Strona główna    SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW  
Sobota 15 Grudzień 2018 | Imieniny: Nina, Celina, Walerian
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
Kontakt
Patron szkoły
Historia szkoły
Hymn szkoły
Nasze osiągnięcia
Dokumenty
Pracownicy ZSP
Uczniowie
Bezpieczna+
Rada Rodziców
Informacje dla rodziców
Samorząd Uczniowski
Kalendarz roku szkolnego 2018/2019
Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2018-2019
Pedagog
Biblioteka (ul.Świętej Kingi)
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Biblioteka (ul.Warszawska)
Świetlica
Działania biblioteki szkolnej i świetlicy
Stołówka
Szkoła Promująca Zdrowie
Uroczystości szkolne
Innowacja pedagogiczna
Programy, projekty
Projekty unijne
Uroczystości przedszkolne
Akademia Zdrowego Przedszkolaka
Gazetka przedszkolna
Ogólnopolska Akcja MEN „Ćwiczyć każdy może” zorganizowana w ramach Roku Przedszkola w Ruchu
CHÓR SZKOLNY
Doradztwo zawodowe
OTK 2017
OTK 2018
Współpraca ze Szkołą w Koziatyniu na Ukrainie
Erasmus+
eTwinning
Losy absolwentów Gimnazjum im.Noblistów Polskich
Projekt "Czynna ochrona pszczołowatych w parkach krajobrazowych"
Ubezpieczenie
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
eTwinning
Raport 2011-2012
  

RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY/PLACÓWKI

UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYJĘCIE DO

WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE
( szkoła/placówka w okresie przygotowawczym)

RAPORT ZA ROK 2011/2012

 

INFORMACJE  PODSTAWOWE O SZKOLE/PLACÓWCE:

 

Nazwa

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kleczewie

 

Adres

62-540 Kleczew, ul. św. Kingi 7

 

Telefon

63 2 701 992

Adres mailowy

spkleczew@konin.lm.pl

Strona www

www.edukacja.kleczew.pl

Imię i nazwisko dyrektora

Lidia Domagalska

Imię i nazwisko koordynatora

Marzena Albanowska

Imiona i nazwiska członków szkolnego zespołu

Małgorzata Dylewska, Ewa Linik, Ewa Kazimierska, Halina Maciaszek, Mariola Makowska, Grażyna Michalska, Katarzyna Stróżyk-Drzewiecka, Aleksandra Stroiwąs, Piotr Szymański, Anna Tylman

Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do projektu

Uchwała nr 3/2009/2010 RP ZSP w Kleczewie z dnia 31.08.2009r.

Nr w wykazie szkół/placówek (lista dostępna na stronie www.ko.poznan.pl)

108, 109

  1. Opis podjętych działań w zakresie diagnozowania potrzeb społeczności szkolnej

W roku szkolnym 2011/ 2012 na podstawie analizy sprawozdań i wyników ankiet skierowanych do całej społeczności szkolnej i rodziców stały się dla nas priorytetowe zadania związane z bezpieczeństwem uczniów, eliminowaniem zagrożeń, przeciwdziałaniem przemocy. Chcieliśmy zadbać o zdrowie psychiczne, tworząc sytuacje podnoszące wiarę uczniów w ich możliwości i umiejętności oraz dowartościowywać uczniów poprzez powierzanie im różnorodnych i odpowiednich do ich możliwości zadań, a także rozwiązywać na bieżąco konflikty klasowe oraz analizować zachowania uczniów.

 

 

  1. Plan działań w zakresie promocji zdrowia.

  1.     Przeciwdziałanie agresji i cyberprzemocy:

-Spotkanie dla rodziców z policjantem pt. „Moje dziecko w sieci” - XI 2011r., odpowiedzialna pedagog.

- Warsztaty wychowawcze w klasa V - VI na temat zagrożeń płynących z komputera - XI 2011r., odpowiedzialna pedagog.

- Udział uczniów w spektaklach profilaktycznych - IV 2012r.

- Wybieramy klasowego MISTRZA SAVOIR- VIVRE’u w kl. I- III - V 2012r., odpowiedzialna p. A. Tylman.

- Zajęcia wychowawcze z udziałem rodziców n/t agresji w kl. IV b - XI 2011 r., odpowiedzialna p. M. Dylewska.

- Wygłoszenie referatu dla rodziców n/t agresji - II 2012r., odpowiedzialna p. E. Kazimierska.

 

2.     Zajęcia wychowania fizycznego pod hasłem „Bawimy się fair play”:

- Gry i zabawy przeciw agresji  - kl. IV- VI

- Ekologiczny rajd rowerowy - IX 2011r.

- Popołudnie z rodzicem - festyn sportowy dla uczniów i rodziców - IV 2012r.

- Wiosenny turniej w piłkę ręczną kl. IV- VI -  III 2012r.

- Mecz w piłkę ręczną, rodzice kontra dzieci - XII 2011r.

- Aerobik z rodzicami - V 2012r.

3.     Działania wzmacniające empatię w społeczności szkolnej oraz integrację klas:

- Warsztaty integrujące zespół klasowy z udziałem pracowników PPPP w Ślesinie - kl. IV, X/XI 2011r., odpowiedzialna pedagog.

- Światowy Dzień Uśmiechu - X 2011, odpowiedzialni SU i pedagog.

- Światowy Dzień Życzliwości - XI 2011r., odpowiedzialni SU i pedagog oraz p. A. Tylman.

- Udział w akcji WZOROWA KLASA - kl. I- VI, cały rok szkolny.

- Prezentacja talentów i zainteresowań dzieci podczas imprez szkolnych i spotkań z rodzicami.

- Przedstawienie dla uczniów na tematy związane z poprawnym zachowaniem w wykonaniu uczniów kl. III., odpowiedzialna p. A. Tylman.

4.     Opieka nad uczniami przejawiającymi niedostosowanie społeczne:

- Zajęcia wychowawcze w klasach na temat: empatii, radzenia sobie ze stresem, wzmocnień pozytywnych i umiejętności współdziałania w grupie - odpowiedzialni wychowawcy, pedagog.

- Warsztaty na temat: sposobów motywowania uczniów do pracy dla rady pedagogicznej.

- Dyżur psychologa i pedagoga w placówce.

- Zajęcia warsztatowe dla rodziców: „Szkoła dla rodziców”.

- Prelekcja dla rodziców „Jak wychować mądrego i zdrowego człowieka?”.

- Spotkanie dla rodziców dzieci przedszkolnych z pracownikami PPPP w Ślesinie na temat: „Zachowań agresywnych i nadpobudliwych u dzieci w wieku przedszkolnym.”.

5.     Realizacja programów i projektów prozdrowotnych: 

- Moje dziecko idzie do szkoły - p. A. Kozłowska.

- Bądźmy zdrowi- wiemy, więc działamy - p. I. Kopiecka, p. M. Macyszyn.

- Trzymaj formę - p. E. Linik.

- Owoce i warzywa w szkole - p. G. Dobrzycka.

- Szklanka mleka - p. K. Stróżyk - Drzewiecka.

- Programy antynikotynowe: „Czyste powietrze wokół nas.” (5- 6-latki, p. I. Wdowiak), „Nie pal przy mnie, proszę.” (kl. II, p. A. Pawlaczyk), „Znajdź właściwe rozwiązanie.” (kl. V, p. A. Linik).

- Szkoła bez przemocy - p. E. Kazimierska.

 

  1.  Sprawozdanie z realizacji podjętych działań.

 

        W pierwszym obszarze naszych działań- przeciwdziałanie agresji i cyberprzemocy - podjęliśmy się szeregu działań skierowanych do uczniów i rodziców. Odbyły się warsztaty dla uczniów kl. V nt. zagrożeń płynących z nieprawidłowego użytkowania komputera i mediów. Następnie uczniowie wypełnili anonimowe ankiety „Ja w cyberprzestrzeni.”. Dzięki wypełnionym kwestionariuszom mamy orientację nt. czasu spędzanego przez dzieci przed komputerem, TV, a także stron internetowych odwiedzanych przez uczniów i zagrożeń w sieci.  Wyniki tych ankiet były dla nas dość niepokojące i poprosiliśmy policjanta z KMP w Koninie o prelekcję dla rodziców. „Moje  dziecko w sieci.”- odbyła się ona 1 grudnia 211r. Priorytetem dla nas jest także przeciwdziałanie agresji wśród uczniów. Członkowie Rady Pedagogicznej uczestniczyli w szkoleniu pt. „Zabawy przeciw agresji.” W ramach realizacji programu profilaktyki wychowawcy i pedagog prowadzili zajęcia wychowawcze w klasa nt. eliminowania napięć, przeciwdziałania przemocy oraz asertywności. Pani M. Dylewska przeprowadziła w kl. IV b warsztaty z udziałem rodziców „Co to jest przemoc i jak jej unikać?”, natomiast p. E. Kazimierska przygotowała referat pt. „Przyczyny zachowań agresywnych u dzieci.” dla rodziców uczniów kl. IV- VI. Pokazali, w jaki sposób dzięki umiejętnością asertywnym, nie ulegać presjom grupy rówieśniczej. Wśród uczniów klas I- III wybraliśmy klasowych MISTRZÓW SAVOIR- VIVRE’u. Zostali nimi: Daria Marciniak I a, Antoni Iwański I b, Sandra Łapot II a, Martyna Kowalska II b, Michalina Dobrzyńska II c, Mateusz Sucharski III a i Łukasz Dąbek III b.

    Drugi obszar- zajęcia wychowania fizycznego pod hasłem: „Bawimy się fair play”. Od tego roku szkolnego realizujemy w szkole program „Szkoła bez przemocy.”. Tegoroczna edycja skupiała się głównie  wokół uprawiania sportu i kibicowania fair play. Podczas zajęć wychowania fizycznego organizowane były gry, zabawy przeciw agresji. Ponadto nasi uczniowie uczą się także zasad fair play podczas kibicowania. Opracowali hymn kibica, odbył się konkurs na wzór koszulki z nadrukiem „fair play”, stworzyli zasady kibicowania, a także czynnie dopingowali swoim kolegom podczas różnych imprez sportowych, m.in. Turnieju niepodległościowego, 1001 gry. Aby sport kojarzył się z przyjemnością i wypoczynkiem, a nie niezdrową rywalizacją, nasi uczniowie bawią się przez sport. Uczestniczyli w ekologicznym (wrzesień 2011) i trzeźwościowym (czerwiec 2012) rajdzie rowerowym. Odbył się wiosenny turniej w piłkę ręczną kl. IV- VI. Do swoich działań włączyli rodziców, zapraszając ich na  „Popołudnie z rodzicem” w kl. IV a, b oraz w kl. VI c. Odbyły się wówczas mecze piłki ręcznej, rodzice kontra dzieci. Natomiast podczas wizyty studyjnej chłopcy kl. VI grali przeciw ojcom, a dziewczęta ćwiczyły z mamami aerobik.

    W trzecim obszarze podejmowaliśmy działania wzmacniające empatię w społeczności szkolnej oraz integrację klas. W klasach IV pracownicy PPPP w Ślesinie przeprowadzili warsztaty integrujące zespoły klasowe. Odbyły się również dwie imprezy ogólnoszkolne wzmacniające empatię uczniów i pracowników: Światowy Dzień Uśmiechu i Światowy Dzień Życzliwości. Światowy Dzień Uśmiechu połączyliśmy z obchodami Dnia Chłopca i akcją charytatywną „Pomoc dla mamy Kingi.”. Wybieraliśmy najfajniej przebraną za chłopca dziewczynę, nosiliśmy  plakietki symbolizujące uśmiechnięte buzia oraz sprzedawaliśmy ciasta i inne produkty, a po południu podczas dyskoteki wypiekaliśmy gofry z różnymi dodatkami. W ramach Dania Życzliwości uczniowie kl. III a wraz z wychowawcą przedstawili społeczności szkolnej przedstawienie pt. „Zygzak i Zetka uczą nas zasad dobrego zachowania.”. Ponadto uczniowie ze starszych klas, przebrani za postacie z bajek, przygotowali gry i zabawy dla młodszych kolegów z przedszkola. Natomiast wszystkie klasy wykonały plakaty charakteryzujące wychowawców i siebie. W tym roku szkolnym również prowadziliśmy współzawodnictwo o tytuł „Wzorowej klasy.”- zdobyły go klasa: III a i V b. Ponadto dzieci prezentowały swoje talenty i zainteresowania podczas imprez szkolnych i spotkań z rodzicami, a także konkursów i kół zainteresowań. Brały udział w akcjach charytatywnych.

    Czwarty obszar pracy to opieka nad uczniami przejawiającymi niedostosowanie społeczne. Szczególną opieka otoczyliśmy oddziały, do których uczęszczają dzieci o niskim poczuciu wartości, izolujące się od grupy lub też agresywne, nieumiejące przewidywać konsekwencji swoi zachowań. Wychowawcy i pedagog szkolny prowadzili zajęcia na temat empatii, wzmocnień pozytywnych, radzenia sobie ze stresem, umiejętności współdziałania grupie. Staraliśmy się motywować uczniów do pracy i aktywności poprzez wzmacnianie ich mocnych stron, prezentacje talentów, rozwijanie zainteresowań, udział w imprezach i konkursach. Grono pedagogiczne uczestniczyło w dwudniowych warsztatach prowadzonych przez psychologa p. A. Borkowską nt. „Sposobów motywowania uczniów do pracy.”. Również rodzice mogli skorzystać z dyżuru psychologa i pedagoga z PPPP w Ślesinie i uzyskać wskazówki do pracy ze swoimi dziećmi, a zainteresowani rodzice  uczestniczyli w warsztatach „Szkoła dla rodziców.”. Odbyła się także prelekcja przygotowana przez pedagoga p. K. Owsianko nt. „Jak wychować mądrego i zdrowego człowieka?- zaspakajanie potrzeb fizycznych     i psychicznych dzieci.”. Ponadto rodzice dzieci przedszkolnych uczestniczyli w spotkaniu z psychologiem p. A. Albert i pedagogiem p. L. Wojtaszewską nt. „Zachowań agresywnych i nadpobudliwych u dzieci w wieku przedszkolnym.”

Jak co roku braliśmy udział w różnorodnych akcjach oraz konkursach prozdrowotnych i pro- ekologicznych, realizowaliśmy programy i projekty propagujące zdrowy i bezpieczny styl  życia.

23 maja odbyła się w naszej placówce wizyta studyjna podsumowująca trzyletni okres przygotowawczy do uzyskania certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.  

 

 

  1. Monitoring podjętych działań.

Za monitorowanie programów i projektów prozdrowotnych odpowiedzialni byli koordynatorzy, którzy czuwali nad pracą swoich zespołów, przygotowywali sprawozdania podsumowujące realizację zaplanowanych działań. Ponadto pozostałym zadaniom również zostały przypisane osoby nadzorujące, które po każdej akcji, konkursie czy imprezie przygotowywały sprawozdania i przekazywały je szkolnemu koordynatorowi oraz pani dyrektor. Prowadziliśmy także kronikę okresu przygotowawczego do WSSPZ, w której opisywaliśmy najważniejsze wydarzenia. W maju przygotowaliśmy także dokumenty i prezentację podsumowujące cały okres przygotowawczy. 23 maja miała odbyła się w naszej placówce wizyta studyjna. Na koniec roku szkolnego koordynator przygotował: całoroczne sprawozdanie, raport i prezentację. Ponadto przeprowadziliśmy badania ankietowe na temat klimatu panującego w placówce, zostali nimi objęci wszyscy przedstawiciele naszej społeczności.  

 

  1. Informacja na temat ewaluacji podjętych działań.

Na zakończenie roku szkolnego zespół ds. SPZ dokonał ewaluacji podjętych działań. Na podstawie  ankiet Klimat w naszej placówce skierowanych do uczniów, rodziców, pracowników niepedagogicznych i nauczycieli wnioskujemy, że uczniowie i pracownicy czują się w naszej placówce bezpieczni, potwierdzają to również rodzice. Realizowaliśmy program Szkoła bez przemocy. Organizowaliśmy spotkania z policjantem, strażakiem, ratownikiem medycznym, treserem psów. Po zajęciach dzieci mogą spędzać czas w świetlicy szkolnej lub środowiskowej. Dzięki programowi Radosna Szkoła dzieci przedszkolne i szkolne korzystają z bezpiecznego placu zabaw. Żałujemy, że pielęgniarka szkolna jest dyspozycyjna dla nas tylko trzy razy w tygodniu. W sytuacji złego samopoczucia uczniów często musimy sami podejmować decyzje w porozumieniu telefonicznym  z rodzicami. Liczne działania i przedsięwzięcia nt. empatii, asertywności, przeciwdziałania agresji nie zawsze pozwalają na zmniejszenie dużego wpływu grupy rówieśniczej, który nie pozwala na wyeliminowanie w zadawalającym stopniu agresji słownej i niewłaściwych zachowań.

Pomimo działań mających na celu wyeksponowanie mocnych stron uczniów, prezentacji ich dokonań nasze dzieci są mało odporne na stres i ocenę.

Oferowaliśmy  dzieciom szereg zajęć pozalekcyjnych mających na celu rozbudzanie ich zainteresowań i pasji. Organizowaliśmy wycieczki krajoznawcze i wyjazdy do kina i teatru. Wychowawcy często po zajęciach szkolnych przygotowywali z uczniami i rodzicami imprezy klasowe. Pomimo tak bogatego wachlarza ofert prym w zainteresowaniach dzieci nadal wiedzie komputer. Dlatego w tym roku szkolnym przeprowadziliśmy szereg działań mających na celu ukazanie rodzicom i dzieciom zgubnego wpływu komputera i innych multimediów oraz niebezpieczeństwa w sieci.

Na podstawie analizy sprawozdań wychowawców i koordynatorów poszczególnych programów przyjęliśmy, że w następnym roku szkolnym nasze działania w ramach SPZ będziemy koncentrować wokół bezpieczeństwa dzieci na drodze, na podwórku i w szkole, a także radzenia sobie w obliczu niebezpieczeństw.

Ponadto w celu poprawienia relacji rówieśniczych w klasach, trafnej diagnozy zespołu klasowego i umiejętności rozwiązywania problemów klasowych wychowawcy będą uczestniczyli w szkoleniach warsztatowych Szkoła dla Wychowawców, natomiast pedagog odbędzie szkolenie dla realizatorów programu wychowawczo-profilaktycznego Spójrz inaczej.

 

  1. Dokumentacja potwierdzająca podjęte działania – załącznik „Prezentacja działań z zakresu promocji zdrowia podjętych przez ZSP w Kleczewie w roku szkolnym 2011/2012”.

Zobacz również:

Wizyta studyjna podsumowująca projekt Szkoła Promująca Zdrowie

 

 http://issuu.com/ami2013/docs/spz_2011-2012.pptx

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
   
Strona główna|Archiwum GIM Budzisław|Archiwum GIM Kleczew|SP Koziegłowy|SP Sławoszewek|SP Złotków|ZSP Budzisław Kościelny|ZSP Kleczew|CUW
Nasze kanały RSS
© 2007 Edukacja w Gminie Kleczew. All rights reserved. | on line: 9 odwiedzin: 6016498