Strona główna    SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW  
Czwartek 20 Wrzesień 2018 | Imieniny: Renata, Filipina, Eustachy
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
Kontakt
Historia szkoły
Dokumenty szkolne
Organizacja roku szkolnego 2018 - 2019
Patron
W świecie twórczości Juliana Tuwima
Kadra
Plan lekcji
Pomoc uczniom
Zajęcia pozalekcyjne
Samorząd Szkolny
Osiągnięcia uczniów
Nasi prymusi
Absolwenci
W - f z klasą, II edycja
Przewrót na wf-ie, III edycja
Śniadanie daje moc
Szkoła Promująca Zdrowie
Mały Mistrz
Innowacje pedagogiczne 2015 - 2016
Język angielski - dla uczniów
Kasztanobranie 2016
Kasztanobranie 2017
DBI
Doradztwo zawodowe
Przyrodnicze rymowanie
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
eTwinning
Plan działań na rok szkolny 2015 - 2016
  

PLAN DZIAŁAŃ W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU
„SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”

 

Szkoła Podstawowa
im. Juliana Tuwima w Złotkowie
 rok szkolny 2015/2016

 

Zespół ds. promocji zdrowia: Aneta Horbińska – koordynator

Mirosława Malicka, Anna Małolepsza, Marzena Perkowska – nauczyciele

Małgorzata Rybacka – pielęgniarka szkolna,

                                        Elżbieta Pernal – przedstawiciel pracowników administracji i obsługi,

Barbara Płóciennik, Dorota Manikowska, Katarzyna Michalak– rodzice,

 Marika Flejszman, Natalia Łuczak – przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.

 

„Zdrowie – to nie tylko brak choroby,

lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego,

społecznego i duchowego”

 

I.                   Dlaczego przystępujemy?

   Od kilku lat realizujemy w szkole działania związane ze zdrowym stylem życia. Bardzo spodobała nam się idea szkół promujących zdrowie, dlatego postanowiliśmy się do nich przyłączyć. Udział  w projekcie będzie doskonałą okazją do zdobycia nowych doświadczeń i kompetencji,  a także utrwalenia tych już zdobytych. Ponadto stworzy warunki do  integracji pomiędzy społecznością szkolną, rodzicami  i środowiskiem lokalnym.

 

II.               Diagnoza stanu wyjściowego

 We wrześniu Rada Pedagogiczna przyjęła uchwałę w sprawie realizacji programu ,,Szkoła Promująca Zdrowie”. Na podstawie przeprowadzonych rozmów, obserwacji środowiska, opinii wyrażanych przez społeczność stwierdzono, że bardzo duża grupa uczniów i rodziców biernie spędza swój wolny czas. Zarówno dzieci, jak i rodzice nie są aktywni ruchowo, nie ćwiczą, nie biegają, nie jeżdżą  na rowerze, nie trenują co najmniej 1 godzinę dziennie (poza zajęciami wychowania fizycznego), włącznie z sobotą i niedzielą, Wyniki diagnozy posłużyły nam do wyłonienia problemu priorytetowego: mała aktywność fizyczna wśród uczniów i rodziców.

 


 
PRZYCZYNY   ISTNIENIA PROBLEMU:
- brak odpowiednich wzorców,
- niski poziom edukacji w zakresie wpływu stylu życia na zdrowie,
- nieznajomość, bądź bagatelizowanie zależności między  aktywnością fizyczną a stanem zdrowia,
- preferowanie biernych form odpoczynku,
- spędzanie zbyt dużo czasu przed komputerem i telewizorem,
- brak właściwych nawyków higienicznych,
- zapracowanie rodziców.SPOSOBY USUNIĘCIA PRZYCZYN PROBLEMU:
- podnieść poziom świadomości uczniów oraz osób dorosłych w zakresie indywidualnej odpowiedzialności za dokonywanie wyborów w zakresie  zdrowego stylu życia,
-  kształtować zdrowe nawyki żywieniowe, przyzwyczajać dzieci do higienicznego i estetycznego przygotowania i spożywania posiłków,
- promować różnorodne formy aktywności fizycznej oraz życie bez używek
i uzależnień,
- promować zdrowy styl życia i dbałość o własne bezpieczeństwo.

 

CEL:
zwiększyć aktywność fizyczną uczniów, rodziców i pracowników szkoły

Kryterium sukcesu:  50% osób stwierdzi ,że po roku prowadzonych działań zwiększyło swoją aktywność ruchowąPLAN DZIAŁŃ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

 

 

Lp

Zadanie

Kryterium

sukcesu

Metody

 realizacji

terminy

wykonawcy

środki

monitorowanie

Sposób  sprawdzenia  wykonania

zadania

 

Co

wskaże?

Jak

sprawdzimy?

Kto

i w jaki

sposób

sprawdzi?

1.        

Przekazanie informacji o programie „Szkoła Promująca Zdrowie” rodzicom /założenia programu.

80% rodziców uczestniczy w zebraniu.

Zebranie z rodzicami wrzesień 2015r

Dyrektor Szkoły

Prezentacja SZPZ komputer, projektor

 

Dyrektor wrzesień –2015r.

 

Lista obecności rodziców na zebraniu

 

Protokół zebrania z rodzicami

 

Dyrektor wrzesień –2015r.

 

2.

Utworzenie na stronie internetowej szkoły www.edukacja.kleczew.pl zakładki SZPZ i umieszczenie następujących informacji: definicja SPZ, standardy, cele, cechy oraz informacji o podejmowanych działaniach.

Społeczność szkolna, rodzice, nauczyciele, osoby zainteresowane naszą szkołą zrozumieją na czym polega idea SZPZ. Wszystkie podejmowane działania zostaną zamieszczone wraz z zdjęciami z przeprowadzonych akcji szkolnych na str. internetowej szkoły.

 

zamieszczenie informacji o programie, planu pracy oraz informacji o podejmowanych działaniach na stronie internetowej szkoły; - wprowadzenie stałej tablicy „Szkoła Promująca Zdrowie”, dostarczającej wiadomości idei SZPZ styczeń - czerwiec 2016r.

 

Nauczyciel informatyki

 

 

 

 

 

 

 

 Koordynator Zespołu SzPZ

 

ulotki, plansze, plakaty

Zespół ds. Promocji Zdrowia styczeń - czerwiec 2016r.

 

Informacje na stronie internetowej szkoły zaraz po zrealizowanym zadaniu.

 

Strona internetowej szkoły

www.edukacja.kleczew.pl Zakładka SZPZ

Koordynator Zespołu Styczeń - czerwiec 2016r.

 

3.

Czynne uczestnictwo

w zawodach

sportowych:

szkolnych

regionalnych, powiatowych i

wojewódzkich

 

 

10% uczniów bierze udział w zawodach sportowych.

Cały rok szkolny, zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne

Nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczania zintegrowanego

wychowania

fizycznego,

Sprzęt sportowy

Cały okres

dyrektor

szkoły

Lista uczniów biorących udział w zawodach

Wpisy w

dokumentacji,

karty

wycieczek,

notatki na

stronie

internetowej,

medale,

dyplomy

Czerwiec 2016

Dyrektor

szkoły

4.

Udział w sportowych inicjatywach lokalnych:

- ”Całą Polska biega”,

 -Rajdzie rowerowym pod hasłem: „Bądź trzeźwy na drodze”,

-Gminnym Turnieju  w tenisa stołowego dla mieszkańców gminy Kleczew,

-„Turnieju Niepodległościowym 1001 gra”,

- spartakiadzie przedszkolaków

20% uczniów bierze udział  w lokalnych akcjach sportowych, 10% rodziców bierze udział w wybranych lokalnych inicjatywach sportowych.

Wg harmonogramu imprez

Uczniowie, rodzice, nauczyciele

Sprzęt sportowy, rowery, notatki  z obserwacji

Dyrektor szkoły na bieżąco

Liczba uczestników

Wpisy w

dokumentacji,

karty

wycieczek,

notatki na

stronie

internetowej,

medale,

dyplomy, zdjęcia, artykuły w gazetach

Koordynator zespołu, dyrektor szkoły na bieżąco od listopada 2015 do czerwca 2016

5.

Realizacja programów i projektów edukacyjnych promujących zdrowy styl życia :

- „WF z klasą” (kl IV – VI)

- „Mały mistrz”(kl I)

- „Trzymaj formę” (kl IV – VI)

100 % uczniów bierze udział w programie „Mały mistrz”, 80% bierze udział  w realizacji programów „WF z klasą” i „Trzymaj formę”

Od września 2015 do czerwca 2016,  w przypadku programu „Trzymaj formę” do kwietnia 2016r

Uczniowie, nauczyciele, rodzice

Sprzęt sportowy, ulotki, plakaty, projektor

Koordynator programu, moderator programu „WF z klasą”, dyrektor szkoły, sekcja oświaty zdrowotnej PSSE w Koninie

Harmonogram realizacji programów, sprawozdania z ich realizacji

Informacje na stronie

internetowej,

medale,

dyplomy, zdjęcia, artykuły w gazetach, informacje na blogu, sprawozdania  z realizacji programów

Dyrektor szkoły, czerwiec 2016

6.

Realizacja innowacji programowo-metodyczno-organizacyjnej „ Ze sportem przez całe życie” dla klas IV -VI

80% uczniów bierze udział w realizacji programu i 20% rodziców bierze udział w realizacji wybranych zadań innowacyjnych.

Od października 2015r do czerwca 2016r

Aneta Horbińska, Wioletta Jaworska, uczniowie, rodzice

Sprzęt sportowy, sprzęt nagłaśniający, drukarka, ulotki, maty gimnastyczne

Dyrektor szkoły

Program innowacji, sprawozdanie z jego realizacji w formie prezentacji multimedialnej, lista uczniów biorących udział  w innowacji, liczba uczestników działań

Informacje na stronie

internetowej,

zdjęcia, artykuły w gazetach, sprawozdanie  z realizacji programu

Dyrektor szkoły, czerwiec 2016

7.

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej

90% uczniów ze wskazaniami do gimnastyki korekcyjnej bierze udział w zajęciach

Cały rok szkolny dwa razy  w tygodniu + zestaw ćwiczeń do wykonania  w warunkach domowych

Aneta Horbińska, uczniowie

Sprzęt sportowy i korekcyjny, maty gimnastyczne, muzyka relaksacyjna, magnetofon, ulotki dla uczniów i rodziców

Dyrektor szkoły

Dziennik zajęć

Notatki  w zeszytach uczniów

Zapis  w dzienniku zajęć , sprawozdanie  z zajęć

Dyrektor szkoły, czerwiec 2016

8.

Aktywne przerwy:

-zajęcia taneczne podczas przerw międzylekcyjnych
- gry i zabawy

- karaoke

80% uczniów chętnie uczestniczy w zajęciach tanecznych, grach i zabawach podczas przerw śródlekcyjnych
Zwiększenie aktywności ruchowej uczniów podczas przerw

II semestr

Aneta Horbińska, Anna Małolepsza, Mirosława Malicka, uczniowie, Marzena Perkowska

Sprzęt sportowy, sprzęt nagłaśniający, projektor

Dyrektor szkoły

Liczba uczestników,

Arkusz obserwacji

Informacje z arkusza obserwacji, notatki  z obserwacji

Dyrektor szkoły, czerwiec 2016

9.

Aktywność ruchowa poza budynkiem szkoły:

- gry i zabawy na boisku szkolnym

- wyjazdy na basen

- kulig

- wyjazdy do Parku Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie

- zajęcia w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Budzisławiu Kościelnym

- marszobiegi terenowe

60% uczniów uczestniczy w zajęciach sportowych poza budynkiem szkoły

Od września 2015r do czerwca 2016r

Aneta Horbińska, , Mirosława Malicka, Irena Kruszyńska, uczniowie, Marzena Perkowska

Sprzęt sportowy, sanki,

Dyrektor szkoły

Karty

wycieczki, listy obecności, liczba uczestników

Informacje na stronie

internetowej,

zdjęcia,

Dyrektor szkoły, czerwiec 2016

10

„Marsz po zdrowie”- marsz  z kijami nordic walking uwieńczony piknikiem nad jeziorem  w Koziegłowach (gry i zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem i chustą Klanzy)

30% uczniów i 20% rodziców bierze udział  wmarszu oraz grach i zabawach

Maj 2016

Aneta Horbińska, , Mirosława Malicka, Marzena Perkowska

kije nordic walking chusta Klanzy, przekąski

Dyrektor szkoły

 liczba uczestników

Informacje na stronie

internetowej,

zdjęcia, lista uczestników,

Dyrektor szkoły, maj 2016

11

Promocja  zachowań prozdrowotnych połączonych  z aktywnością ruchową:

- „Rzuć palenie razem  z nami” – mecz uczniów z rodzicami w piłkę siatkową,

- „Śniadanie daje moc” - zumba

- „Ratujemy i uczymy ratować”

-„ Uchronić przed AIDS” - mecz

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - zumba

 

80% uczniów bierze udział w akcjach promujących zdrowie. 30% rodziców bierze udział w wybranych akcjach promocyjnych.

 

 

 

Listopad, grudzień 2015, styczeń2016

Nauczyciele, uczniowie, rodzice

fantomy, zdrowe potrawy, plakaty, ulotki, akcesoria WOŚP, sprzęt sportowy, sprzęt muzyczny

dyrektor szkoły i koordynator ZSzPZ

lista uczestników, program profilaktyczny

dzienniki lekcyjne i pozalekcyjne, zdjęcia, informacje z gazety i na stronie internetowej, sprawozdania

dyrektor szkoły, luty 2016

12

Alternatywne formy imprez szkolnych:

- Sprzątanie świata,

- Kasztanobranie

- Święto pieczonego ziemniaka

- Andrzejki w stylu dzikiego zachodu

- Mikołajki na zdrowo i sportowo

- zabawa karnawałowa w stylu amerykańskim

- zabawa choinkowa

- Święto Wiosny na sportowo

- Piknik SU,

- piknik rodzinny „ Żyję zdrowo, bo sportowo”

- Wianki (powitanie lata)

80% uczniów i 45% rodziców bierze udział w alternatywnych formach imprez szkolnych

cały rok szkolny 2015/2016

nauczyciele, rodzice, uczniowie

rękawice ochronne i worki do segregacji śmieci, worki parciane, sprzęt sportowy, ziemniaki, koszyki, potrawy, sprzęt muzyczny, marzanna, balony, kwiaty

dyrektor szkoły i koordynator ZSzPZ

plan pracy szkoły, liczba uczestników

sprawozdanie, informacje na stronie internetowej

 

dyrektor, czerwiec 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
   
Strona główna|Archiwum GIM Budzisław|Archiwum GIM Kleczew|SP Koziegłowy|SP Sławoszewek|SP Złotków|ZSP Budzisław Kościelny|ZSP Kleczew|CUW
Nasze kanały RSS
© 2007 Edukacja w Gminie Kleczew. All rights reserved. | on line: 25 odwiedzin: 5629747