Strona główna    SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW  
Poniedziałek 22 Październik 2018 | Imieniny: Halki, Filipa, Przybysława
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
Kadra Pedagogiczna
Jublieusz 80-lecia Szkoły
O naszym Patronie
Trochę historii
O szkole
Nadanie imienia szkole
Klasy integracyjne
Profilaktyka 2013/2014
Profilaktyka 2014/2015
Profilaktyka 2015/2016
Profilaktyka 2016/2017
Profilaktyka 2017/2018
Pedagog szkolny
Innowacja pedagogiczna "Uczymy się przez działanie"
Samorząd Uczniowski
Zestaw podręczników na rok szkolny 2016/2017
Hipoterapia
Mam kota na punkcie mleka
Akcja MEN \"Ćwiczyć każdy może\"
Oferta zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Szkoła Promująca Zdrowie
Dobre praktyki
Świetlica środowiskowa 2015/2016
Świetlica środowiskowa 2016/17
Świetlica środowiskowa 2017/2018
Świetlica środowiskowa 2018/2019
ABC gotowania
Umiem pływać
Mały Mistrz
Akademia Bezpiecznego Puchatka
Doradztwo zawodowe
Programy i projekty edukacyjne
Osiągnięcia sportowe
Dla rodziców
Losy Absolwentów
Przekaż 1% na szkołę Twojego dziecka
Dokumenty szkolne
Napisz do nas
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
eTwinning
Programy profilaktyczne realizowane w roku 2015/2016
  

 

Programy profilaktyczne realizowane w Szkole Podstawowej im. Józefa Jóźwiaka

w Koziegłowach w roku szkolnym 2015/2016

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY,  GRUPA 5 – LATKÓW

 

 „Moje dziecko idzie do szkoły” to program edukacyjny mający na celu zwrócenie uwagi

rodziców na potrzeby dziecka wynikające z rozpoczęcia nauki w szkole.

Celem głównym programu jest ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród rodziców i dzieci klas „0”.

Celami szczegółowymi programu są:

ü  podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia;

ü  uświadomienie rodzicom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych;

ü  zainteresowanie rodziców zdrowiem ich dzieci i czynnikami wpływającymi na jego zachowanie;

ü  przekonanie rodziców o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu, środowisku szkolnym;

 

KLASA I

 

 „Czyste powietrze wokół nas” – to program który jest przeznaczony dla uczniów kl. I i ich rodziców. Ma on na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

Cele szczegółowe programu:

ü  Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.

ü  Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.

ü  Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.

ü  Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

ü  Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

 

KLASA II

 

„Nie pal przy mnie, proszę” - program dotyczący edukacji antytytoniowej, który jest adresowany do uczniów klasy II oraz ich rodziców. Jego celem jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

 

KLASA III i IV

 

 „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy” to projekt, który ma na celu zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na poziom zdrowia, a także właściwych nawyków i umiejętności prozdrowotnych. Skierowany jest do uczniów kl. III i IV oraz ich rodziców.

Celem bezpośrednim projektu jest zmniejszenie liczby dzieci zagrożonych otyłością, nadwagą i chorobami dieto zależnymi poprzez zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie oraz kształtowanie właściwych nawyków i umiejętności prozdrowotnych.

Celami szczegółowymi są:

ü  wdrażanie dzieci do prawidłowego dbania o higienę ciała, jamy ustnej,

ü  kształtowanie prawidłowych nawyków zdrowotnych i sprawności fizycznej,

ü  wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad higieny przy przygotowaniu posiłku oraz estetyczne spożywanie posiłków,

ü  zachęcanie dzieci do spożywania odpowiedniej ilości witamin, nabiałów, owoców

ü  ukazanie dzieciom wartości odżywczych warzyw i owoców

ü  znaczenie profilaktyki dla zachowania zdrowia jamy ustnej, higiena jamy ustnej, przyczyny powstania próchnicy i sposoby jej zapobiegania oraz wdrażanie dzieci do prawidłowego mycia zębów

ü  zapoznanie rodziców z projektem „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”.

 

KLASA V

 

 „Znajdź właściwe rozwiązanie”, program dotyczący edukacji antytytoniowej, który jest adresowany do uczniów klasy V oraz ich rodziców. Celem programu jest zapobieganie palenia tytoniu wśród młodzieży szkolnej, a co za tym idzie: zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego, kształtowaniem umiejętności dbania o zdrowie własne i naszych bliskich, a także kształtowanie postaw asertywnych związanych z paleniem tytoniu.

 

KLASA VI

 

 „Trzymaj formę” to projekt którego celem jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Adresowany jest do uczniów klasy VI

Cele szczegółowe projektu:

ü  Poszerzenie wiedzy na temat zdrowego żywienia, zbilansowanej diety, aktywności ruchowej.

ü  Kształtowanie umiejętności niezbędnych do utrzymania dobrego zdrowia i kondycji fizycznej.

ü  Uświadomienie zagrożeń dla młodego organizmu - anoreksja, bulimia, otyłość.

ü  Propagowanie zdrowego trybu życia.

ü  Zwiększenie aktywności ruchowej poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach wychowania fizycznego i sportowych zajęciach pozalekcyjnych.

                                                                                                                    

Wytyczne

Nazwa programu

Grupa docelowa

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji 

Programy

„Moje dziecko idzie

do szkoły”

 

Oddział przedszkolny 5 –latki + rodzice

 

Wychowawca

p. Joanna Lewandowska

10 czerwca 2015r.

„Czyste powietrze wokół nas”

 

Klasa I i rodzice

Wychowawca

p. Agnieszka Łukowska

13 maja 2015r.

„Nie pal przy mnie proszę”

 

Klasa II i rodzice

Wychowawca

kl. II p. Anna Wolińska

20 maja 2015r.

„Znajdź właściwe rozwiązanie”

 

 

Klasa V

Wychowawca klasy V p. Ewa Moks

20 maja 2015r.

Projekty

„Bądźmy zdrowi,- wiemy, więc działamy”

 

Klasa III

Wychowawca kl. III  Aniela Gwizd,

10 czerwca 2015r.

 

 

„Trzymaj formę”

 

 

 

Klasa VI

Wychowawca kl. VI

p. Grażyna Stryganek nauczyciel w-f

p. A. Jabłońska

Nauczyciele przyrody

 

 

13 maja 2015r.

 

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
   
Strona główna|Archiwum GIM Budzisław|Archiwum GIM Kleczew|SP Koziegłowy|SP Sławoszewek|SP Złotków|ZSP Budzisław Kościelny|ZSP Kleczew|CUW
Nasze kanały RSS
© 2007 Edukacja w Gminie Kleczew. All rights reserved. | on line: 17 odwiedzin: 5768501