Strona główna    SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW  
Sobota 15 Grudzień 2018 | Imieniny: Nina, Celina, Walerian
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
Kontakt
Struktura Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Pracownicy ZSP
Historia
O Arkadym Fiedlerze
Dokumenty szkolne
Ceremoniał
Dokumenty Przedszkola
Biblioteka
Świetlica szkolna
Po lekcjach
Pedagog
Szkoła Promująca Zdrowie
Doradztwo zawodowe
Innowacje pedagogiczne, projekty edukacyjne
Projekty unijne
eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan
"Ćwiczyć każdy może" - Ogólnopolska Akcja MEN organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu
Dla rodziców
Zestaw podręczników w roku szkolnym 2017/2018
Zestaw podręczników w roku szkolnym 2018-2019
Plan lekcji, rozkład dzwonków
Ubezpieczenie uczniów
Harmonogram dowozów i odwozów
Zamówienia publiczne
Rządowy Program BEZPIECZNA + 2016
Z życia Szkoły (archiwum)
Z życia Przedszkola (archiwum)
Na sportowo (archiwum)
Losy absolwentów
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
eTwinning
"W podróży z patronem szkoły zwiedzam i poznaję świat" - sprawozdanie z działań w roku szkolnym 2013/2014.
  


 

Sprawozdanie z działań

realizowanych w ramach innowacji pedagogicznej

„W podróży z patronem szkoły zwiedzam i poznaję świat”

w roku szkolnym 2013/2014. Ewaluacja programu.

 

W roku szkolnym 2013/14 w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Budzisławiu Kościelnym kontynuowano szereg działań w ramach realizacji innowacji pedagogicznej pt. „W podróży z patronem szkoły zwiedzam i poznaję świat” obejmującej 3  moduły:

·         PATRON W SZKOLNEJ BIBLIOTECE

·         PATRON W PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

·         PATRON WIELKOPOLANIN – MÓJ REGION

Pracę wychowawczą wokół patrona szkoły stanowiły wszystkie zaplanowane wcześniej działania edukacyjno – wychowawcze  dotyczące Arkadego Fiedlera - Wielkopolanina, pisarza i podróżnika. Zaplanowane zadania zostały w pełni zrealizowane i dały możliwość wprowadzenia działań nietypowych i niezwykle ciekawych dla uczniów. Jeden z konkursów: plastyczno – techniczny, pt. „Świat dzikich zwierząt” nie został zrealizowany ze względu na dużą liczbę konkursów o podobnej tematyce w bieżącym roku szkolnym.

Osiągnięcia uczniów w czasie kolejnego roku realizacji innowacji zostały zaprezentowane w dniu Święta Patrona, które odbyło się 18 czerwca 2014r., w obecności nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości, stanowiąc swoiste podsumowanie pracy wychowawczej wokół patrona, która przez kolejny rok była uporządkowana i wzmocniona.   Uczniowie naszej szkoły, tak jak nasz patron Arkady Fiedler poznawali różne zakątki świata,  także dzięki udziałowi szkoły w Klubie Szkół UNICEF. Od trzech lat Budzisławska podstawówka wspiera UNICEF i z dużym zaangażowaniem przystępuje do kolejnych akcji proponowanych przez tą największą organizację, której celem jest ochrona praw dzieci i  tworzenie warunków do ich pełnego rozwoju. Do tej pory uczniowie wraz z wychowawcami brali udział w następujących projektach: II edycji „Szkoły z Prawami Dziecka”, „Wszystkie Kolory Świata”, Dzień Zmian”, „Gwiazdka dla Afryki”.   Uczestnictwo uczniów w projektach edukacyjnych proponowanych przez UNICEF jest okazją, aby przybliżyć dzieciom inne kultury, poznać zwyczaje i tradycje mieszkańców drugiej półkuli,  a także  szansą, aby zrozumieć, dlaczego życie ludzi  w odległych zakątkach świata różni się od naszego.

W związku z przypadającą w 2014 roku 25. rocznicą uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka, nasza szkoła przystąpiła do III edycji projektu UNICEF - Szkoła z Prawami Dziecka.  Edukacja w zakresie praw dziecka jest bardzo ważna w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Świadome swoich praw dziecko jest świadomym obywatelem w dorosłym życiu. Odpowiedzialność za budzenie tej świadomości wśród najmłodszych spoczywa na nas wszystkich, a rolą dorosłych jest także dbanie, aby prawa dziecka były respektowane. O prawach dziecka powinniśmy mówić nie tylko, gdy są one naruszane, równie istotne jest nagradzanie i promowanie pozytywnych wzorców do naśladowania.  Społeczność uczniowska Szkoły Podstawowej imienia Arkadego Fiedlera postanowiła wyróżnić najaktywniejszych działaczy, dbających o prawa dziecka wśród lokalnej społeczności. Uczniowie pragnęli odznaczyć lokalnych „bohaterów”, którzy w naszej najbliższej społeczności są zaangażowani w działania na rzecz najmłodszych i w ochronę ich praw. Nie szczędzą Oni sił w swojej codziennej, niekiedy bardzo żmudnej pracy, dokładają wszelkich starań, by dbać o interesy dzieci. 

W Dniu Patrona, społeczność szkolna odznaczyła „Gwiazdą Szeryfa Praw Dziecka” UNICEF następujące instytucje i organizacje działające na rzecz dzieci:

  • Gminę i Miasto Kleczew - za stworzenie sprzyjającego środowiska do nauki oraz realizację przedsięwzięć mających wpływ na edukację dzieci, ich rozwój sportowy i kulturalny. W imieniu Gminy i Miasta Kleczew nominację i odznakę odebrała Dyrektor Biura Obsługi Szkolnictwa w Kleczewie Pani Maria Dobska.
  • Ochotniczą Straż Pożarną w Budzisławiu Kościelnym - za poświęcenie swojego wolnego czasu i szerokie działania profilaktyczne, dla zwiększenia bezpieczeństwa dzieci. Nominację i odznakę odebrał Prezes OSP w Budzisławiu Kościelnym Pan Grzegorz Banaszak.
  • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie - za wkład w poprawę losu dzieci i pomoc okazywaną potrzebującym rodzinom.  Nominację i odznakę odebrała Kierownik M-GOPS w Kleczewie Pani Elżbieta Pasterska.  
  • Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kleczewie,  również za wkład w  poprawę losu dzieci i pomoc okazywaną potrzebującym  rodzinom.  Nominację i odznakę odebrał Członek Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kleczewie Pan Henryk Grochowski
  • Radę Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Budzisławiu Kościelnym - za działalność społeczną, przyczyniającą się do powstawania wielu ciekawych inicjatyw i ich realizacji na rzecz dzieci.  Nominację i odznakę odebrała Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Agnieszka Kamińska.

 

 

  

W ramach modułu  PATRON W SZKOLNEJ BIBLIOTECE podjęte zostały różnorodne działania o charakterze dydaktycznym i wychowawczym.

Pracę nad utrwalaniem wiedzy o patronie szkoły uczniowie rozpoczęli od wzbogacania gazetek ściennych dotyczących postaci Arkadego Fiedlera, jego podróży, dorobku literackiego oraz Muzeum –Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera   w Puszczykowie. Poprzez gromadzenie i popularyzację różnorodnych materiałów dzieci poznały również miejsca, które odwiedził. Gazetki z informacjami o patronie powstały niemalże w każdej klasopracowni.

Wszystkie dzieci z klas młodszych systematycznie zapoznawały się                                z twórczością Arkadego Fiedlera, czytając na zajęciach fragmenty jego powieści, zaś  uczniowie klasy IV - VI czytali wspólnie książki  napisane przez patrona szkoły na zajęciach z wychowawcą lub bibliotecznych.

Uczniowie klasy IIIb z wychowawcą p. N.Stachowiak fragmenty książek napisanych przez patrona czytali także na łonie natury.

Lekcja koleżeńska w klasie Ia, prowadzona przez p. A.Baraniecką tematycznie nawiązywała i odnosiła się także do postaci patrona szkoły. Ponadto p. Anna Baraniecka zorganizowała i przeprowadziła konkurs plastyczny pt. „Podróż moich marzeń- śladami Arkadego Fiedlera”

Dzień 13 czerwca wśród uczniów klas II i III był dniem pełnym emocji           i wrażeń, bowiem właśnie wtedy  uczniowie wzięli udział w kolejnym już quizie, tym razem pod hasłem „Rośliny na różnych kontynentach”. Głównymi celami tej formy rywalizacji było:

·         Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i wspieranie uzdolnień uczniów.

·         Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody.

·         Pogłębianie wiedzy na temat patrona szkoły Arkadego Fiedlera, jego podróży                              i zainteresowań.

·         Rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata.

·         Rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

·         Doskonalenie umiejętności  współpracy w nauce i zabawie.                                                   Spotkanie rozpoczęło krótkim wprowadzeniem i przypomnieniem postaci Arkadego Fiedlera.  Po takim wstępie wydelegowane zespoły z klas II i III przystąpiły do losowania pytań   i udzielania odpowiedzi. Pytania dotyczyły flory poszczególnych kontynentów. Uczestnicy konkursu do rozwiązania mieli również krzyżówkę oraz puzzle. Wszyscy wykazali się ogromną wiedzą. Poszczególne zespoły udowodniły, że mają naprawdę bogaty bagaż wiadomości o świecie roślin Ameryk, Azji, Australii, Afryki i Europy. Zmaganiom towarzyszyła nie tylko zdrowa rywalizacja, która mobilizowała uczniów do działania, ale i ogromna współpraca zespołowa. Na sukces pracowała cała grupa. W nagrodę za wkład pracy poszczególne klasy otrzymały dyplomy, a uczestnicy słodkie zwierzaczki. Quiz przygotowały panie: Ł. Maciejewska, E. Pogorzały i M. Woźniak.  Ponadto nauczycielki w  ramach zadań zaplanowanych w innowacji przygotowały wystawę pt. „Najciekawszy kontynent” gdzie uczniowie klas I-III wykonali plakaty wylosowanego przez siebie kontynentu. Celem tego przedsięwzięcia było zmobilizowanie uczniów do poszukiwania informacji nt. fauny, flory, rzek, gór, jezior oraz różnych ciekawostek związanych z danym lądem oraz rozwijanie umiejętności współpracy w grupie. Plakaty – wytwory prac uczniów wystawione zostały na szkolnym korytarzu.

W dniu 14 listopada 2013r. odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych, która wpisała się w tradycję budzisławskiej podstawówki. Impreza rozpoczęła się częścią artystyczną, przygotowaną przez dzieci pod czujnym okiem wychowawczyń, p. Ł.Maciejewskiej i p. A.Baranieckiej,             a zakończyła posadzeniem w „Alei Pokoleń” drzewka upamiętniającego kolejny rocznik rozpoczynający naukę w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera    w Budzisławiu Kościelnym. W organizację szkolnej uroczystości aktywnie włączyli się rodzice.

Podsumowaniem działań w klasach I, w dniu 11 czerwca 2014 roku, był wyjazd na wycieczkę do Puszczykowa.  Uczestnicy wyjazdu oglądali eksponaty przywiezione z podróży po świecie przez Arkadego Fiedlera i jego synów, które są zgromadzone w muzeum. Przespacerowali  przez Ogród Tolerancji, gdzie podziwiali ogromne rzeźby. W ,,Świecie Indian” zachwycały ich indiańskie malowidła, postaci i symbole oraz postać samego Arkadego Fiedlera. Replika statku Santa Maria dostarczyła dzieciom niesamowitych wrażeń, gdzie mogli zobaczyć kajuty, działa, pokład i wiele elementów znajdujących się na statku Kolumba. Wyciszenie nastąpiło w piramidzie Cheopsa, w której człowiek czuje się zdrowszy, lepszy i szczęśliwszy. Uczniowie zmęczeni, ale szczęśliwi i pełni wrażeń na pewno zapamiętają wyjazd do miejsca, gdzie przebywał i pracował Patron naszej szkoły.

Nieco inną formę utrwalenia wiedzy o znakomitym pisarzu i podróżniku wybrali uczniowie  klasy IVa,  gdzie przez p. E.Waszak został przeprowadzony cykl zajęć na lekcji języka polskiego pt. Piękno Afryki w ramach bloku tematycznego Dalekie podróże:

-        W Afryce, czyli tam, gdzie pieprz rośnie,

-        Piękno Czarnego Lądu,

-        Dalekie podróże, czyli rowerem przez Afrykę.

W świetlicy szkolnej dzieci uczestniczyły także w  zajęciach dotyczących życia Indian pt. „W świecie Indian”. Celem projektu było rozbudzenie zainteresowań kulturą w innych krajach, oraz poznawanie zakątków świata, które odwiedzał nasz Patron Arkady Fiedler. Uczniowie poznawali obrzędowość, zwyczaje i tradycje indiańskie, które w szczególny sposób oddziaływają  na wyobraźnię dziecięcą,  a przez to niosą za sobą pożyteczne wartości związane z życiem w grupie. Dzieci z chęcią  uczestniczyły w  zabawach  słowno – ruchowych pozdrawiając  się indiańskim pozdrowieniem, wymyślając  „indiańskie imiona”, rzucając do celu strzałami zrobionymi z papieru. Biorąc udział  w zabawach   tworzyły własną interpretację tańca do indiańskich rytmów, śpiewały rymowanki, a słuchając  ballad indiańskich przygotowywały kolorowe pióropusze i kolorowały tematyczne rysunki.  Z zainteresowaniem uczestnicy obejrzeli także film „Pocahotas – podróż do nowego świata”.

W realizację innowacji włączyła się także gromada zuchowa „Pracowite pszczółki”. Zuchy poznawały kulturę rdzennych mieszkańców Ameryki. Na zbiórkach czytały fragmenty książek Arkadego Fiedlera dotyczące życia Indian, bawiły się w Indian oraz wykonywały totemy indiańskie. W trakcie zabaw terenowych poznawały nazwy gatunkowe drzew rosnących wokół  naszej szkoły, okolicy Budzisławia Kościelnego i Trębów Starych pod kierunkiem nauczycieli p. Katarzyny Szadkowskiej oraz p.Ewy Pogorzały.

Założenia innowacji wspólnie z uczniami realizowała także nauczycielka religii p. J.Rewers. Podczas katechez uczniowie poznawali  warunki w jakich żyją rówieśnicy z krajów misyjnych  oraz oglądali projekcje filmów misyjnych. Postać patrona szkoły towarzyszyła także uczestnikom Ogniska Misyjnego.     W ramach spotkań na podkreślenie zasługują Obchody Tygodnia Misyjnego w ramach których odbyło się spotkanie z Misjonarzami Świętej Rodziny           w Kazimierzu Biskupim, którzy w kościele parafialnym podczas Mszy świętej „Małym Misjonarzom” z naszej szkoły wręczyli legitymacje misyjne. Uczniowie uczestniczyli w wycieczce do Klasztoru Zgromadzenia Świętej Rodziny w Kazimierzu  Biskupim , gdzie zwiedzali Muzeum Misyjne prowadzone przez Księży Misjonarzy. Podczas spotkań Ogniska Misyjnego  dzieci wyruszyły śladami naszego patrona poznając kontynenty misyjne. Efektem  wypraw była przygotowana biżuteria oraz  sałatki owocowo – warzywne  z przepisów  zamieszczonych  w  dwumiesięczniku misyjnym „ Świat Misyjny”.

Przez cały rok szkolny, pani Dorota Jankowiak wraz z p. Haliną Samarzewską poszerzając działania wychowawczo – edukacyjne wokół patrona szkoły koordynowały pracą Klubu Szkół UNICEF. W związku z realizacją innowacji i członkowstwem  w klubie, w listopadzie przystąpiliśmy do projektu edukacyjno-pomocowego „Gwiazdka dla Afryki”. Udział w projekcie zaczęliśmy od zapoznania wszystkich uczniów naszej szkoły  z sytuacją dzieci w Sierra Leone. Specjalnie przygotowane przez UNICEF materiały, w tym prezentacje i filmy, umożliwiły  przeprowadzenie ciekawych zajęć, podczas których uczniowie zrozumieli  na czym polegają problemy mieszkańców krajów rozwijających się, a także dowiedzieli się jak można im zaradzić. Następnie uczniowie przystąpili do przygotowywania symbolicznych  prezentów dla maluchów   z Sierra Leone -   ozdobnych pudełeczek, w których umieszczane były  symboliczne szczepionki.   Dzięki udziałowi w projekcie „Gwiazdka dla Afryki” nasi uczniowie dowiedzieli się, że nie wszystkie dzieci na świecie czekają na Mikołaja i cieszą się z podarków, które znajdą pod choinką. Niestety wiele dzieci, szczególnie w krajach afrykańskich, nie ma szans na takie chwile radości. Dla mieszkańców Sierra Leone największym problemem jest zdrowie najmłodszych, cierpiących z  powodu braku dostępu do podstawowych szczepień chroniących przed śmiertelnymi chorobami. Dla setek tysięcy rodzin żyjących w skrajnym ubóstwie   i niezwykle trudnych warunkach to właśnie zdrowie dzieci jest tym, czego pragną najbardziej. Dlatego też z radością przystąpiliśmy do zbiórki funduszy dla dzieci z najbiedniejszego zakątka na Ziemi. Akcja w naszej szkole została przeprowadzona przed świętami Bożego Narodzenia. We własnoręcznie wykonanych  pudełeczkach ozdobionych wstążeczką, uczniowie umieszczali symboliczne szczepionki, które chcieliby przekazać dzieciom  w Afryce. Każdy darczyńca mógł wesprzeć działania pomocowe przekazując darowiznę w formie równowartości wybranego przez siebie prezentu. Ile szczepionek bądź zestawów szczepień pomieściło pudełeczko, zależało wyłącznie od ofiarodawcy. Dzięki wsparciu finansowemu uczniów, rodziców, pracowników szkoły oraz gości odwiedzających naszą szkołę, udało się nam zebrać 310,17zł. Wszyscy darczyńcy, szczególnie dzieci, przekonały się natomiast, że dawanie prezentów jest równie przyjemne jak ich otrzymywanie.

Nauczycielki w „Kąciku UNICEF” co miesiąc zamieszczały również na gazetce nowe  informacje o projektach, akcjach  i imprezach organizowanych przez UNICEF w Polsce i na świecie. Uczniowie w tym roku szkolnym mogli przeczytać  i poszerzyć wiedzę na następujące tematy:

·         Etycznych podróży

 

·         Milenijnych  Celów  Rozwoju

 

·         Katastrof  humanitarnych

 

·         Tajfunu na Filipinach

 

·         Łańcuchu życia

 

·         Pomysłów, jak zaangażować się w pomoc?

 

·         O Nelsonie Mandeli

 

·         Ambasadorach  Dobrej Woli UNICEF

 

·         Dzieciach _uchodźców

 

·         UNICEF – fakty i mity

 

·         Malarii

Poprzez aktywną pracę w Klubie Szkół UNICEF nasi uczniowie, tak jak Patron  poznawali  świat oraz  warunki życia swoich rówieśników w różnych zakątkach  Ziemi.

Działania wokół patrona szkoły odbywały się nie tylko w języku polskim. Na lekcjach języka niemieckiego mówiono o liczbach w życiu A. Fiedlera, nazywano kontynenty i kraje, do których dotarł podróżnik. Od 13 maja do 12 czerwca trwał także szkolny konkurs plastyczny (dla klas IV-VI) Auf den Spuren von Arkady Fiedler – śladami Arkadego Fiedlera.“ polegający na sporządzeniu niemieckojęzycznej mapy podróży Arkadego Fiedlera. Uczniowie na lekcjach języka niemieckiego prowadzonych przez p. M.Rachwalską poznali niemieckie nazwy krajów i regionów świata, które odwiedził A. Fiedler. W dniu 18 czerwca, zwycięzcy konkursu, na apelu z okazji Dnia Patrona, zostali uhonorowani nagrodami. Organizator konkursu z pomocą Pani Jolanty Rewers wyłonił 3 najciekawsze prace. Miejsce 1 zajęła Marta Malczyk z klasy 5b, miejsce drugie Oliwia Sobota z klasy 6a, miejsce 3 Agata Domeracka z klasy 5a. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez organizatora. Prace zostały wyeksponowane na gazetce szkolnej.

Przełamując bariery językowe w prezentowaniu swoich umiejętności lingwistycznych przed społecznością szkolną, w dniu 28.05.2014r, uczniowie wraz z nauczycielami języków obcych p. P.Hutnik, p. A. Nowaczyk i p. M.Rachwalską przygotowali w ramach innowacji uroczystość „Dnia Języków Obcych”, której w tym roku przyświecało hasło „Bądź aktywny- ucz się Języków Obcych”. Jednym z głównych celów uroczystości  było uświadomienie dzieciom korzyści płynących z uczenia się języków obcych oraz podkreślenie ich roli i znaczenia w naszym życiu. Podążając  za miłośnikiem podróży jakim był Arkady Fiedler dzieci mogły sobie uświadomić, iż znając różne języki można swobodnie podróżować do różnych krajów świata. Dlatego w naszej szkole, tak ważna jest nauka języków obcych, których można uczyć się na wiele sposobów, w szkole, w domu, słuchając radia, czytając lub oglądając obcojęzyczne programy. W czasie uroczystości uczniowie zaprezentowali  umiejętności językowe, wokalne i teatralne. Zaśpiewali angielskie i niemieckie piosenki, przedstawili bajkę w języku angielskim  „The EnormousTurnip”, pokazali w jaki sposób robić zakupy w sklepie  oraz zmierzyli się w pojedynku kucharzy „Kinder Kochduell”. Podczas apelu został rozstrzygnięty także konkurs plastyczno – językowy „Great Britain”. Prace uczestników konkursu można było oglądać podczas wystawy zorganizowanej w szkole. Komisja wyłoniła zwycięzców konkursu, kierując się takimi kryteriami jak estetyka wykonania, zgodność z tematem oraz oryginalność wykonanej pracy. Prace konkursowe ocenione  zostały w dwóch kategoriach: pierwsza, to kl. I-III,           a druga  kl. IV-VI. Zwycięzcy zostali uhonorowani dyplomem oraz nagrodami.

Udział w tegorocznych obchodach dni języków obcych był wspaniałą okazją do rozwijania zainteresowań naszych dzieci, nie tylko językowych, ale również wokalnych, teatralnych i recytatorskich. Dzień Języków Obcych był ciekawym doświadczeniem dla wszystkich  i  uświadomił naszym wychowankom, że warto uczyć się języków obcych.

Dopełnieniem pracy projektowej szóstoklasistów i  prezentacją dorobku literackiego polskich podróżniczek - pisarek, zdobywających najbardziej niedostępne miejsca naszego globu było zorganizowanie wystawy pt. „Kobiety na krańcach świata – polskie podróżniczki”.            Młodzi miłośnicy literatury podróżniczej mogli obejrzeć na wystawie m.in. publikacje Elżbiety Dzikowskiej, podróżniczki i współautorki filmów dokumentalnych ze wszystkich kontynentów i programów TV z cyklu “Pieprz i wanilia”. Dużym zainteresowaniem cieszył się także zbiór reportaży opublikowanych przez National Goeoraphic w serii „Kobieta na krańcu świata”, które powstały podczas licznych wypraw Martyny Wojciechowskiej. Piękne ilustracje i tekst napisany językiem zrozumiałym dla dzieci to atuty kolejnych książek tej globtroterki – „Dzieciaki świata”  i „Zwierzaki świata”. Na wystawie można było zapoznać się również z twórczością Beaty Pawlikowskiej, m.in. z dziennikami z podróży wydanymi przez National Goeoraphic w serii Blondynka (w Tybecie, w Himalajach, na Zanzibarze, w Amazonii, itp.) oraz z jej przemyśleniami i licznymi sentencjami, którymi kieruje się w życiu, zebranymi w książce pt. „Planeta dobrych myśli”. Różnorodność literatury podróżniczej autorstwa polskich pisarek – podróżniczek prezentowana na ekspozycji przygotowanej przez uczniów klas piątych i szóstych pod kierunkiem pań: M. Kozłowskiej, E. Waszak i J. Świątek była doskonałym przykładem na to, że przyjemność poznawania świata jest nie tylko domeną mężczyzn, że kobiety – podróżniczki (w szczególności - Polki) także potrafią realizować swoje pasje i marzenia oraz z uporem dążą do wyznaczonych sobie celów. Opisując, tak jak nasz patron, wyprawy w miejsc egzotycznych, tajemniczych,  a nawet niedostępnych człowiekowi, nie zapominają o elementach dydaktycznych – potrafią w ciekawy sposób przekazać czytelnikowi informacje związane z geografią czy kulturą danego regionu  i z dużą dokładnością przedstawiają poszczególne cywilizacje, prezentując zarówno ich codzienne życie, jak i obyczajowość.

W celu przybliżenia uczniom pasji podróżniczych i poznawczych Arkadego  Fiedlera i rozbudzania zainteresowań przyrodniczych odbyło się szereg konkursów klasowych i ogólnoszkolnych.

Uczniowie klasy IVa pod przewodnictwem wychowawcy p. A.Szygendy wzięli udział w klasowym konkursie wiedzy o Patronie szkoły. Quiz poprzedzony został prezentacją multimedialną pt; „Życie i twórczość Arkadego Fiedlera” wykonaną przez absolwenta naszej szkoły Kacpra Szaura. Celem prezentacji było przypomnienie uczniom wiadomości o patronie oraz korzystanie z dorobku absolwentów. Na podstawie zdobytej wiedzy dzieci z powodzeniem podejmowały  różnorodne zadania o podróżach Patrona szkoły. Najpierw uczestnicy quizu odpowiadali na pytania, a następnie rozwiązywali krzyżówki. Uczniowie udzielali wyczerpujących odpowiedzi, wszystkie zadania wykonali prawidłowo i wykazali się niezwykłą wiedzą. Za zmagania konkursowe każda drużyna otrzymała nagrody.

W marcu 2014r. p. Natalia Stachowiak zorganizowała także ogólnoszkolny konkurs plastyczny pt. „Karykatura Arkadego Fiedlera”  Wystawa prac miała miejsce w szkolnej bibliotece, a trzy pierwsze miejsca w konkursie zajęli:

I miejsce: Igor Szymfeld,

II miejsce: Alicja Lisiecka,

III miejsce: Julia Karczewska.

W maju p. R.Wiśna, w związku ze zbliżającym się Dniem Patrona, zorganizowała (zaplanowany na grudzień/styczeń) ogólnoszkolny konkurs plastyczny „Barwny świat Arkadego Fiedlera”. Konkurs skierowany był do uczniów klas I – VI, a zadanie konkursowe polegało na wykonaniu dowolną techniką pracy plastycznej. Prace ocenione zostały w kategorii klas I – III oraz klas IV – VI. Ocenie podlegały: walory artystyczne, oryginalność i estetyka pracy. W konkursie wzięło udział 8 uczniów (7 uczniów w kategorii klas I – III                            oraz 1 uczennica w kategorii klas IV – VI). Komisja konkursowa w składzie: p. Małgorzata Woźniak, p. Natalia Stachowiak,  przyznała wyróżnienia 4 uczennicom.

Wśród wyróżnionych znalazły się:

-          Laura Kawecka  z klasy II a,

-          Justyna Kowalska  z klasy II a,

-          Jagoda Lizik  z klasy II a,

-          Natalia Bryska   z klasy VI b.

W czerwcu  uczniowie klas II i III wzięli udział  w konkursie wiedzy o patronie  - „ Co wiem o patronie naszej szkoły”. Każda z klas została podzielona na cztery grupy. Poszczególne grupy musiały rozwiązać test związany z życiem, twórczością i podróżami Arkadego Fiedlera oraz ułożyć puzzle „Mój patron”. Zwycięska grupa z każdej klasy  otrzymywała pamiątkową nalepkę  z wizerunkiem patrona.

W maju 2014r. odbył się konkurs plastyczno - językowy „Great Britain”.   Konkurs był jednym z działań realizowanych w ramach innowacji, którego celem było: poznanie miejsc i symboli Wielkiej Brytanii, kształtowanie pozytywnego stosunku emocjonalnego do Wielkiej Brytanii, jej języka, mieszkańców i kultury, rozwijanie uzdolnień plastycznych oraz rozbudzanie wyobraźni twórczej. Organizatorami konkursu były: p. Aneta Nowicka                i p. Patrycja Hutnik. Prace uczestników konkursu można było oglądać podczas wystawy zorganizowanej  w szkole. Komisja wyłoniła zwycięzców konkursu, kierując się takimi kryteriami jak estetyka wykonania, zgodność z tematem oraz oryginalność wykonanej pracy. Prace konkursowe ocenione  zostały w dwóch kategoriach: pierwsza, to kl. I-III, a druga to  klasy IV-VI. Zwycięzcy konkursu zostali uhonorowani dyplomem oraz nagrodami.

Wyniki przedstawiały się następująco:

Klasy I-III

I miejsce – Igor Szymfeld, klasa IIIa

II miejsce – Klaudia Konkol, klasa IIb

III miejsce – Paweł Balicki, klasa IIb

Klasy IV-VI

I miejsce –Szymon Andrzejewski, klasa IVa

II miejsce –Bartosz Wiśny, klasa VIa

III miejsce-Martyna Mąkowska, klasa Va

Równie emocjonujący okazał się szkolny konkurs „Co powinniśmy wiedzieć o patronie naszej szkoły?”  przeprowadzony wśród starszych uczniów przez p. L. Rębisz i p. K. Przybylską. Wszystkie klasy rozwiązywały test dotyczący Arkadego Fiedlera. Była to już trzecia  edycja zmagań konkursowych na temat wiedzy o patronie. Przeprowadzono diagnozę wstępną i końcową.

Wyniki diagnozy przeprowadzonej we wrześniu  przedstawiały  się następująco:

          Najlepszy wynik indywidualny z maksymalną liczbą punktów uzyskali:

-        Oliwia Sobota z kl. 6a (28/28 pkt.)

-        Bartosz Wiśny z kl. 6a (28/28 pkt.)

 

          Wyniki klas:

 

Miejsce

Klasa

Średnia punktów

Wynik procentowy

1.       

6a

19,55

69,83%

2.       

5b

18,87

67,38%

3.       

6b

16,11

57,52%

4.       

5a

15

53,57%

5.       

4b

10,24

36,56%

6.       

4a

8,14

29,08%

 

12 maja 2014r. wszyscy uczniowie klas IV – VI ponownie samodzielnie uzupełniali test. Organizatorki konkursu: p. Lucyna Rębisz i p. Kamila Przybylska sprawdziły prace i dokonały analizy wyników. Zgodnie z regulaminem konkursu wyłoniono uczestnika z największą ilością punktów – był nim Bartosz Wiśny z kl. VI a i Kacper Raczyński z klasy VI b, którzy uzyskali maksymalną liczbę punktów – 28. Natomiast największą liczbę punktów uzyskała klasa VI a.

            Wyniki poszczególnych klas zgromadzono w tabeli.

Miejsce

Klasa

Wynik procentowy

1.

6a

62,31%

2.

5b

61,72%

3.

6b

61,56%

4.

5a

61,55%

5.

4a

55,95%

6.

4b

49,25%

           

Pamiątkowe dyplomy dla Bartosza Wiśnego, Kacpra Raczyńskiego i klasy VI a zostały wręczone na apelu podczas obchodów Dnia Patrona w dniu 18.06.2014 r.

PATRON W SZKOLNEJ PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

W ramach działań wokół patrona uczniowie często wykorzystywali technologię komputerową i umiejętności informatyczne do poszerzania własnej wiedzy i zdobywania niezbędnych informacji. Chętnie uczestniczyli w zajęciach organizowanych w pracowni komputerowej i korzystali z zasobów Internetu.

Pani Mariola Brorzyńska na zajęciach komputerowych w klasie Vb i VIb, koordynowała opracowanie przez uczniów pokazów multimedialnych dotyczących patrona i miejsc przez niego odwiedzanych. Projekt realizowany był  na przełomie maja i czerwca 2014r. i stanowił niejako wirtualną podróż po najpiękniejszych zakątkach świata, które zwiedził Arkady Fiedler. Zadaniem uczniów było przygotowanie pokazu multimedialnego, w którym zaprezentowali informacje o patronie i wybranym miejscu, które odwiedził. Uczniowie sami decydowali, co chcą zaprezentować, selekcjonowali materiały poszukane w Internecie i planowali rozkład na poszczególnych slajdach prezentacji w programie PowerPoint. Prezentacje były ciekawe i edukacyjne, zawierały istotne informacje o patronie i jego podróżach, a ich oglądanie umilały trafnie dobrane pliki dźwiękowe z  afrykańską muzyką. Jeden z uczniów Kacper Raczyński z klasy VIb do swojej prezentacji wstawił także filmy            z urokliwych miejsc Kanady. Prezentacja chłopca została przedstawiona całej społeczności szkolnej w Dniu Patrona.

Na zajęciach komputerowych i informatyce, prowadzonych przez p. E. Waszak, p.K. Przybylską i p.M. Brorzyńską, zgodnie z tematyką zajęć nawiązywano do postaci patrona podczas wielu lekcji (np. „Świat pełen barw”, „Obserwujemy przyrodę”, „Świat książek”). Uczniowie klasy VIb na lekcjach projektowali planszę w edytorze grafiki pt. „A. Fiedler i inni podróżnicy” oraz poznawali zasady tworzenia prezentacji multimedialnej dotyczącej książek A. Fiedlera przygotowując prezentację pt. „Powieści przygodowe i podróżnicze”.

Dzieci uczęszczające na zajęcia komputerowe w świetlicy środowiskowej pod czujnym okiem p. E. Waszak  odbyły „Wirtualne” wyprawy do muzeum w Puszczykowie. Wychowankowie podczas zajęć komputerowych wybrali się na wirtualny spacer po stronie internetowej muzeum i „odwiedziły” Muzeum – Pracownię Arkadego Fiedlera w Puszczykowie. Dzięki interaktywnej galerii zamieszczonej w witrynie, przyjrzały się licznym eksponatom zgromadzonym  w izbach muzealnych oraz wyjątkowym posągom i budowlom w Ogrodzie Kultur i Tolerancji.  Obejrzały także archiwalny film biograficzny o naszym patronie, udostępniony  w Internecie przez krewnych Arkadego Fiedlera.

W klasie IIIb, której wychowawcą była p. N.Stachowiak  zorganizowany został klasowy konkurs plastyczny w programie Paint pt. „Świat kolorowych motyli”, który odbył się w kwietniu. Dzieci w parach wykonywały w programie Paint kolorowe, piękne motyle. Wychowawczyni prace uczniów zestawiła w jedną prezentację multimedialną. Trzy pierwsze miejsca zajęli:

I miejsce: Julia Karczewska, Daria Nowińska,

II miejsce: Martyna Domagalska, Dorota Sobczak,  

III miejsce: Jakub Szczypiorski.

Z  wykorzystaniem edytora tekstu lub grafiki uczniowie klasy IIIa wraz z wychowawcą p. R.Wisną na przełomie marca  i kwietnia wykonali albumy - „Arkady Fiedler – pisarz i podróżnik”. 

Uczniowie klas IV i V pod kierunkiem nauczyciela p. K. Przybylskiej podczas zajęć komputerowych wykonywali prace w programie graficznym „Paint” dotyczące patrona i jego twórczości.

Zwieńczeniem działań wokół patrona szkoły w tym module, była III edycja szkolnego konkursu informatycznego na najciekawszą prezentację multimedialną  pt. „Moja wymarzona podróż – poznaję świat jak mój patron”. W konkursowych zmaganiach brali udział uczniowie klas piątych i szóstych, a komisja konkursowa wybrała najlepsze prace do następnego etapu, konkursu międzyszkolnego, zorganizowanego w maju 2014r. przez Szkołę Podstawową   im. Arkadego Fiedlera w Czapurach. Konkurs skierowany był do uczniów starszych klas szkół podstawowych, których patronem jest Arkady Fiedler.

Celem konkursu była kontynuacja współpracy między szkołami, noszącymi imię sławnego pisarza i podróżnika Arkadego Fiedlera, rozwijanie umiejętności tworzenia prezentacji multimedialnych oraz zachęcenie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy przyrodniczej, geograficznej i podróżniczej. Uczestnicy konkursu musieli przygotować pokaz multimedialny w programie PowerPoint, prezentujący informacje o wymarzonym miejscu   podróży. Dwóch uczniów reprezentujących naszą szkołę zajęło znaczące lokaty.  I miejsce zajął Kacper Raczyński z klasy VIb, przygotowywany pod okiem p. M. Brorzyńskiej oraz III miejsce uzyskał Bartosz Wiśny, uczeń klasy VIa, przygotowywany pod kierunkiem p. E. Waszak.                       

Powodem do dumy w tym module był sukces ucznia naszej szkoły                    w Ogólnopolskim Konkursie „Mój patron”. Konkurs  odbył się na przełomie maja  i czerwca 2014 roku, a zorganizowany został przez Szkołę Podstawową   nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Konkurs był objęty patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Naszą szkołę                   w zmaganiach konkursowych reprezentował Bartosz Wiśny, uczeń klasy VIa. Chłopiec zajął w konkursie wysokie II miejsce w kategorii klas szóstych, pokonując wielu rówieśników ze szkół podstawowych z różnych rejonów Polski. Zadanie konkursowe, z którym musiał się zmierzyć, polegało na opracowaniu pokazu multimedialnego przedstawiającego patrona własnej szkoły. Wybierając najlepsze prace, komisja brała pod uwagę poprawność merytoryczną, różnorodność zastosowań środków przekazu oraz jego oryginalność.

Bartek przygotował pracę poświęconą Arkademu Fiedlerowi. Zaprezentował  w niej bogate życie wytrawnego podróżnika i pisarza, opowiedział o jego wyprawach w odległe zakątki świata oraz przedstawił obszerny dorobek literacki. Wspomniał także o utworzonym w 1974 roku Muzeum – Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera w Puszczykowie. Całość poparta trafnie dobranymi cytatami, uzupełniona odpowiednią grafiką oraz podkładem muzycznym, stanowiła wyjątkowo dopracowaną, interesującą           i w pełni profesjonalną „multimedialną biografię” naszego patrona. Uczeń pracował pod opieką nauczyciela informatyki, p. E. Waszak.

  

                          

PATRON WIELKOPOLANIN – MÓJ REGION

 

Na zajęciach języka polskiego w klasach piątych (kwiecień 2014r.)                     uczniowie odbyli wędrówkę po kraju pod hasłem „ABC regionów Polski”            z zastosowaniem metody projektu. „Wędrówki po Polsce” rozpoczęto od omówienia na zajęciach języka polskiego zagadnień dotyczących pojęcia „ojczyzna” i „mała ojczyzna”. Dzieci starały się odpowiedzieć na pytanie, co sprawia, że nasze małe ojczyzny tworzą wspólną ojczyznę wszystkich Polaków. Następnie, pracując w dwu- lub trzyosobowych grupach mieli za zadanie zgromadzenie informacji dotyczących wybranego przez siebie województwa według wskazówek opracowanych przez nauczyciela                                             i zaprezentowanie ich w ciekawy sposób. Realizacja zadania projektowego uświadomiła dzieciom, że każdy region w Polsce ma swoją historię, tradycje, charakterystyczne potrawy. Inne są elementy środowiska przyrodniczego                                 i charakterystyczne zabytki architektury. Ta różnorodność historyczna, kulturowa, przyrodnicza jest naszym największym bogactwem, ale                      i ciekawostką, którą warto poznać. Gromadząc materiały na temat wybranego województwa, dzieci nie tylko utrwalały wiedzę o poszczególnych regionach Polski, ale uczyły się także odpowiedzialności i umiejętności współpracy          w grupie. Praca metodą projektu pozwoliła doskonalić umiejętność czytania ze zrozumieniem z ukierunkowaniem na wybór określonych informacji                   i przygotowywała uczniów do samodzielnego poszukiwania materiałów niezbędnych do wykonania projektu. Wiele emocji wzbudziło również podsumowanie projektu, czyli prezentacja plakatów na forum klasy – dzieci musiały przedstawić je w taki sposób, aby zachęcić   innych do odwiedzenia omawianego regionu. Efekt wielogodzinnej pracy piątoklasistów – plansze tematyczne (wykonane z wykorzystaniem wielu technik plastycznych) prezentujące poszczególne województwa Polski (uczniowie klasy Va                   i Vb przygotowali wspólnie plansze na temat wszystkich regionów kraju) można było obejrzeć na wystawie zorganizowanej na korytarzu szkolnym.

W  maju 2014r. zorganizowana została wystawa pt. „Piękna Nasza Polska cała…”. Główną część ekspozycji stanowiły prace uczniów klas piątych, prezentujące poszczególne województwa Polski i będące efektem finalnym projektu ABC regionów Polski. Na plakatach zamieszczone zostały informacje  o regionach dotyczące m.in. położenia, powierzchni, liczby ludności, środowiska przyrodniczego, zabytków architektury oraz obyczajów i tradycji. Nie zabrakło także herbu i wzmianki o stolicy województwa oraz                       o najważniejszych aglomeracjach miejskich i ośrodkach przemysłowych na omawianym obszarze. W skład wystawy wchodziły ponadto wydawnictwa albumowe ukazujące piękno  pejzaży i najbardziej urokliwych zakątków naszej ojczyzny oraz przewodniki turystyczne i broszury o charakterze regionalnym,   w których można było odnaleźć ciekawe miejsca i trasy turystyczne warte poznania. Bogactwo przyrodnicze i krajobrazowe wybrzeża i polskich gór prezentowały także zgromadzone w gablotach mapy i atlasy Polski. Celem wystawy była prezentacja atrakcyjnych miejsc, zabytków i piękna natury zarówno Polski Północnej, jak i Południowej oraz zachęcenie uczniów naszej szkoły do poznawania własnej ojczyzny i odkrywania jej uroków podczas rodzinnych wyjazdów i wakacyjnych wędrówek. Wystawę przygotowali uczniowie klas piątych pod opieką pań: E. Waszak i J. Świątek.

 

Wzorując się upodobaniami patrona, nauczycielka przyrody p. K.Szadkowska prowadziła szereg działań ekologiczno – przyrodniczych. Uczyła dzieci patrzeć na rzeczy obok których inni przechodzili obojętnie. Uczniowie pod jej kierunkiem w maju 2014r. uczestniczyli w konkursie fotograficznym  „Wiosna w Powidzkim Parku Krajobrazowym”, gdzie uczennica klasy IVa zajęła I miejsce. Celem konkursu było wyszukanie, sfotografowanie i promowanie ciekawych i urokliwych miejsc w najbliższej okolicy oraz piękna otaczającej przyrody. Uczniowie wykonali bardzo interesujące zdjęcia, które przedstawiały niepowtarzalne piękno otaczającego nas świata.

Poznanie najbliższej okolicy, aktywny wypoczynek i dbałość o zdrowie poprzez jazdę rowerem to główny cel członków Klubu Młodego Badacza Regionu.

Zajęcia prowadzone w ramach Klubu Młodego Badacza Regionu to głównie wycieczki rowerowe, które rozbudzają zainteresowania ucznia, wzmacniają i rozwijają takie cechy jak: ciekawość, żądza wiedzy, radość z obcowania z przyrodą, chęć eksperymentowania, gotowość do poszukiwania i przyjmowania nowych idei, poczucie godności i szacunek dla innych. Udział   w spotkaniach rozwija samodzielność uczniów, uczy ich twórczego myślenia, planowania, organizacji i odpowiedzialności za przyjmowaną pracę, zbierania i selekcjonowania informacji oraz współdziałania w grupie.  W bieżącym roku odbyły się cztery takie wycieczki, dzięki którym uczniowie poznali walory Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Trasy wycieczek to: Budzisław Kościelny – Mrówki – Mlecze – Osówiec -Suszewo-Budzisław Kościelny, Budzisław Kościelny –Osówiec – Orchowo – Orchówek – Smolniki – Anastazewo – Budzisław Kościelny, Budzisław Kościelny – Giewartów – Mieczownica – Budzisław Kościelny , Budzisław Kościelny – Smolniki– Piłka – Skorzęcin - Budzisław Kościelny. Uczniowie podczas wycieczek opanowują również wiadomości na temat bezpieczeństwa i higieny w czasie różnych imprez turystycznych oraz udzielania pierwszej pomocy. Otwierają się na współdziałanie w ramach grupy i uczą  kultury bycia. Wszystkie spotkania udokumentowane zostały w fotoreportażu umieszczonym na korytarzu szkolnym. Opiekunami klubu byli następujący nauczyciele: p. E.Pogorzały, p. Ł.Maciejewska, p. J.Rewers oraz p. C. Chojnacki.

W maju uczniowie klasy III a, pod czujnym okiem wychowawczyni p. Renaty Wiśnej,  przygotowali klasową wystawę, na której zamieszczone zostały m.in. zdjęcia, wytwory prac uczniów  oraz pamiątki związane z ciekawymi miejscami w najbliższym regionie. Ponadto w czerwcu, klasę III a odwiedził były jej uczeń - Dawid Szabat, który obecnie mieszka w Norwegii. Dawid, po raz kolejny, opowiedział swoim rówieśnikom o Norwegii, zwyczajach i obyczajach jej mieszkańców oraz o szkole, do której obecnie uczęszcza. Uczniowie zaś klasy IIIb ze swoich zdjęć utworzyły ścienne drzewo genealogiczne pt. „Moje drzewo genealogiczne” przedstawiające wszystkie dzieci z klasy.

Uczniowie klasy VIb pod kierunkiem p. Marioli Brorzyńskiej zdobywając umiejętności pobierania danych tekstowych i graficznych ze stron internetowych oraz własnych zbiorów wykonywali prezentacje multimedialne pod tytułem „Moja miejscowość mój region”.

Dla członków szkolnego koła przyrodniczego inspiracją do podjęcia działania w ramach trzeciego modułu stała się powieść przyrodnicza Arkadego Fiedlera pt. „Mój ojciec i dęby”. W dniu 3 lutego 2014 roku odbyła się wycieczka do leśniczówki „Dolina” w Powidzu. Uczestnikami były klasy szóste i członkowie koła przyrodniczego. Celem wycieczki było zapoznanie z drzewostanem naszych lasów. Leśniczy rozszerzył wiedzę uczniów na temat zwierząt zamieszkujących nasze lasy. Uczniowie odbyli lekcję na ścieżce edukacyjnej, przygotowanej  do zapoznania się z podstawowymi gatunkami roślin i zwierząt, etapami życia lasu, produkcją materiału zalesieniowego oraz materiału ozdobnego do zadrzewień. Dzieci obejrzały eksponaty składające się z narzędzi używanych w leśnictwie, poznały historię i stan obecny według działów: ochrona lasu, hodowla, użytkowanie przybliżające pracę leśnika. Pokazano również gniazda lęgowe ptaków oraz mrowiska. Uczniowie zobaczyli  trzy drzewa pomnikowe – daglezje. Ponadto uczniowie  klasy VI  i członkowie koła przyrodniczego czytali  fragmenty  książki Arkadego Fiedlera „Mój ojciec  i dęby” oraz  korzystali z atlasów drzew polskich w celu rozpoznawania gatunków drzew rosnących wokół szkoły. Osobami odpowiedzialnymi za to działanie byli następujący nauczyciele: p. Katarzyna Szadkowska, p.Kamila Przybylska, p. Patrycja Hutnik

 

Sprawozdanie sporządziła:

Mariola Brorzyńska

 

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
   
Strona główna|Archiwum GIM Budzisław|Archiwum GIM Kleczew|SP Koziegłowy|SP Sławoszewek|SP Złotków|ZSP Budzisław Kościelny|ZSP Kleczew|CUW
Nasze kanały RSS
© 2007 Edukacja w Gminie Kleczew. All rights reserved. | on line: 15 odwiedzin: 6016703