Strona główna    SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW  
Sobota 15 Grudzień 2018 | Imieniny: Nina, Celina, Walerian
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
Kontakt
Struktura Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Pracownicy ZSP
Historia
O Arkadym Fiedlerze
Dokumenty szkolne
Ceremoniał
Dokumenty Przedszkola
Biblioteka
Świetlica szkolna
Po lekcjach
Pedagog
Szkoła Promująca Zdrowie
Doradztwo zawodowe
Innowacje pedagogiczne, projekty edukacyjne
Projekty unijne
eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan
"Ćwiczyć każdy może" - Ogólnopolska Akcja MEN organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu
Dla rodziców
Zestaw podręczników w roku szkolnym 2017/2018
Zestaw podręczników w roku szkolnym 2018-2019
Plan lekcji, rozkład dzwonków
Ubezpieczenie uczniów
Harmonogram dowozów i odwozów
Zamówienia publiczne
Rządowy Program BEZPIECZNA + 2016
Z życia Szkoły (archiwum)
Z życia Przedszkola (archiwum)
Na sportowo (archiwum)
Losy absolwentów
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
eTwinning
Sprawozdanie z działań realizowanych w ramach innowacji pedagogicznej "W podróży z patronem szkoły zwiedzam i poznaję świat" w roku szkolnym 2014/2015
  


Sprawozdanie z działań

realizowanych w ramach innowacji pedagogicznej

„W podróży z patronem szkoły zwiedzam i poznaję świat”

w roku szkolnym 2014/2015. Ewaluacja programu.

 

W roku szkolnym 2014/15 w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Budzisławiu Kościelnym kontynuowano szereg działań w ramach realizacji innowacji pedagogicznej pt. „W podróży z patronem szkoły zwiedzam i poznaję świat”.

W bieżącym roku nastąpiło podsumowanie nie tylko rocznej, ale i 4 letniej realizacji tej innowacji. W dniu 27 maja 2015r., w dniu Święta Patrona, w naszej szkole odbyła się uroczystość podsumowania pracy dydaktyczno – wychowawczej wokół patrona szkoły. Dzięki uprzejmości absolwenta i lokalnego przedsiębiorcy  p. Marka Malczyka –fundatora, mieliśmy zaszczyt uczestniczyć także w niecodziennej ceremonii odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci patrona szkoły. Aktu odsłonięcia dokonali:  Ksiądz Proboszcz Roman Dąbrowski, z-ca burmistrza Gminy i Miasta Kleczew p. Stanisław Maciejewski, przewodnicząca Rady Rodziców p. Grażyna Lewandowska i oczywiście przedstawiciele uczniów. Swoistym wstępem do podsumowania innowacji były wspomnienia wydarzeń, zaprezentowane w formie filmu krótkometrażowego, które miały miejsce od momentu rozpoczęcia prac nad wyborem patrona szkoły. Na okoliczność podsumowania innowacji przygotowano i zaprezentowano 3 filmy krótkometrażowe w ramach wszystkich modułów.

·         PATRON W SZKOLNEJ BIBLIOTECE

·         PATRON W PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

·         PATRON WIELKOPOLANIN – MÓJ REGION

W bieżącym roku szkolnym pracę wychowawczą wokół patrona szkoły stanowiły wszystkie zaplanowane na początku roku 2014/15 działania edukacyjno – wychowawcze  dotyczące Arkadego Fiedlera - Wielkopolanina, pisarza i podróżnika. Zaplanowane zadania zostały w pełni zrealizowane i dały możliwość wprowadzenia działań nietypowych i niezwykle ciekawych dla uczniów. Ze względu na brak złożonych przez uczniów prac konkursowych, niektóre działania zaplanowane w tym kierunku,  nie miały etapu finałowego np. Konkurs fotograficzny: „Piękno otaczającej przyrody – poznaję świat jak mój patron” oraz konkurs na projekt pocztówki na temat naszego najbliższego regionu. Osiągnięcia uczniów w czasie kolejnego roku realizacji innowacji zostały zaprezentowane w dniu Święta Patrona i uroczystości podsumowania innowacji, w obecności nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości, stanowiąc swoiste podsumowanie pracy dydaktyczno -wychowawczej wokół patrona, która przez kolejny rok była uporządkowana  i wzmocniona.

W ramach I modułu  „PATRON W SZKOLNEJ BIBLIOTECE pracę nad utrwalaniem wiedzy o Arkadym Fiedlerze w każdej klasie, rozpoczęliśmy od opracowania gazetek ściennych dotyczących jego podróży, dorobku literackiego oraz Muzeum – Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera w Puszczykowie. Gromadzenie i popularyzacja różnorodnych materiałów pozwoliły uczniom bliżej poznać również miejsca, do których dotarł podczas swoich podróży. Przez cały czas realizacji innowacji wszyscy uczniowie poznawali twórczość pisarza - podróżnika, czytając na zajęciach fragmenty jego powieści.

Wszystkie dzieci z klas młodszych systematycznie zapoznawały się  z twórczością Arkadego Fiedlera, czytając na zajęciach fragmenty jego powieści, zaś  uczniowie klasy IV - VI czytali wspólnie książki  napisane przez patrona szkoły na zajęciach z wychowawcą lub lekcjach bibliotecznych. W niektórych klasach edukacji wczesnoszkolnej, a tak było np. w klasie IIIb p. Małgorzaty Woźniak, wykonywano także ilustrację do wysłuchanych fragmentów tekstu. W klasie Ib p. Katarzyny Tylman - Wróbel zorganizowano zaś  konkurs oraz klasową wystawę prac dzieci pt.; „Motyle i zwierzęta  Arkadego Fiedlera. Uczniowie klasy Ic wraz z wychowawcą p. Katarzyną Kapelą w styczniu 2015r. urządzili w klasie kącik patrona, gdzie znalazły się książki, portret A. Fiedlera, prace plastyczne pt.: „Motyle widziane oczami dziecka”. Jak każdego roku, tak i obecnie, odbywała się uroczystość  ślubowania uczniów klas pierwszych, która wpisała się na stałe w tradycję naszej szkoły. W dniu 14 listopada 2014r. impreza rozpoczęła się częścią artystyczną, przygotowaną przez dzieci pod czujnym okiem wychowawczyń, p. Renaty Wisnej i p. K.Tylman Wróbel, p. K.Kapeli. W organizację szkolnej uroczystości aktywnie włączyli się rodzice. Po części artystycznej i złożeniu uroczystego ślubowania uczniowie brali udział w ceremonii posadzenia drzewka w utworzonej w 2005 r. „Alei Pokoleń”, upamiętniającej kolejny rocznik rozpoczynający naukę w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera   w Budzisławiu Kościelnym. W maju uczniowie klas I  wzięli udział w wycieczce do Puszczykowa, dzięki czemu wzbogacili swoją wiedzę na temat życia, podróży i twórczości patrona. Ponadto zdobyte wiadomości, a także niezapomniane widoki z wizyty w Muzeum ułatwiły dzieciom z klasy Ia p. Renaty Wiśnej udział w klasowym quizie wiedzy o patronie szkoły.

W ramach tego modułu odbyło się także wiele działań w ramach biblioteki szkolnej,       w tym szereg ciekawych i edukacyjnych lekcji bibliotecznych. Jedną z wartych podkreślenia była inicjatywa obchodów 120. Rocznicy Urodzin Patrona Szkoły. W dniu 28.11.2014r. uczniowie klasy IIa p. Natalii Mularczyk na lekcji bibliotecznej wysłuchali fragmentów książki pt. „Motyle mojego życia”, napisanej przez Fiedlera w 1983 r. czytanej przez p. Teresę Fekner, w której pisarz  opisuje m.in. swoje pierwsze dziecięce zainteresowania przyrodą. W drugiej części lekcji przygotowanej wspólnie przez bibliotekarza i wychowawcę klasy,  uczniowie uczestniczyli w warsztatach, gdzie szkicowali, a następnie kolorowali  piękne  motyle. Wykonywane w grupach motyle różnymi technikami zakończyło się pokazem ilustracji motyli oraz ich prezentacją na wystawie szkolnej. Szereg działań w tym module spowodowało, że biblioteka i książki są dla uczniów miejscem przyjaznym i ciekawym. Pragnąc powiększyć jej zasoby, również     o książki dotyczące patrona, przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pt. „Książki naszych marzeń”. Rezultatem działań konkursowych podjętych przez bibliotekarza p. Justynę Światek, było nagranie filmiku z udziałem uczniów naszej szkoły, który mogliśmy wszyscy obejrzeć także podczas prezentacji podsumowania innowacji.

Uczniowie klasy IVb p. Lucyny Rebisz w dniu 15.10.2014r. uczestniczyli w konkursie ze znajomości słów i melodii hymnu szkoły, a w maju 2015r. zorganizowano w tej klasie konkurs klasowy „ Co wiem o patronie naszej szkoły”. Największą znajomością wiedzy o patronie szkoły wykazała się Marta Maciejewska, która zdobyła I miejsce.

Podczas katechez i spotkań Ogniska Misyjnego z p. Jolantą Rewers, uczniowie poznawali  warunki w jakich żyją rówieśnicy z krajów misyjnych, na podstawie filmów       i relacji misjonarzy pracujących w krajach, które odwiedzał nasz Patron. Ponadto dzieci uczestniczyły  w zbiórkach mających na celu niesienie pomocy potrzebującym do których należały: zbiórka makulatury na budowę Studni w Sudanie Południowym ( przez cały rok szkolny), zbiórka dla placówki misyjnej w Somalo w Kamerunie. Podczas spotkań Ogniska Misyjnego uczniowie wyruszyli śladami naszego patrona poznając kontynenty misyjne, na podstawie  analizy  dwutygodnika  misyjnego „Świat Misyjny”.

           Podczas zajęć dodatkowych z języka niemieckiego prowadzonych przez p. Magdalenę Rachwalską,  w dniu 28.10.2014r. nazywano w języku obcym kontynenty do których dotarł patron, zaś w dniu 25.11.2014r. mówiono o liczbach w życiu Arkadego Fiedlera. Dużym powodzeniem wśród dzieci cieszył się także konkurs na sporządzenie plakatu lub ozdobnego napisu z graffiti: „Arkady Fiedler’s Schule”, doskonalący umiejętności dzieci w obszarze języka niemieckiego, pomysłowości, wyobraźni i oczywiście  wiedzy o patronie. Konkurs trwał od 1 do 22 maja 2015r. W jego zmaganiach wzięło udział 24 uczniów z klas IV-VI i większość uczestniczących w nim uczniów wykazała się niezwykłą pomysłowością. Ich prace zaskoczyły oglądających wystawę oryginalnością i techniką wykonania. Komisja w składzie: p. M.Rachwalska oraz p. K.Głukowska wyłoniła zwycięzców. Pierwsze miejsce zajął Kajetan Kroplewski z kl.Vb,  drugie miejsce zajęły Marta Malczyk z kl. VIb oraz Wiktoria Janiak z kl. VIb, trzecie miejsce zajęły Julia Wiśna z kl.VIa, Lucyna Kalista z kl.Vb oraz  Martyna Mąkowska   z kl.VIa. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali nagrodę –- książkę pt. „Co warto wiedzieć o krajach, czyli Francja elegancja”, a Kajetan Kroplewski otrzymał dodatkowo piłkę do gry. Najładniejsze prace zostały wyeksponowane w czerwcu 2015r. na szkolnym korytarzu.

Zgodnie z planem, w drugim półroczu odbył się także Konkurs na najciekawszy naszyjnik lub pióropusz wśród uczniów klas I - III. Uczniowie poszczególnych klas przygotowali przepiękne pióropusze i naszyjniki wykonane z naturalnych surowców (piór, kości, kamieni itp.). Prace  zaprezentowano na okolicznościowej wystawie na korytarzu szkolnym. Najciekawsze prace zostały nagrodzone upominkami. Koordynatorami tego zadania byli następujący nauczyciele: p. Ł. Maciejewska, p. E. Pogorzały, p. M.Woźniak.

Przez cały rok szkolny, p. Dorota Jankowiak wraz z p. Haliną Samarzewską             i Jutyną Świątek  koordynowały pracą Klubu Szkół UNICEF. W „Kąciku UNICEF” nauczycielki wraz z uczniami co miesiąc zamieszczały na gazetce nowe  informacje o projektach, akcjach  i imprezach organizowanych przez UNICEF w Polsce i na świecie, dzięki materiałom otrzymywanym od UNICEF. Na gazetce umieszczane były artykuły, które uczniowie  mogli przeczytać, a które dotyczyły następujących zagadnień: Piłkarskie kwadraty, Nowości UNICEF wrzesień 2014, Spotkanie po latach, Nowości UNICEF listopad 2014, Mobilne zespoły opieki, Nowości UNICEF grudzień 2014, Nowości UNICEF styczeń 2015,Pomoc humanitarna luty 2015,Nowości UNICEF luty 2015,Prezenty bez pudła  marzec 2015,Nowości UNICEF marzec 2015,Nepal. Kwiecień 2015,Nowości UNICEF kwiecień 2015. W maju nasza szkoła przystąpiła do kolejnej akcji UNICEF „Pomóżmy dzieciom w Nepalu wrócić do szkoły”. Uczniowie na zajęciach z wychowawcami  obejrzeli krótki filmik o szkołach w Nepalu. Zapoznali się w ten sposób z tragiczną sytuacją mieszkających tam dzieci. Chętni uczniowie mogli wrzucać drobne datki do puszki, wystawionej na korytarzu szkolnym, na pomoc dla dzieci w Nepalu. Dzięki zebranym funduszom UNICEF, akcja zagwarantuje  im pomoc, dzięki której nowy rok szkolny będzie mógł się rozpocząć zgodnie z planem. Obecnie w specjalnie wyposażonych namiotach będą prowadzone zajęcia szkolne dla dzieci, do czasu, aż uda się odbudować zawalone budynki. Szkoła dla dzieci z Nealu jest niezwykle ważna, gdyż pozwala wrócić do normalności po traumie jaką jest trzęsienie ziemi. Do puszki wystawionej w szkole, na ich rzecz zebrano kwotę  - 75,15 zł. , którą koordynatorzy przekazali na konto UNICEF.

Wspólnie z uczniami przebywającymi na świetlicy szkolnej p. D.Jankowiak           w ramach innowacji  przygotowała także imponującą wystawę  pt. „Pamiątki z podróży  bliższych i dalszych”. Na wystawie można było obejrzeć pamiątki z podróży przywiezione z różnych stron świata: Francji, Włoch, Chorwacji, Grecji, Słowenii, Wysp Kanaryjskich, Egiptu, Tunezji, Izraela, Wietnamu. Znalazły się tam również przedmioty przywiezione z różnych rejonów naszego kraju, z gór, znad morza i jezior. Wystawa była chętnie oglądana przez uczniów i zachęcała do zwiedzania różnych zakątków świata,  zgodnie z myślą patrona szkoły Arkadego Fiedlera „Świat mnie wabił…”

W celu poznania elementów kultury brytyjskiej – „Halloween” oraz rozwijania  umiejętności z języka angielskiego, nauczycielki p. Patrycja Hutnik, p. Aneta Nowicka oraz p. K. Tylman Wróbel, w dniu  30 października 2014 w ramach innowacji „W podróży z patronem szkoły zwiedzam i poznaję świat”  przygotowały  przedstawienie pt. „Poznajemy tradycje krajów z Arkadym Fiedlerem – Halloween”. Celem uroczystości było  poznanie tradycji kultury krajów anglojęzycznych, rozwijanie umiejętności językowych oraz zachęcanie do nauki języka obcego poprzez zabawę. Nie mniej ważne było również kształtowanie ciekawości, tolerancji oraz otwartości wobec innych kultur, biorąc pod uwagę fakt uczenia się przez dzieci języka angielskiego jako przedmiotu obowiązkowego. Uczniowie mieli także okazję poznać zwyczaje i tradycje obchodzenia święta Halloween oraz zaprezentowali  umiejętności językowe, wokalne, taneczne oraz teatralne. Tego dnia odbył się również bal przebierańców, podczas którego  został  rozstrzygnięty konkurs na „Super Upiora”. Dla uczniów naszej szkoły, cały dzień pod hasłem „Poznajemy tradycje krajów z Arkadym Fiedlerem – Halloween” był okazją do poszerzenia zasobu angielskiego słownictwa, śpiewania angielskich piosenek oraz nauki wspólnego tańca „HokeyPokey”. Był to również dobry sposób na dobrą zabawę ze znajomymi i wesołe spędzenie wolnego czasu.

Podtrzymując idee naszego patrona, na górnym korytarzu, pod przewodnictwem  p. K. Głukowskiej gromadzone są pamiątki  z całego świata, w tym także od darczyńców, aby pozostał trwały ślad pracy wokół patrona.  Jednym z darczyńców był absolwent szkoły p. Marek Malczyk, dzięki któremu pozyskana tablica pamiątkowa pozwala na utrwalanie zawartego na niej życiorysu A. Fiedlera.

           

           

PATRON W SZKOLNEJ PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

 

Do poszerzania własnej wiedzy i zdobywania niezbędnych informacji o patronie      i jego pasjach dzieci I i II etapu edukacyjnego często wykorzystywały technologię komputerową i umiejętności informatyczne. Chętnie uczestniczyły w zajęciach organizowanych w pracowni komputerowej i korzystały z zasobów Internetu. W marcu 2015r. wychowawca klasy Ic p. K. Kapela przygotowała i przedstawiła najmłodszym uczniom prezentację multimedialną pt.: „W podróży z Arkadym Fiedlerem”, która zawierała m.in. pokaz książek dotyczących życia i podróży naszego patrona. Podobny pokaz slajdów,  prezentację multimedialną na temat życia i twórczości A. Fiedlera przygotowała wychowawczyni klasy IIb p. Natalia Mularczyk, a dzieci na zajęciach miały możliwość przybliżyć sobie życie i twórczość patrona szkoły, zobaczyły zdjęcia i jego codzienne życie, a także Muzeum w Puszczykowie.

W styczniu 2015r. uczniowie naszej szkoły mieli także możliwość doskonalenia swoich umiejętności pracy z komputerem przygotowując prace plastyczne w edytorze grafiki Paint  uczestnicząc w konkursie „Motyle Arkadego Fiedlera”. W ostatniej dekadzie maja 2015r. na konkurs wpłynęły 4 prace (uczniów klasy I a i II b). Dwoje uczniów klasy IIb, p. Ł.Maciejewskiej oraz dwoje uczniów klasy Ia p. Renaty Wiśnej wykonało ciekawe prace konkursowe. Komisja w składzie: p. Katarzyna Tylman – Wróbel, p. Katarzyna Kapela, p. Justyna Świątek przyznała dwa wyróżnienia w tym konkursie. Otrzymały je:

-          Wiktoria Kościelska z klasy I a,

-          Julia Sikorska z klasy II b.

Realizując działania w ramach innowacji „Z patronem szkoły zwiedzam i poznaję świat”, wychowankowie świetlicy środowiskowej pod czujnym okiem p. E.Waszak wykorzystując interaktywne witryny internetowe, „zwiedzali” najciekawsze zakątki Europy.

Na zajęciach komputerowych z dziewczętami w klasie VIb, p. M. Brorzyńska koordynowała opracowanie przez uczniów pokazów multimedialnych  dotyczących patrona i miejsc przez niego odwiedzanych. Projekt realizowany był  na przełomie maja      i czerwca 2015r. i stanowił niejako wirtualną podróż po najpiękniejszych zakątkach świata, które zwiedził Arkady Fiedler. Zadaniem uczniów było przygotowanie pokazu multimedialnego, w którym zaprezentowali informacje o patronie i wybranym miejscu, które odwiedził. Uczniowie sami decydowali, co chcą zaprezentować, selekcjonowali materiały poszukane w Internecie i planowali rozkład na poszczególnych slajdach prezentacji w programie PowerPoint. Prezentacje były ciekawe i edukacyjne, zawierały istotne informacje o patronie i jego podróżach, a ich oglądanie umilały trafnie dobrane pliki dźwiękowe.Ponadto na zajęciach komputerowych, zgodnie z tematyką zajęć nawiązywano do postaci patrona podczas wielu lekcji w klasach IV –VI (np. „Świat pełen barw”, „Obserwujemy przyrodę”, „Świat książek”). Uczniowie klasy VI b na lekcjach projektowali planszę w edytorze grafiki pt. „A. Fiedler i inni podróżnicy” oraz poznawali zasady tworzenia prezentacji multimedialnej dotyczącej książek A. Fiedlera przygotowując prezentację pt. „Powieści przygodowe i podróżnicze”. Wytwory prac uczniów zostały zaprezentowane na uroczystości podsumowania innowacji.

 

PATRON WIELKOPOLANIN – MÓJ REGION

 

W ramach działań „Klubu Młodego Badacza Regionu” w II półroczu roku szkolnego 2014/2015 odbyły sie kolejne 2 wycieczki rowerowe. Uczniowie pod opieka nauczycieli   p. Ł. Maciejewskiej, p.E. Pogorzały, p. J. Rewers oraz p. C. Chojnackiego byli nad jeziorem w Kosewie, w Giewartowie oglądali kościół. Ogromną atrakcją był pobyt w Stadninie Koni w Mieczownicy. Dzieci podziwiały tam pałac, kucyki i konie krwi angloarabskiej. Zgodnie z harmonogramem wyjazdów  Badacze Regionu wybrali się również do Skorzęcina. Jadąc leśną ścieżką znaleźli ukryty wśród drzew „prawdziwy zamek”, podziwiali piękno dzikiej przyrody w okolicy Leśnictwa Piłka, bagnistą roślinność nad Jeziorem Czarnym oraz słuchali odgłosów ptaków licznie zamieszkujących nad wodami tego jeziora. Bawiąc  się na plaży w Skorzęcinie aktywnie spędzali czas. Zadania  zaplanowane  w innowacji  pedagogicznej pt. „W podróży z patronem szkoły zwiedzam i poznaję świat” realizowane  podczas działań Klubu Młodego Badacza Regionu – „Cudze chwalicie swego nie znacie…” zostały zrealizowane. W czasie wycieczek członkowie Klubu mieli możliwość poznania niezwykle urokliwych miejsc otaczającej nas okolicy, rozwijania  zainteresowań krajoznawczych i turystycznych, poznawania tradycji, kultury narodowej i przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem Budzisławia Kościelnego, Powidzkiego Parku Krajobrazowego i najbliższych miejsc oraz wdrażania do samodzielności i aktywnego spędzania czasu wolnego.

W czasie wyjazdów członkowie Klubu rozbudzali i rozwijali w sobie zainteresowania pozwalające na podejmowanie różnych form aktywności w czasie wolnym. Wzmacniali takie cechy jak: ciekawość, żądza wiedzy, radość obcowania z przyrodą, chęć eksperymentowania, gotowość do poszukiwania i przyjmowania nowych idei, poczucie godności i szacunek dla innych. Ponadto kształtowali zainteresowania krajoznawcze i turystyczne. Poznawali tradycje, kulturę narodową i przyrodę najbliższych okolic. Przez obcowanie z przyrodą i pokonywanie często znacznych odległości, wdrażali się do samodzielności, aktywnego spędzania czasu wolnego, uczyli się zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody.

W dniu 16 marca 2015 roku,  36 uczniów klas IV i V uczestniczyło w wycieczce do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Lądzie, który jest jest placówką Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Główny cel istnienia ośrodka, a tym samym założeń innowacji w tym module, to prowadzenie edukacji przyrodniczej społeczeństwa, zwłaszcza dzieci i młodzieży, oraz promowanie wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych. Pracownicy ośrodka otoczyły dzieci opieką i zorganizowały bardzo ciekawy program pobytu. Pierwszą atrakcją były zajęcia plastyczne polegające na malowaniu gipsowych zwierząt i roślin, które wcześniej dzieci rozpoznały korzystając z barwnych zdjęć. Następnie uczniowie wysłuchali prelekcji na temat płazów zamieszkujących tereny przyległe do Lądu. Dzieci zwiedziły także Ośrodek Edukacyjny i skorzystały z tablicy interaktywnej przedstawiającej odgłosy zwierząt leśnych. Dalszą częścią programu był Klasztor cystersów w Lądzie nad Wartą. Dzieci zwiedziły zespół dawnego opactwa cystersów, który został uznany przez Prezydenta RP za Pomnik historii. Opiekę nad dziećmi sprawowały: p. Lucyna Rębisz, p. Katarzyna Szadkowska, p. Kamila Przybylska, p. Patrycja Hutnik.

Promując wartości historyczne, uczniowie klas V a, b wraz z p. H.Samarzewską, poznali legendy związane z początkami państwa polskiego, a następnie do wybranej przez siebie legendy wykonali prace plastyczne, które zostały zaprezentowane na wystawie       w szkole. Ponadto w II półroczu roku szkolnego 2014/15 uczniowie na zajęciach koła historycznego poznali także legendy i podania związane z regionem i okolicą: legenda o poznańskich koziołkach, legenda związana z herbem Konina i jego powstaniem, podanie o Budzisławiu Kościelnym. Do każdej legendy i podania wykonali różnymi technikami prace plastyczne. Zapoznali się też z herbem Kleczewa, poznali historię parafii w Budzisławiu Kościelnym, życie i pracę mieszkańców zasłużonych dla Budzisławia Kościelnego.

W kwietniu 2015r., na zajęciach języka polskiego w klasach Va,b, pod kierunkiem nauczycieli p. Elżbiety Waszak oraz p. Marzeny Kozłowskiej, uczniowie pracowali metodą projektu pod hasłem „A to Polska właśnie…. Projekt polegał na opracowaniu plansz tematycznych prezentujących poszczególne województwa Polski. W początkowej fazie pracy projektowej dzieci starały się odpowiedzieć na pytanie, co sprawia, że nasze małe ojczyzny tworzą wspólną ojczyznę wszystkich Polaków. Następnie, pracując w trzyosobowych grupach, miały za zadanie zgromadzenie informacji dotyczących wybranego przez siebie województwa według wskazówek opracowanych przez nauczyciela i zaprezentowanie ich w ciekawy sposób. Realizacja zadania projektowego uświadomiła dzieciom, że każdy region w Polsce ma swoją historię, tradycje i charakterystyczne zabytki architektury. Praca metodą projektu przygotowywała uczniów do samodzielnego poszukiwania materiałów niezbędnych do wykonania zadania. Uczyła również odpowiedzialności i umiejętności pracy zespołowej. Po prezentacji efektów pracy projektowej na forum poszczególnych klas, zorganizowano wystawę na korytarzu szkolnym, eksponującą powstałe plansze tematyczne (wykonane z wykorzystaniem wielu technik plastycznych). W tym samym czasie, z zastosowaniem metody projektu na zajęciach języka polskiego prowadzonych przez p. Elżbietę Waszak, uczniowie tworzyli Mini słowniczek wyrażeń potocznych i gwary wiejskiej. W ramach zajęć poświęconych różnicom występującym w języku ogólnopolskim, uczniowie z klasy VIa i VIb z pomocą starszych członków rodzin (głównie babć i dziadków) zgromadzili około 140 wyrazów i wyrażeń potocznych pochodzących z gwary wiejskiej lub gwary poznańskiej używanych przez mieszkańców naszego regionu. Wiele z zebranych zwrotów, będących regionalizmami, dzieci słyszały po raz pierwszy, bo, niestety, nie są już używane. Praca nad tworzeniem słowniczka  była dla dzieci wyjątkową lekcją lokalnego patriotyzmu. Ponadto w miesiącu maju uczniowie klas szóstych, ponownie z użyciem metody projektu, pracowali wokół zagadnień dotyczących naszej miejscowości pt. Moja Mała Ojczyzna - Budzisław Kościelny i okolice. Dzieci realizując projekt, przygotowały w kilkuosobowych grupach prezentacje multimedialne przedstawiające najbliższe okolice. Każda z grup projektowych musiała w pokazie zaprezentować uroki Budzisławia Kościelnego oraz miejscowości, w których mieszkają członkowie grupy. Jednym z najważniejszych etapów pracy nad projektem było samodzielne wykonanie zdjęć ciekawych miejsc we własnej miejscowości  i w Budzisławiu Kościelnym. Własne fotografie uzupełnione zostały opisami    i krótkimi tekstami informacyjnymi. Następnie gotowy pokaz multimedialny, opatrzony stosownym komentarzem słownym, należało zaprezentować swoim kolegom z klasy podczas zajęć podsumowujących projekt. Efekty pracy uczniów przeszły najśmielsze oczekiwania nauczyciela i samych dzieci. Prezentacji towarzyszyło wiele emocji i ogromne zainteresowanie gotowymi, niezwykle ciekawymi i często bardzo osobistymi pokazami. Nad pracą projektową czuwała p. Elżbieta Waszak.

Połączeniem wykorzystania dostępnych programów komputerowych  oraz zdobywania wiedzy o najbliższym regionie był udział uczniów w gminnym konkursie „Samorząd lokalny w perspektywie szkolnej” - w ciągu 25 lat. Uczniowie naszej szkoły  pod kierunkiem p. M. Brorzyńskiej przygotowali ciekawe prezentacje multimedialne. Gminna Komisja konkursowa po rozstrzygnięciu konkursu ogłosiła wyniki, które przedstawiały się następująco:

I miejsce

Wiktor Szadkowski  kl. 4a

Adam Krasiński  kl.4a

Laura Bodura  kl.4a

III miejsce

Marta Malczyk kl. VIb

Wiktoria Janiak kl. VIb

Dyplomy za udział

Dominika Wiśniewska  – kl. 6b

Gabriela Pankros – kl. 6b

Nikola Bodura – kl. 6b

Ponadto w ramach innowacji w tym module p. K.Tylman Wróbel zorganizowała także konkurs oraz klasową wystawę prac dzieci pt.; ”Ja i moja okolica”. Na początku czerwca uczniowie klasy I a, pod czujnym okiem wychowawczyni przygotowali drugą, w bieżącym roku szkolnym, klasową wystawę, na której zamieszczone zostały m.in. zdjęcia, wytwory prac uczniów, pamiątki związane z ciekawymi miejscami w naszym województwie oraz pamiątki przywiezione z Puszczykowa Uczniowie starsi wiekowo z klasy VIb pod kierunkiem p. Marioli Brorzyńskiej zdobywając umiejętności pobierania danych tekstowych i graficznych ze stron internetowych oraz własnych zbiorów wykonywali prezentacje multimedialne pod tytułem „Moja miejscowość mój region”.

                                                                                 Sposoby realizacji zebrała:

Mariola Brorzyńska


 

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
   
Strona główna|Archiwum GIM Budzisław|Archiwum GIM Kleczew|SP Koziegłowy|SP Sławoszewek|SP Złotków|ZSP Budzisław Kościelny|ZSP Kleczew|CUW
Nasze kanały RSS
© 2007 Edukacja w Gminie Kleczew. All rights reserved. | on line: 16 odwiedzin: 6016707