik procentowy

1.

6a

71,85%

2.

5b

59,68%

3.

5a

59,35%

4.

4a

50,26%

5.

4b

47,5%

6.

6b

39,38%

 

PATRON W SZKOLNEJ PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

W ramach działań wokół patrona uczniowie często wykorzystywali technologię komputerową i umiejętności informatyczne do poszerzania własnej wiedzy i zdobywania niezbędnych informacji. Chętnie uczestniczyli w zajęciach organizowanych w pracowni komputerowej i korzystali z zasobów Internetu.

W marcu i w kwietniu uczniowie naszej szkoły mieli możliwości doskonalenia swoich umiejętności pracy z komputerem przygotowując fotorelację z podróży Arkadego Fiedlera                                                                               w edytorach tekstu lub grafiki. Wystawa zdjęć, wytworów prac uczniów (plastycznych, technicznych, itp.)   oraz pamiątek związanych z ciekawymi miejscami w naszym województwie została połączona z wystawą „Wokół Arkadego Fiedlera”, na której zamieszczone zostały m.in. pamiątki przywiezione przez uczniów z Puszczykowa.

Pani Elżbieta Waszak z grupami chłopców klas VI metodą projektu na zajęciach informatyki, koordynowała opracowanie przez uczniów pokazów multimedialnych prezentujących miejsca odwiedzane przez patrona pt. „Śladami Arkadego Fiedlera”. Projekt realizowany na przełomie kwietnia i maja 2013r. stanowił niejako wirtualną podróż po najpiękniejszych zakątkach świata, które zwiedził Arkady Fiedler. Chłopcy pracując na zajęciach indywidualnie lub w grupach dwuosobowych mieli za zadanie przygotowanie pokazu multimedialnego, w którym zaprezentowali informacje o wybranym miejscu: kontynencie, kraju. Sami decydowali, co chcą pokazać, w którym miejscu przystanąć na dłużej. Dzięki pracy metodą projektu poznali lepiej wybrany zakątek świata - jego kulturę i tradycje. Po wykonaniu zadania dzielili się wrażeniami z wirtualnej podróży „Śladami Arkadego Fiedlera” prezentując na forum klasy najciekawsze informacje dotyczące położenia, historii i współczesnych obyczajów danego kontynentu czy kraju (prezentacja pokazów multimedialnych).Uczniowie wskazywali także ciekawe miejsca warte odwiedzenia. Praca nad projektem sprawiła, że wszyscy przenieśli się na moment do najpiękniejszych zakątków świata, które kilkadziesiąt lat temu podziwiał także nasz patron m.in.: Afryki, Madagaskaru, Gruzji, Kanady, Meksyku, Peru czy Brazylii.

Na zajęciach komputerowych i informatyce, prowadzonych przez p. E. Waszak, p.K. Przybylską i p.M. Brorzyńską, zgodnie z tematyką zajęć nawiązywano do postaci patrona  (np. „Swiat pełen barw”, „Obserwujemy przyrodę”, „Świat książek”)

Natomiast dzieci uczęszczające na zajęcia komputerowe w świetlicy środowiskowej pod czujnym okiem p. E.Waszak odbyły „Wirtualne podróże z Arkadym Fiedlerem”. Wychowankowie podczas zajęć komputerowych „wędrowali” razem z najsławniejszym wielkopolskim podróżnikiem XX wieku po różnych kontynentach, odwiedzili strony WWW prezentujące ciekawostki m.in. o Afryce, Ameryce i Azji, poznając dzięki temu niezwykłe zakątki świata i osobliwości przyrodnicze.

Zwieńczeniem działań wokół patrona szkoły w tym module, była II edycja szkolnego konkursu informatycznego na najciekawszą prezentację multimedialną o Arkadym Fiedlerze. W konkursowych zmaganiach brali udział uczniowie klas piątych i szóstych. Praca konkursowa musiała zawierać biografię podróżnika, zestawienie tytułów powieści i odbytych podróży oraz podstawowe informacje na temat Muzeum – Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera w Puszczykowie.

     Głównym celem konkursu było przybliżenie uczniom postaci patrona szkoły i poszerzenie wiadomości na temat dorobku literackiego i wypraw odbytych przez wielkiego podróżnika oraz rozwijanie umiejętności korzystania z rozproszonych źródeł informacji i stosowania technologii komputerowej do zdobywania wiedzy.

Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce - Kacper Szaur z kl. VIb,

II miejsce - Bartosz Wiśny z kl. Va,

III miejsce - Kacper Majchrzak i Patrycja Stolarska z kl. VIa.

Fragmenty nagrodzonego pokazu multimedialnego zaprezentowano 14 czerwca 2013r. podczas uroczystej akademii z okazji Dnia Patrona. 

 

PATRON WIELKOPOLANIN – MÓJ REGION

Wszyscy uczniowie klas I-III w miesiącu czerwcu mogli wziąć udział w konkursie fotograficznym. Celem konkursu było wyszukanie, sfotografowanie i promowanie ciekawych i urokliwych miejsc w najbliższej okolicy. Uczniowie wykonali bardzo interesujące zdjęcia, które prezentują przyrodę, ptaki, tereny kopalni, kapliczki przydrożne oraz wiatrak w Budzisławiu.  Konkurs rozstrzygnięty został w dniu 25czerwca 2013roku. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy, a zdjęcia przedstawiające niepowtarzalne piękno otaczającej nas okolicy zdobiły szkolny korytarz.

Poznanie najbliższej okolicy, aktywny wypoczynek i dbałość o zdrowie poprzez jazdę rowerem to główny cel członków Klubu Młodego Badacza Regionu. Zajęcia prowadzone w ramach Klubu rozwijają ucznia i wspomagają proces dydaktyczny. Są sposobem na ciekawe i aktywne spędzenie wolnego czasu.

W czasie wyjazdów członkowie Klubu mieli możliwość poznania:

Ø  najbliższej okolicy ze szczególnym uwzględnieniem Budzisławia Kościelnego,  Powidzkiego Parku Krajobrazowego,

Ø  piękna otaczającego nas środowiska naturalnego,

Ø  bogactwa zabytków, tradycji, kultury narodowej i przyrody.

Ponadto uczyli się zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody. Łączyli wiedzę zdobytą w szkole na lekcjach z praktyką np. posługiwanie się mapą, kompasem. Przyswajali wiadomości na temat bezpieczeństwa i higieny w czasie różnych imprez turystycznych oraz udzielania pierwszej pomocy.  Otwierali się na współdziałanie w ramach grupy i uczyli  kultury bycia.

Idąc śladami patrona-podróżnika  w dniu 19.06.2013r. grupa 16 uczniów z klas III- VI wybrała się w podróż do Uniejowa. Wycieczka została zorganizowana przez p. K. Głukowską oraz p. P. Hutnik. Głównym celem wycieczki było  poznanie regionu, środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków, kultury   i historii. Wycieczka do Uniejowa miała bogaty program animacyjny. ,,Program z bronią” przybliżył dzieciom temat broni jakiej używano w średniowieczu. Każdy mógł spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku, rzutu oszczepem, toporem, czy też strzelania z czarnego prochu. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się narzędzia tortur z tego okresu zgromadzone w baszcie obronnej. Pobyt w kompleksie basenów termalnych był czasem relaksu, wspólnych zabaw i gier w wodzie dla wszystkich uczestników wycieczki. Kolejną atrakcją był pobyt w zagrodzie wiejskiej. Niezwykłą ozdobą stodoły były ręcznie tkane gobeliny wiszące na drewnianych ścianach. Dzieci zwiedzały wiatrak, a oprowadzał ich sam architekt, który go zaprojektował i zadbał o dokładną rekonstrukcję jego zabytkowych elementów. Ostatnią atrakcją wycieczki było zwiedzanie Zamku Arcybiskupów i wejście na basztę widokową, gdzie podziwiano panoramę Uniejowa. W piwnicach, jako jedne z pierwszych, dzieci  oglądały dopiero co odkryty herb-,, podpis” wykonawcy kamiennego muru.

Dla członków szkolnego koła przyrodniczego inspiracją do podjęcia działania w ramach trzeciego modułu stała się powieść przyrodnicza Arkadego Fiedlera pt. „Mój ojciec i dęby”. W ramach projektu realizowanego pod czujnym okiem opiekuna, p. K. Szadkowskiej uczniowie dokonali pomiaru  obwodu wybranych drzew w okolicy szkoły i odczytali ich wiek z tabeli liczenia pierścieni na pniach ściętych drzew. Uczniowie szukali odpowiedzi na pytanie: Kto mieszka na moim drzewie? Obserwowali drzewa za pomocą lup i lornetek, poznawali tym samym rośliny, zwierzęta i porosty zamieszkujące na wybranym gatunku. Dzieci doskonale poradziły sobie z nazwami drzew znajdującymi się wokół szkoły, a na lekcji przyrody zorganizowali konkurs wiedzy na temat poznanych gatunków. Uczniowie w trakcie zajęć poświęconych temu projektowi korzystali z atlasów drzew polskich w wersji papierowej i elektronicznej. Zwieńczeniem poszukiwań było wykonanie plakatów drzew znajdujących się wokół naszej szkoły, które zostały wyeksponowane w klasie przyrodniczej.

 

 

 

Sprawozdanie sporządziła:

Mariola Brorzyńska

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
   
Strona główna|Archiwum GIM Budzisław|Archiwum GIM Kleczew|SP Koziegłowy|SP Sławoszewek|SP Złotków|ZSP Budzisław Kościelny|ZSP Kleczew|CUW
Nasze kanały RSS
© 2007 Edukacja w Gminie Kleczew. All rights reserved. | on line: 13 odwiedzin: 6016606