Strona główna    SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW  
Sobota 15 Grudzień 2018 | Imieniny: Nina, Celina, Walerian
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
Kontakt
Struktura Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Pracownicy ZSP
Historia
O Arkadym Fiedlerze
Dokumenty szkolne
Ceremoniał
Dokumenty Przedszkola
Biblioteka
Świetlica szkolna
Po lekcjach
Pedagog
Szkoła Promująca Zdrowie
Doradztwo zawodowe
Innowacje pedagogiczne, projekty edukacyjne
Projekty unijne
eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan
"Ćwiczyć każdy może" - Ogólnopolska Akcja MEN organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu
Dla rodziców
Zestaw podręczników w roku szkolnym 2017/2018
Zestaw podręczników w roku szkolnym 2018-2019
Plan lekcji, rozkład dzwonków
Ubezpieczenie uczniów
Harmonogram dowozów i odwozów
Zamówienia publiczne
Rządowy Program BEZPIECZNA + 2016
Z życia Szkoły (archiwum)
Z życia Przedszkola (archiwum)
Na sportowo (archiwum)
Losy absolwentów
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
eTwinning
Szkoła w Ruchu
  


SZKOŁA W RUCHU

 

"ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE" 

  

SZANOWNI RODZICE !!!

 

Minister Edukacji Narodowej ogłosił  rok szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły w Ruchu.

Chcąc aktywnie wpisać się w trwający ,,Rok Szkoły w Ruchu” Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Budzisławiu Kościelnym przystąpiła do akcji „Ćwiczyć każdy może”.                    

 W związku z tym prosimy o zapoznanie się z regulaminem akcji i zadaniami.

 

Minister Edukacji Narodowej przyznaje tytuł „Szkoła w Ruchu” szkołom albo „Przedszkole w Ruchu” przedszkolom, które podejmą działania na rzecz aktywności fizycznej w kilku obszarach: 

 

1.     Ruch w szkole/przedszkolu wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne (szkoła)/ zajęcia organizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego (przedszkole)  (obszar nr 1)

Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji przedszkolnej: Przekazanie udokumentowanych przykładów dobrych praktyk szkoły lub przedszkola związanych z aktywnością fizyczną społeczności szkolnej/przedszkolnej, które dowodzą, że lekcje WF/aktywne zajęcia wychowania przedszkolnego mogą być ciekawe i atrakcyjne; napisanie dwóch scenariuszy zajęć WF/aktywnych zajęć wychowania przedszkolnego (foto, wideo, opis, scenariusz zajęć)

 

2. Wychowanie fizyczne – alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego (obszar 2)

Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego: Napisanie dwóch scenariuszy zajęć alternatywnych (zajęć sportowych, sprawnościowych, zdrowotnych, tanecznych lub z zakresu aktywnej turystyki itp.) wraz z dokumentacją foto/wideo z ich realizacji na lekcji wychowania fizycznego;

 

3. Edukacja zdrowotna (obszar nr 3)

Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji przedszkolnej: Napisanie dwóch scenariuszy zajęć dotyczących roli aktywności ruchowej w życiu, wraz z dokumentacją foto/wideo z ich realizacji na lekcji wychowania fizycznego/aktywnych zajęciach wychowania przedszkolnego;

 

4. Kwalifikacje i doskonalenie nauczycieli (obszar nr 4)

Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji przedszkolnej: Udział nauczycieli wychowania fizycznego i wychowawców edukacji przedszkolnej w planowanych szkoleniach placówek doskonalenia nauczycieli (PDN) i ośrodków doskonalenia nauczycieli (ODN) o tematyce zdrowotnej/ruchowej;

 

5. Pozalekcyjne zajęcia sportowe (obszar 5)

Zadanie dla nauczycieli WF: Przeprowadzenie trzech udokumentowanych (dokumentacja foto/wideo) akcji związanych z aktywnością ruchową, nieodbywających się w czasie trwania zajęć szkolnych (np. popołudniowa wycieczka na basen lub lodowisko, weekendowy bieg przełajowy)

 

Ruch poza szkołą/przedszkolem

 

6. Zajęcia zorganizowane  (obszar nr 6)

Zadanie skierowane do szkół i przedszkoli współpracujących z placówkami wychowania przedszkolnego lub: bibliotekami, domami kultury, związkami harcerskimi, związkami sportowymi, organizacjami pozarządowymi (za pośrednictwem szkół i przedszkoli): Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu dla dzieci i młodzieży z zakresu aktywnego trybu życia, bezpieczeństwa lub zdrowia;

  

7. Zajęcia niezorganizowane (obszar nr 7)

Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli wychowania przedszkolnego: indywidualne wsparcie nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli wychowania przedszkolnego w celu zachęcenia uczniów i wychowanków do podejmowania aktywności fizycznej: odkrywamy pasje, zainteresowania i talenty (dokumentacja foto/wideo, opis);

 

8. Aktywność w gronie rodziny (obszar nr 8)

Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji przedszkolnej i/lub dyrektorów szkół i przedszkoli: Zorganizowanie imprezy z udziałem najbliższych członków rodziny uczniów, np. Rodzinnego Dnia Sportu, Aktywnego Dnia Babci i Dziadka w szkole/przedszkolu itp.

 

9. Aktywny wypoczynek (obszar nr 9)

Zadania dla uczniów na portalu społecznościowym Facebook Roku Szkoły w Ruchu (co najmniej raz w miesiącu nowe zadanie), np. Nauczyciel miesiąca- pochwal się swoimi zajęciami WF! (prośba o przesyłanie foto/wideo); Czas na górski trekking! Kto za- kciuk w górę! Wyścig w śniegu po kolana, czyli boiska zimą żywe, Dzień skakania na skakance itp.

 

Zasady przyznawania tytułu

 

Tytuł stanowi wyróżnienie dla szkół i przedszkoli, które w istotny sposób przyczyniają się do promowania w swoim środowisku aktywności fizycznej. 

Tytuł może być przyznany szkołom i przedszkolom, które wezmą udział w Akcji „Ćwiczyć każdy może” i spełnią wymagane kryteria.  Organizatorem akcji jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Organem wspierającym akcję jest Ośrodek Rozwoju Edukacji. 

Aby otrzymać tytuł SwR albo PwR, szkoła/przedszkole musi spełnić i udokumentować trzy  z wyżej wymienionych zadań.

 

Wśród zadań obowiązkowo musi znaleźć się zadanie z obszaru nr 1

 

Ćwiczenia sprawności ruchowej są bardzo ważnym elementem terapeutyczny, bowiem poprzez różnego rodzaju aktywność ruchową dziecko wzbogaca swoje umiejętności.

Głównym założeniem akcji jest zwrócenie uwagi między innymi na:

 

·         uświadomienie dzieciom, że ruch to nie tylko obowiązkowe zajęcia WF, lecz także każda aktywność fizyczna, która jest podejmowana w ciągu dnia;

·         związek między aktywnością fizyczną i zdrowym odżywianiem, a zdrowiem, dobrą kondycją i dobrym samopoczuciem;

·         konieczność zaplanowania w ciągu dnia czasu na naukę oraz czasu na aktywny wypoczynek, w celu zachowania zdrowego i higienicznego trybu życia;

·         uświadomienie uczniom, że aktywny tryb życia jest drogą do osiągania życiowych sukcesów, pozwala zwiększyć wiarę w siebie  i we własne możliwości;

·         podkreślenie roli nauczycieli wychowania fizycznego jako ważnych animatorów życia szkolnego oraz ich roli w procesie edukacji zdrowotnej i wychowania młodych ludzi.


 

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW

 

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
   
Strona główna|Archiwum GIM Budzisław|Archiwum GIM Kleczew|SP Koziegłowy|SP Sławoszewek|SP Złotków|ZSP Budzisław Kościelny|ZSP Kleczew|CUW
Nasze kanały RSS
© 2007 Edukacja w Gminie Kleczew. All rights reserved. | on line: 13 odwiedzin: 6016685