Strona główna    SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW  
Poniedziałek 19 Luty 2018 | Imieniny: Arnold, Konrad, Marceli
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
Kontakt
Struktura Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Pracownicy ZSP
Historia
O Arkadym Fiedlerze
Ceremoniał
Dokumenty szkolne
Dokumenty Przedszkola
Biblioteka
Świetlica szkolna
Po lekcjach
Pedagog
Szkoła Promująca Zdrowie
Doradztwo zawodowe
Innowacje pedagogiczne, projekty edukacyjne
Projekty unijne
eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan
"Ćwiczyć każdy może" - Ogólnopolska Akcja MEN organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu
Dla rodziców
Zestaw podręczników w roku szkolnym 2017/2018
Plan lekcji, rozkład dzwonków
Ubezpieczenie uczniów
Harmonogram dowozów i odwozów
Zamówienia publiczne
Rządowy Program BEZPIECZNA + 2016
Z życia Szkoły (archiwum)
Z życia Przedszkola (archiwum)
Na sportowo (archiwum)
Losy absolwentów
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
eTwinning
Założenia programu
  


                            Szkoła Promująca Zdrowie

     Wychodząc naprzeciw nowym inicjatywom edukacyjnym we wrześniu nasza szkoła przystąpiła do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Przed przystąpieniem uzyskaliśmy pozytywną opinię Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego i pracowników szkoły, przy których współpracy będziemy go realizować.
Realizacja programu będzie koordynowana przez zespół zadaniowy: Anna Bojarska, Mariola Brorzyńska, Dorota Budkiewicz, Bożena Kuznowicz (pielęgniarka szkolna), Łucja Maciejewska, Halina Służewska, Dominika Woźniak, Anna Szygenda (koordynator).

 • Historia

     W Polsce popularyzację idei Szkół Promujących Zdrowie rozpoczęto projektem "Szkoła Promująca Zdrowie", realizowanym pod kierunkiem pani prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej w latach 1992–1995, w 14 szkołach podstawowych, zwanych „szkołami projektowymi". W ramach upowszechniania projektu, stworzono strukturę wspierającą rozwój sieci Szkół Promujących Zdrowie - wojewódzkich koordynatorów. Od 1992 r. zaczęły powstawać wojewódzkie sieci szkół promujących zdrowie. Aktualnie sieci zorganizowano we wszystkich województwach i należy do nich 1200 szkół. Projekt realizowany jest pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej .

 • Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?

     ,,Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która w szczególny sposób propaguje zdrowy styl życia wśród uczniów, wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia, kształtuje w uczniach poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, prowadzi wszechstronną edukację propagującą zdrowie, włącza do działań prozdrowotnych zarówno uczniów szkoły jak
i rodziców”.
     Promocja zdrowia wspiera osobisty i społeczny rozwój człowieka, poprzez udostępnienie informacji o zdrowiu, edukację do zdrowia i doskonalenie umiejętności życia. Tworzenie szkoły promującej zdrowie to wyzwanie dla nauczycieli. To oni w największym stopniu zmieniają rzeczywistość szkolną, od nich najwięcej zależy. Zdaniem jednego z "ojców" Szkolnej Promocji Zdrowia Trefora Wiliamsa: "W sercu szkoły promującej zdrowie znajduje się nowoczesny, pełen zrozumienia stosunek nauczycieli do tej koncepcji. Bez tego szkoła promująca zdrowie zostanie marzeniem."

 • Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?

     Nadrzędnym celem Szkoły Promującej Zdrowie jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej. Aby to osiągnąć należy:

- zapewniać sprzyjające zdrowiu środowisko pracy i nauki,
- kształtować poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie,
- zachęcać do zdrowego stylu życia i stwarzać możliwość dokonywania właściwych
wyborów,
- umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego
- włączać edukację zdrowotną do wszystkich obszarów pracy szkoły,
- włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

 • Pragniemy aby nasza szkoła sprzyjała:

¯ zdrowiu, rozwojowi, bezpieczeństwu oraz dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników,

¯ osiąganiu przez wszystkich sukcesów i pogłębieniu poczucia własnej wartości,

¯ podejmowaniu działań dla poprawy własnego samopoczucia i zdrowia,

¯partnerstwu oraz współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.

 • W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie uczestniczą i współuczestniczą
  - uczniowie,
  - nauczyciele,
  - rodzice,
  - inni pracownicy szkoły,
  - inne osoby ze społeczności lokalnej.

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
   
Strona główna|Archiwum GIM Budzisław|Archiwum GIM Kleczew|SP Koziegłowy|SP Sławoszewek|SP Złotków|ZSP Budzisław Kościelny|ZSP Kleczew|CUW
Nasze kanały RSS
© 2007 Edukacja w Gminie Kleczew. All rights reserved. | on line: 17 odwiedzin: 4670329