Strona główna    SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW  
Piątek 22 Wrzesień 2017 | Imieniny: Tomasz, Maurycy
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
Kontakt
Struktura Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Z życia Przedszkola
Z życia Szkoły
Historia
O Arkadym Fiedlerze
Ceremoniał
Dokumenty szkolne
Po lekcjach
Na sportowo
Biblioteka
Świetlica szkolna
Pedagog
Pracownicy ZSP
Szkoła Promująca Zdrowie
Innowacje pedagogiczne, projekty edukacyjne
Projekty unijne
eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan
"Ćwiczyć każdy może" - Ogólnopolska Akcja MEN organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu
Zestaw podręczników w roku szkolnym 2017/2018
Dla rodziców
Plan lekcji, rozkład dzwonków
Losy absolwentów
Ubezpieczenie uczniów
Harmonogram dowozów i odwozów
Zamówienia publiczne
Rządowy Program BEZPIECZNA + 2016
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Struktura Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
  


       ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

    ul. Szkolna 17, 62-541 Budzisław Kościelny

tel. (63)2681024, e-mail: sp.budz@interia.pl       Zespół Szkolno-Przedszkolny w Budzisławiu Kościelnym, decyzją Rady Gminy i Miasta Kleczew, funkcjonuje od 01.09.2004 r. 

        W jego skład wchodzą:

       ·         PRZEDSZKOLE 

       ·         SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ARKADEGO FIEDLERA

 

        Organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Kleczew. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty i Wychowania w Poznaniu -  Wydział Nadzoru Pedagogicznego w Koninie.   

 

      PRZEDSZKOLE w Budzisławiu Kościelnym powstało w 1973 roku z inicjatywy nauczycielki Szkoły Podstawowej w Budzisławiu Kościelnym pani Jadwigi Czkalskiej. Do roku 1992 pani Jadwiga Czekalska pełniła funkcję dyrektora placówki. W 1992 roku dyrektorem przedszkola została pani mgr Irena Maciejewska, urząd ten piastowała do momentu odejścia na emeryturę w 2004 roku. W tymże roku przedszkole straciło status samodzielnej jednostki, weszło w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego. Pełna nazwa przedszkola od tej pory to: Zespół Szkolno- Przedszkolny, Przedszkole w Budzisławiu Kościelnym. Funkcję dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Przedszkola pełni pani mgr Mariola Brorzyńska, wicedyrektorem jest pani mgr Dominika Woźniak.

       Przedszkole kilka razy zmieniało lokalizację. Początkowo mieściło się w budynku, należącym obecnie do Poczty Polskiej. W 1977 roku przeniosło się do budynku przy ulicy Wilczyńskiej. Od 2005 roku placówka funkcjonuje wraz ze Szkołą Podstawową przy ulicy Szkolnej 17.

 

       Przedszkole czynne jest 10 godzin dziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 700– 1700

       Obecnie posiada pięć oddziałów zróżnicowanych pod względem wieku i możliwości rozwojowych: grupa 3-latków, 4-latków, grupa 5-latków i dwie grupy 6-latków (łącznie 103 dzieci). Stwarza optymalne warunki do wszechstronnego i indywidualnego rozwoju każdego dziecka, kreujemy jego aktywną i twórczą postawę.

       Kadra pedagogiczna w naszym przedszkolu posiada pełne kwalifikacje w zakresie nauczania wychowania przedszkolnego i ustawicznie doskonali swój warsztat pracy. Przedszkole dysponuje bogatą bazą środków dydaktycznych, sprzętem audiowizualnym wykorzystywanym w codziennej pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej. Nauczyciele w swojej pracy wykorzystują, innowacyjne, aktywne i twórcze metody pracy z dzieckiem, np. gimnastyka twórcza R. Labanai K.Orffa, gimnastyka rytmiczna Kniessów, matematyka E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, pedagogika zabawy, tańce integracyjne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia relaksacyjne, kinezjologia edukacyjna i inne. Placówka posiada bardzo dobre warunki lokalowe: duże, funkcjonalne sale zabaw  i zajęć dla dzieci oraz duży plac zabaw.

  Przedszkole pracuje w oparciu o programy: „Razem w przedszkolu. Program wychowania przedszkolnego” J. Andrzejewskiej, J. Wieruckiej oraz „Wesołe przedszkole i przyjaciele” M. Walczak-Sarao, D. Kręcisz. W przedszkolu realizowane są także programy własne: regionalny, przyrodniczy, bezpieczny przedszkolak oraz stop agresji. Nauczyciele dostosowują treści programowe do różnic indywidualnych i potrzeb wynikających z warunków środowiskowych.  

        W bieżącym roku szkolnym przedszkole przystąpiło do programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Przedszkole realizuje działania ekologiczne oraz scenariusze zajęć zawarte w książeczce „Kubusiowi Przyjaciele Natury Oszczędzają Energię”. Patronat nad tym programem sprawuje Tymbark - GMW Sp.z o.o.

    Przedszkole stara się być otwarte na środowisko, w którym funkcjonuje. Dzieci biorą udział w przeglądach i konkursach organizowanych na terenie gminy i poza nią. Dużą wagę przywiązujemy do współpracy z:

-         Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną,

-         Centrum Kultury w Kleczewie,

-         Przedszkolem w Orchowie,

-         Biblioteką Publiczną w Budzisławiu Kościelnym,

-         OSP w Budzisławiu Kościelnym,

-         Komisariatem Policji w Kleczewie,

-         prasą lokalną

 

  Przedszkola stara się zaspokajać wszystkie potrzeby dzieci. Zarówno te podstawowe: opiekuńczo -wychowawczo-dydaktyczne, a także i te związane z rozrywką.  

    W związku z tym organizujemy uroczystości, które na stałe wpisały się w tradycję przedszkola: Piknik – Święto Pieczonego Ziemniaka, Barbórka, Mikołajki, Jasełka, Wieczór baśni i bajki, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Dzień Rodziny. Organizujemy cykliczne wyjazdy do teatru w Gnieźnie na przedstawienia teatralne dla dzieci, prowadzimy zajęcia otwarte dla rodziców. Dużym zainteresowaniem cieszą się Dni Otwarte Przedszkola, które dają możliwość zapoznania się z ofertą placówki. W przedszkolu odbywają się spotkania z ludźmi różnych zawodów: policjant, strażak, leśniczy, pielęgniarka, bibliotekarka itd. Dzieci mają możliwość skorzystania z zajęć dodatkowych tj.: gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, logopedia, kółko teatralne, kółko matematyczne, kółko badawcze, taneczne oraz plastyczne.      

 

   W naszym przedszkolu pracuje się wspólnie, mądrze i odpowiedzialnie.                          
      Do  SZKOŁY PODSTAWOWEJ w bieżącym roku szkolnym uczęszcza 229 uczniów, prawie połowa z nich  dowożona jest  autobusami szkolnymi. Uczniowie uczą się w 12 oddziałach. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna szkoły liczy 23 osoby. Wielu z nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania dwóch przedmiotów. Kieruje nimi dyrektor szkoły p. Mariola Brorzyńska oraz dwóch wiceryrektorów: p. Halina Służewska i p. Dominika Wożniak. O ład i porządek organizacyjny dbają pracownicy administracji i obsługi.

      Niezwykle ważnym momentem w najnowszych dziejach szkoły był dzień 12 czerwca 2000 roku, w którym nadano jej imię wielkiego pisarza i podróżnika Arkadego Fiedlera. Od tej pory tradycją stały sie coroczne wycieczki dzieci z klas pierwszych do muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie. Podczas obchodów odśpiewano po raz pierwszy hymn szkoły.

      W roku 2003 szkoła  zdobyła  tytuł „Szkoły z klasą” oraz  przystąpiła do programu „Szkoła Ucząca się” (SUS) prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) w Warszawie. W ramach tego programu opracowano i ogłoszono raport z mierzenia jakości pracy szkoły.

 W setną rocznicę istnienia (w roku 2005) szkoła dostąpiła zaszczytu wręczenia sztandaru.  

                                                                   Sztandar szkoły                                                  

         Zgodnie z potrzebami dzieci w naszej placówce działa wiele kół zainteresowań, prowadzone są  zajęcia wyrównawcze, gimnastyka korekcyjna, logopedia. Duży nacisk kładziemy na rozwijanie uzdolnień artystycznych, naukę języka angielskiego i informatyki. Od klasy pierwszej nieodpłatnie prowadzone są dla wszystkich dzieci zajęcia rytmiki. W szkole działa wiele organizacji uczniowskich: Samorząd Uczniowski. Szkolna Kasa Oszczędności (SKO), 15 Gromada Zuchowa „Pracowite Pszczółki”, Uczniowski Klub Sportowy(UKS), Grupa Charytatywna „Pielgrzym” i Szkolne Koło PCK.

          Kolejny etap swej historii szkoła podstawowa ze stuletnią tradycją pod patronatem A. Fiedlera i wyróżniona mianem " zasłużony dla powiatu" pokonuje w odnowionym i dobrze wyposażonym budynku. Obecny budynek szkolny po modernizacji i gruntownym remoncie oddany został do użytku we wrześniu 2005 roku. W czasie robót budowlanych, przez rok,  szkoła zajmowała część pomieszczeń w nowo wybudowanym gmachu miejscowego gimnazjum. W chwili obecnej placówka posiada 12 sal lekcyjnych, 2 pracownie komputerowe, pracownię językową, bibliotekę, gabinet pielęgniarki, izbę Patrona, salę gimnastyczną z przebieralniami i natryskami, boiska sportowe, kuchnię ze stołówką oraz pomieszczenia administracyjno-gospodarcze. Powierzchnia bazy dydaktycznej odnowionego budynku wynosi 2834 m kw. Do dyspozycji szkoły, na czas zajęć, jest pełnowymiarowa hala sportowa (18 m x 36 m) oraz sala z lustrami do gimnastyki korekcyjnej i innych zajęć ruchowych, administrowana przez OSiR w Kleczewie.

      Szkoła w ramach programu „Pracownie komputerowe dla szkół” otrzymała wyposażenie  pracowni komputerowej, Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej do obsługi biblioteki oraz zaadoptowano i po roku wyposażono drugą pracownię komputerową. Zajęcia lekcyjne w związku z bardzo dobrą sytuacją lokalową trwają od 800 do 15 00.

      Przez cały okres działalności placówka była mocno zakorzeniona w środowisku. Prezentowała wysoki poziom pedagogiczny i organizacyjny, od władz oświatowych otrzymywała wyrózniające oceny za osiągane wyniki w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Uczniowie tej szkoły odnosili sukcesy na najwyższych szczeblach i trafiali do ksiąg rekordów Polski. 

      Dążymy do tego, aby uczeń opuszczający naszą szkołę był mądrym i wrażliwym człowiekiem.

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
  
   
Strona główna|Archiwum GIM Budzisław|Archiwum GIM Kleczew|SP Koziegłowy|SP Sławoszewek|SP Złotków|ZSP Budzisław Kościelny|ZSP Kleczew|CUW
Nasze kanały RSS
© 2007 Edukacja w Gminie Kleczew. All rights reserved. | on line: 7 odwiedzin: 4037732