Strona główna    SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW  
Sobota 16 Grudzień 2017 | Imieniny: Albina, Zdzisław
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
Kontakt
Aktualności
Archiwum
Polscy Nobliści
Dokumenty szkolne
Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2017/2018 - oddziały gimnazjalne
Pedagog
Grono pedagogiczne
O szkole
Drużyna harcerska
Realizowane projekty
Biblioteka
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Plan zajęć
Administracja i obsługa
Najlepsi z najlepszych
Doradztwo Zawodowe
Projekty edukacyjne
Losy absolwentów
Szkolny Klub Europejski
Sportowe osiągnięcia
Kalendarz roku szkolnego
Odkrywamy Talenty
Akcja MEN "Ćwiczyć każdy może"
Szkoła Promująca Zdrowie
Nabór 2016/2017
Konkursy przedmiotowe
Ubezpieczenie uczniów
Oferta Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie
Bezpieczna+
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
OTK 2016 - podsumowanie przedsięwzięć
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Szkoła Promująca Zdrowie
  

W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła - Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Kleczewie - rozpoczęła starania o przystąpienie do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. W październiku 2013 r. odbyło się szkolenie dotyczące zasad tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie i edukacji zdrowotnej pt. „Każdy nauczyciel promotorem zdrowia - Szkoła Promująca Zdrowie” przeprowadzone przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
Przed przystąpieniem do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie uzyskaliśmy pozytywną opinię całej społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników.
Szkoła nawiązała kontakt z rejonowym koordynatorem w Koninie.     
Okres przygotowawczy rozpoczął się w listopadzie 2013 roku. Szkolnymi koordynatorami promocji zdrowia zostały panie: Marlena Jałoszyńska i Małgorzata Sobecka. Powołano Szkolny Zespół do spraw realizacji programu „Szkoła Promująca Zdrowie”, który opracował kartę zgłoszenia szkoły do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.  
W skład zespołu wchodzą:
Elżbieta Raźna- dyrektor szkoły
Justyna Jarmuż- wicedyrektor szkoły
Marlena Jałoszyńska – koordynator
Małgorzata Sobecka - koordynator
Magdalena Kurowska, Bożena Kuznowicz, Jolanta Marek, Arkadiusz Michalak, Wiesława Michalak, Magdalena Socha, Lilla Wawrzyniak
Agnieszka Trzemkowska, Waldemar Dobry - przedstawiele Rady Rodziców
Grażyna Kaźmierczak - przedstawiciel pracowników administracji i obsługi
Michalina Bryłka, Agata Matuszak - przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.

Definicja Szkoły Promującej Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi (zwłaszcza rodziców) do podjęcia podobnych starań.

Standardy Szkoły Promującej Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie jest inwestycją nie tylko w zdrowie, ale także w edukację młodego pokolenia. Dąży do osiągnięcia celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego, ponadto:

 1. Pomaga członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.
 2. Tworzy strukturę i zarządzanie projektami promocji zdrowia, które umożliwiają skuteczne i ciągłe działania w zakresie promocji zdrowia.
 3. Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży
  do zwiększenia jej skuteczności.
 4. Tworzy klimat społeczny sprzyjający:
  - zdrowiu i rozwojowi uczniów oraz pracowników,
  - osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspierający ich poczucie własnej wartości,
  - uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.
 5. Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu
  i dobremu samopoczuciu uczniów oraz pracowników.

Jakie są główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie?

 1. Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.
 2. Etos zdrowia w szkole.
 3. Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?

Pragniemy, aby nasza placówka sprzyjała zdrowemu stylowi życia całej społeczności szkolnej poprzez:

 1. Zapewnianie odpowiedniego środowiska pracy i nauki, które będzie sprzyjać zdrowiu.
 2. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie.
 3. Zachęcanie do zdrowego stylu życia oraz stwarzanie uczniom i pracownikom realnych i atrakcyjnych możliwości dokonywania zdrowych wyborów.
 4. Umożliwianie uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego
  i społecznego oraz wzmacnianie ich poczucia własnej wartości.
 5. Przedstawianie całej społeczności szkolnej jasnych celów promocji zdrowia i bezpieczeństwa. 
 6. Kształtowanie dobrych relacji pomiędzy:
  - pracownikami i uczniami,
  - samymi uczniami, 
  - szkołą i rodzicami oraz społecznością lokalną.
 7. Wykorzystanie wszelkich dostępnych społeczności lokalnej środków dla wspierania działań w zakresie promocji zdrowia.
 8. Planowanie wszechstronnej edukacji prozdrowotnej z zastosowaniem metod aktywizujących uczniów.
 9. Wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz ochrony i poprawy środowiska fizycznego.
 10. Włączanie do działań szkoły szkolną służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji prozdrowotnej.

Pragniemy, aby nasza szkoła sprzyjała:

 • Zdrowiu, rozwojowi, bezpieczeństwu oraz dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.
 • Osiąganiu przez wszystkich sukcesów i pogłębieniu poczucia własnej wartości.
 • Podejmowaniu działań dla poprawy własnego samopoczucia i zdrowia.
 • Partnerstwu oraz współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.

W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie uczestniczą i współuczestniczą:

 • uczniowie,
 • nauczyciele,
 • rodzice,
 • inni pracownicy szkoły,
 • inne osoby ze społeczności lokalnej.

Zespół ds. realizacji programu „Szkoła Promująca Zdrowie”

Logo zaprojektowane przez Sylwię Graczyk, uczennicę Gimnazjum w Kleczewie

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
   
Strona główna|Archiwum GIM Budzisław|Archiwum GIM Kleczew|SP Koziegłowy|SP Sławoszewek|SP Złotków|ZSP Budzisław Kościelny|ZSP Kleczew|CUW
Nasze kanały RSS
© 2007 Edukacja w Gminie Kleczew. All rights reserved. | on line: 11 odwiedzin: 4361463