Strona główna    SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW  
Sobota 15 Grudzień 2018 | Imieniny: Nina, Celina, Walerian
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
Kontakt
Patron szkoły
Historia szkoły
Hymn szkoły
Nasze osiągnięcia
Dokumenty
Pracownicy ZSP
Uczniowie
Bezpieczna+
Rada Rodziców
Informacje dla rodziców
Samorząd Uczniowski
Kalendarz roku szkolnego 2018/2019
Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2018-2019
Pedagog
Biblioteka (ul.Świętej Kingi)
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Biblioteka (ul.Warszawska)
Świetlica
Działania biblioteki szkolnej i świetlicy
Stołówka
Szkoła Promująca Zdrowie
Uroczystości szkolne
Innowacja pedagogiczna
Programy, projekty
Projekty unijne
Uroczystości przedszkolne
Akademia Zdrowego Przedszkolaka
Gazetka przedszkolna
Ogólnopolska Akcja MEN „Ćwiczyć każdy może” zorganizowana w ramach Roku Przedszkola w Ruchu
CHÓR SZKOLNY
Doradztwo zawodowe
OTK 2017
OTK 2018
Współpraca ze Szkołą w Koziatyniu na Ukrainie
Erasmus+
eTwinning
Losy absolwentów Gimnazjum im.Noblistów Polskich
Projekt "Czynna ochrona pszczołowatych w parkach krajobrazowych"
Ubezpieczenie
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
eTwinning
Raport 2012-2013
  

                    RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY/PLACÓWKI,

KTÓRA NALEŻY DO WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE 

 

RAPORT ZA ROK SZKOLNY 2012/2013

 

INFORMACJE  PODSTAWOWE O SZKOLE/PLACÓWCE:

Nazwa

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kleczewie

Adres

62-540 Kleczew

ul. św. Kingi 7

Telefon

63 2701 992

Adres mailowy

spkleczew@konin.lm.pl

Strona www

www.edukacja.kleczew.pl

Imię i nazwisko dyrektora

Lidia Domagalska

Imię i nazwisko koordynatora

Marzena Albanowska

Imiona i nazwiska członków szkolnego zespołu

Małgorzata Dylewska, Ewa Kazimierska, Ewa Linik, Halina Maciaszek, Mariola Makowska, Aleksandra Stroiwąs,  Piotr Szymański

Data otrzymania certyfikatu Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

14.11.2012r.

Nr w wykazie szkół/placówek (lista dostępna na stronie www.ko.poznan.pl)

119, 120

 

 

 1. Plan działań w zakresie promocji zdrowia.
 1. Realizacja programów i projektów prozdrowotnych:

·         Trzymaj Formę – p. E. Linik

·         Nie pal przy mnie, proszę – p. G. Dobrzycka

·         Znajdź właściwe rozwiązanie – p. H. Maciaszek

·         Bądźmy bezpieczni na drodze – p.

·         Czyste powietrze wokół nas – p. A. Kozłowska

·         Moje dziecko idzie do szkoły – p. G. Macyszyn

·         Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy – p. A. Dawidziak i p. A. Stroiwąs

·         Akademia Zdrowego Przedszkolaka – p. A. Golasa

 1. Udział w akcjach i konkursach tematycznie związanych ze zdrowym stylem życia i profilaktyką zdrowia:

·         Akcja Rzuć palenie razem z nami – p. G. Dobrzycka, p. M. Albanowska

·         Dzień Walki z Cukrzycą – p. M. Dylewska, p. pielęgniarka szkolna

·         Światowy Dzień Zdrowia – p. E. Linik, p. P. Szymański

·         Światowy Dzień bez Tytoniu – p. M. Albanowska, p. pielęgniarka szkolna

·         Konkurs Palić, nie palić – oto jest pytanie – p. H. Dzwoniarska, p. M. Albanowska

·         Konkurs Wiedzy Pożarniczej – p. P. Szymański

·         Konkurs na najciekawszego Potwora – Śmieciora - p. I. Kopiecka

 1. Bezpieczeństwo w drodze do szkoły, w szkole, w domu i na podwórku:

·         Spotkania z policjantem – p. A. Stroiwąs, p. M. Albanowska

·         Spotkania ze strażakami – p. A. Golasa

·         Projekcje filmów i przedstawianie scenek n/t bezpieczeństwa – wychowawcy klas

·         Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – zajęcia z wychowania komunikacyjnego – p. M. Dylewska, p. H. Dzwoniarska

·         Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym – p. M. Dylewska

·         Dzień Dziecka pod hasłem Bądź bezpieczny na drodze - p. M. Dylewska, p. E. Linik, p. M. Albanowska, p. P. Szymański

·         Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – p. H. Szymańska, p. K. Nowakowska

 1. Tydzień o bezpieczeństwie pod hasłem Bezpieczne wakacje – p. M. Albanowska

·         Bezpieczeństwo nad wodą – spotkanie z ratownikiem wodnym

·         Bezpieczne zachowanie w lesie – spotkanie z leśnikiem

·         Bezpieczeństwo na drodze i w czasie podróży – spotkanie z policjantem

·         Chronimy nasze ciało przed przegrzaniem – spotkanie z p. pielęgniarką i ratownikiem medycznym

·         Bezpieczeństwo w wypadku pożaru – spotkanie ze strażakami

·         Bezpieczne zachowanie w parku linowym – spotkanie z instruktorem

·         Konkurs plastyczny Jak bezpiecznie spędzić wakacje? – p. H. Dzwoniarska

 1. Zasady bezpieczeństwa podczas  półkolonii letnich:

·         Wycieczka do Miasteczka Ruchu Drogowego – opiekunowie półkolonii

·         Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy – p. H. Szymańska

·         Zasady bezpieczeństwa w kontaktach z nieznanymi substancjami – podchody zadaniowe – opiekunowie półkolonii.

 

 1.  Sprawozdanie z realizacji podjętych działań.

 

W roku szkolnym  2012/2013 działania w ramach projektu Szkoła Promująca Zdrowie przygotowania naszej placówki  koncentrowały się głównie na dbaniu o zdrowie i bezpieczeństwo całej społeczności szkolnej i przedszkolnej. Poprzez nasze działania staraliśmy się promować bezpieczne formy spędzania czasu wolnego oraz wskazywaliśmy na bezpieczne zachowanie w różnych aspektach codziennego życia.  Nadal w ramach realizacji programów prozdrowotnych staraliśmy się przekazywać treści związane ze zdrowym odżywianiem, aktywnym wypoczynkiem, higieną.  ZSP w Kleczewie corocznie wdraża programy i projekty prozdrowotne propagowane min. przez PSSE w Koninie. W obecnym roku szkolnym dzieci przedszkolne realizowały zadania w ramach programów i projektów: Moje dziecko idzie do szkoły; Bądźmy zdrowi - wiemy, więc działamy, Akademia Zdrowego Przedszkolaka. Uczniowie szkoły podstawowej wcielały   w życie zagadnienia projektu Trzymaj Formę  oraz Owoce i warzywa w szkole. Cała społeczność szkolna dwa razy w tygodniu piła mleko w ramach programu Szklanka mleka. Ponadto realizowaliśmy  programy antynikotynowe: Czyste powietrze wokół nas w klasach 0, Nie pal przy mnie, proszę - II klasy oraz Znajdź właściwe rozwiązanie- uczniowie klas V. 

Akcentujemy także w szkole ogólnopolskie akcje prozdrowotne poprzez gazetki ścienne, konkursy oraz pogadanki i prelekcje, a także happeningi i przedstawienia. W obecnym roku szkolnym rozpropagowaliśmy między innymi akcję Rzuć palenie razem z nami i Sprzątanie Świata oraz światowe dni: Cukrzycy, Zdrowia, Ziemi, bez Tytoniu.

Uczniowie naszej szkoły biorą chętnie udział w konkursach promujących zdrowie i bezpieczeństwo. Od lat uczestniczymy w konkursie PSSE w Koninie Palić, nie palić – oto jest pytanie. W tym roku zadaniem piątoklasistów było wykonanie exlibrisu o tematyce antynikotynowej. Uczeń  Adam  Michalski otrzymał wyróżnienie na szczeblu powiatowym.

Jak wcześniej wspomniałam, w minionym roku szkolnym nasze działania w ramach okresu przygotowawczego skupiliśmy głównie wokół dbania o zdrowie i bezpieczeństwo społeczności szkolnej i przedszkolnej. Nadrzędnym celem była tematyka dotycząca bezpieczeństwa komunikacyjnego, w drodze do szkoły, a także w: szkole, domu i na podwórku. W trakcie roku szkolnego odbyły się zajęcia z wychowania komunikacyjnego, uczniowie klas piątych przygotowywali się do egzaminu na kartę rowerową, chętni uczniowie wzięli udział w konkursie Wiedzy o Ruchu Drogowym. Prowadzone były również zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.            W trakcie lekcji wychowawczych dzieci oglądały filmy na temat różnych zagrożeń i odgrywały scenki na temat umiejętności odmawiania, radzenia sobie w trudnych sytuacjach a także udzielania sobie pomocy. Zarówno w przedszkolu jak i w szkole odbyły się spotkania dzieci z policjantem, strażakiem i ratownikiem medycznym. Podsumowaniem naszych działań wokół tematyki bezpieczeństwa był Dzień Dziecka obchodzony pod hasłem Bądź bezpieczny na drodze. W konkurencje sportowe zostały wplecione zadania indywidualne i grupowe związane z przepisami ruchu drogowego i udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej.

Czerwiec to czas oczekiwania na upragnione wakacje. I właśnie wtedy zorganizowaliśmy w szkole tydzień pod hasłem Bezpieczne wakacje. Codziennie gościliśmy    w  szkole osoby, które rozmawiały z dziećmi na temat bezpiecznego wypoczynku i zabaw podczas wakacji. Pan policjant uczulił dzieci na bezpieczne zabawy w pobliżu ulicy, przestrzeganie zasad ruchu drogowego przez pieszych i rowerzystów, a także przypomniał o sprawności rowerów, używaniu kasków i świateł odblaskowych oraz o zasad podczas jazdy samochodem i autobusem. Następnymi naszymi gośćmi byli strażacy, którzy z punktu widzenia swojego zawodu, omówili wszelkie niebezpieczeństwa związane z ogniem. Wśród strażaków był również ratownik medyczny, który przypomniał pokrótce zasady udzielania pierwszej pomocy. Od strony służby zdrowia głos zabrała pielęgniarka szkolna. Wytłumaczyła uczniom jak należy postępować w sytuacjach niebezpiecznych dla zdrowia, jak: ukąszenia, stłuczenia, udar słoneczny, złe samopoczucie podczas kolonii, obozów, choroba lokomocyjna, itp. Natomiast pan leśniczy uczulił dzieci na odpowiednie zachowanie w lesie,     a także na niebezpieczeństwa, które mogą spotkać podczas spacerowania po lesie: obecność zwierząt, ukąszenia kleszczy, trujące owoce i grzyby, możliwość zabłądzenia oraz wzniecenia pożaru. Ostatni zaproszony to  ratownik wodny oraz instruktor w parku linowym. Pan Tomasz Socha omówił zasady zachowania na wszelkiego rodzaju kąpieliskach, a także regulamin korzystania z atrakcji w parku linowym. Tydzień bezpieczeństwa zakończył się konkursem plastycznym: indywidualnym dla uczniów klas I – III i klasowym dla starszych dzieci. Zadaniem młodszych było przedstawić bezpieczne formy spędzania wakacji. Natomiast starsi uczniowie przygotowywali w klasach prace grupowe - plakat i zasady zachowania się podczas wakacji: w mieście, na wsi, w górach, nad wodą i w lesie. Z przygotowanych prac zrobiliśmy wystawkę na korytarzy szkolnym a najciekawsze – nagrodziliśmy.

Tegoroczne półkolonie przebiegały pod hasłem Bezpieczeństwa. W pierwszym dniu dzieci wzięły udział w podchodach zadaniowych. Niektóre stacje zawierały zadania związane z bezpieczeństwem w różnych warunkach atmosferycznych, podczas gier i zabaw sportowych oraz higienicznym trybem życia. W pierwszym dniu dzieci wzięły udział w podchodach zadaniowych. Następnego dnia zwiedzaliśmy Kopalnię Soli w Kłodawie oraz gościliśmy w Miasteczku Ruchu Drogowego. Przewodnik z kopalni zwrócił uwagę dzieci na zasady bezpieczeństwa w pracy pod ziemią, a egzaminator prawa jazdy omówił zasady poruszania się pieszych i kierujących pojazdami na drodze. Trzeci i czwarty dzień półkolonii spędziliśmy nad wodą przypominając sobie przestrogi ratownika wodnego. W ostatnim  dniu odbyły się zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej.   

 

 

 1. Monitoring podjętych działań.

Od początku naszych działań w ramach SPZ monitorowanie odbywa się w niezmieniony sposób. Za monitorowanie programów i projektów prozdrowotnych  odpowiedzialni są koordynatorzy, którzy czuwają nad pracą swoich zespołów, przygotowują sprawozdania podsumowujące realizację zaplanowanych działań. Ponadto w rocznych planach opracowanych do rozwiązania danego problemu priorytetowego poszczególnym inicjatywom i zadaniom zostały przypisane osoby nadzorujące, które po każdej akcji, konkursie czy imprezie przygotowują sprawozdania i przekazują je koordynatorowi ds. promocji zdrowia oraz dyrekcji. Z działalności wychowawczej w klasach oraz realizacji zadań profilaktycznych wychowawcy przygotowują sprawozdania po I i II semestrze. Najważniejsze wydarzenia opisujemy w kronice szkolnej, umieszczamy na stronie internetowej placówki oraz przekazujemy do prasy lokalnej. Na koniec roku szkolnego koordynator przygotowuje  całoroczne sprawozdanie, raport i prezentację. Dokonuje podsumowania działań na: analitycznym posiedzeniu RP, wrześniowym zebraniu z rodzicami oraz czerwcowym apelu dla dzieci.

 

 1. Informacja na temat ewaluacji podjętych działań.

Ewaluacji prowadzonych działań dokonano na podstawie:

·         analizy sprawozdań wychowawców  z działań wychowawczych, profilaktycznych  i prozdrowotnych; sprawozdań: Samorządu Uczniowskiego, wychowawców świetlicy szkolnej i środowiskowej, pedagoga szkolnego i pielęgniarki szkolnej;

·         ankiet przeprowadzonych wśród losowo wybranych uczniów, nauczycieli, oraz rodziców na temat bezpieczeństwa i realizacji działań prozdrowotnych;

·         obserwacji zachowań i postaw uczniów.

Wnioski poewaluacyjne:

 1. Uczniowie uznali, że zajęcia wychowawcze prowadzone w placówce są interesujące i przydatne w życiu. Podczas tych zajęć propagowany jest zdrowy styl życia.
 2. Uczniowie i ich rodzice uważają, że dzieci w szkole czują się bezpiecznie. 69% rodziców uznało, że ich dzieci nie zostały nigdy w szkole skrzywdzone.
 3. Uczniowie wiedzą do kogo mogą zwrócić się o pomoc w sytuacjach dla nich trudnych.
 4. Zarówno dzieci jak i rodzice uznali, że na terenie szkoły nie mają miejsca takie zachowania jak picie, palenie, zażywanie narkotyków.
 5. Zdaniem rodziców szkoła prowadzi działanie zapobiegające agresji, przemocy promując bezpieczny pobyt dzieci na terenie placówki.

  

 1. Dokumentacja potwierdzająca podjęte działania – załącznik „Prezentacja działań z zakresu promocji zdrowia podjętych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kleczewie w roku szkolnym 2012/2013. 

 

 Zapraszamy:

 http://issuu.com/ami2013/docs/spz_2012-2013.pptx

 

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
   
Strona główna|Archiwum GIM Budzisław|Archiwum GIM Kleczew|SP Koziegłowy|SP Sławoszewek|SP Złotków|ZSP Budzisław Kościelny|ZSP Kleczew|CUW
Nasze kanały RSS
© 2007 Edukacja w Gminie Kleczew. All rights reserved. | on line: 21 odwiedzin: 6016562