Strona główna    SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW  
Niedziela 18 Listopad 2018 | Imieniny: Aniela, Klaudyna, Roman
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
Powitanie
Kontakt
Jak nas widzą ptaki
Historia
Nasz patron
Hymn Szkoły
Certyfikat ,, Bezpiecznej Szkoły\"
Szkoła promująca czytelnictwo
Kadra
Samorząd Uczniowski
Zajęcia pozalekcyjne
Nasza szkoła sprzyja zdrowiu
Świetlica Środowiskowa
Dobre Praktyki
Nasze sukcesy i osiągnięcia
Dorobek szkoły w latach 1990-2010
Plan lekcji
Wykaz podręczników
Szkolny Zestaw Programow Nauczania
Dokumenty szkolne
Dla Rodziców
Harmonogram uroczystości szkolnych na rok szkolny 2017/2018
Dokumenty do pobrania
Plan dyżurów w roku szkolnym 2017/18 (II półrocze)
Godziny lekcji i przerw
Godziny odwozów
LOSY ABSOLWENTÓW
Wyprawka Przedszkolaka
Informacje - publiczne
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
eTwinning
40- lecie Szkoły Podstawowej w Sławoszewku
  

Nauczanie w Sławoszewku sięga okresu przedwojennego. Było to nauczanie prowadzone w klasach początkowych. Po zakończeniu II wojny światowej, zajęcia szkolne rozpoczęły się w listopadzie 1945 roku w pałacu dworskim byłego majątku ziemskiego. W roku szkolnym 1960/61 utworzono pełną (7-klasową) szkołę podstawową. Kierownikiem szkoły w tym okresie była Eugenia Wesołowska, później Szczekocka.

Skromna baza lokalowa nie wystarczyła już do normalnego funkcjonowania szkoły. Ze wzglądu na trudności budowy w ramach inwestycji państwowych, poczyniono starania o budowę szkoły w czynie społecznym. W 1964 roku powstał Społeczny Komitet Budowy Szkoły w Sławoszewku  w składzie: Izydor Wojdyński, Mieczysław Sikorski, Antoni Ziemniarski, Adam Banaszak, Adam Flejszman, Józef Kosiński, Ignacy Kaszuba, Kazimiera Radziejewska, Ignacy Mrówczyński, Józef Loręcki, Jan Wesołowski, Kazimierz Przybyłek, Barbara Szubińska, Zenon Stachowiak i Ryszard Szczekocki - Kierownik Szkoły. Skromne możliwości finansowe mieszkańców uniemożliwiły rozpoczęcie inwestycji. Dopiero ogromna pomoc Kopalni Węgla Brunatnego w Koninie pozwoliła zrealizować budowę.

Nowy budynek został wykonany na podstawie typowej dokumentacji przewidującej 5 izb lekcyjnych i pracownię zajęć technicznych; w trakcie budowy utworzono jeszcze 1 izbę lekcyjną. Ogólny koszt inwestycji wraz z wyposażeniem wyniósł 1 500 000 zł. W budowę placówki zaangażowani byli również: Edward Stankiewicz, Michał Rybczyński, Józef Bobrowski, Antoni Wiśniewski, Władysław Mąka, Czesław Mańkowski, Kazimierz Graczyk, Edmund Tomaszewski i Kazimierz Lamprycht.

Patronem szkoły został ks. Stanisław Staszic. 1 września 1968 roku nastąpiła uroczysta inauguracja roku szkolnego w nowym budynku. W 1991 roku dyrektor R. Szczekocki odszedł na emeryturę. W wyniku konkursu w tym roku funkcję dyrektora szkoły objął Karol Licheniak. Od 1992 dyrektor szkoły podejmował starania o rozbudowę istniejącego obiektu, gdyż stał się on najskromniejszym w gminie Kleczew.

Rada Miejska w Kleczewie III kadencji w składzie: przewodniczący - Tusiński Jerzy, wiceprzewodniczący: Chojnacki Józef i Jaroszewski Stanisław, oraz członkowie: Berthold Janusz, Czerniejewski Stanisław, Ćwikliński Zbigniew, Flejszman Jadwiga, Górecki Roman, Górniak Leszek, Kapela Marian, Koźlicki Michał, Kubaszewski Czesław, Maciejewski Stanisław, Pawlaczyk Andrzej, Przybylski Eugeniusz, Stolarski Wiesław, Sucholas Janusz, Tomalczyk Zbigniew, Trzewiczyński Maciej oraz Wesołowski Marek w dniu 27.02.1999 r. na VI sesji uchwalając budżet na 1999 r. zaplanowała środki na opracowanie dokumentacji projektowo - technicznej rozbudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej w Sławoszewku.

W dniu 18.11.1999 r. Zarząd Gminy i Miasta Kleczew w składzie: przewodniczący - Marek Wesołowski, oraz członkowie: Stanisław Maciejewski, Michał Koźlicki, Janusz Berthold, Roman Górecki, Andrzej Pawlaczyk i Maciej Trzewiczyński, podjął decyzję o zleceniu opracowania dokumentacji projektowo - technicznej obiektu.

         W dniu 14.09.2001 r. odbył się przetarg na wykonawstwo rozbudowy i modernizacji szkoły. Wykonawcą został Zakład Remontowo - Budowlany Danbud z Kleczewa, którego właścicielem jest p. Tadeusz Bąkowski z Budzisławia Kościelnego. Prace rozpoczęto w październiku 2001 roku.

W związku z zaawansowaniem prac związanych z rozbudowa i modernizacją szkoły, Rada Pedagogiczna naszej szkoły podjęła decyzję w dniu 28.02.20002 r., aby dyrektor rozpoczął starania w celu skrócenia roku szkolnego. W czasie wakacji zaplanowano przebudowę starej części szkoły. Na podstawie decyzji Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, zakończenie roku szkolnego odbyło się 14 czerwca, po uprzednim odpracowaniu 5 dni w soboty - tym samym mieliśmy dłuższe wakacje.

W listopadzie 2002 r. rozpoczęła się IV kadencja Rady Miejskiej w Kleczewie w składzie: przewodniczący - Jerzy Tusiński, wiceprzewodniczący: Marian Kapela i Maciej Trzewiczyński, oraz członkowie: Bojko Bronisław, Borońska Bronisława, Chojnacki Józef, Flejszman Jadwiga, Koźlicki Michał, Macyszyn Stanisław, Michalski Krzysztof, Natywo Krzysztof, Pernal Jacek, Ruszkowski Janusz, Szczekocki Piotr i Sucholas Janusz.„ Nowa” Rada Miejska kontynuowała rozbudowę szkoły.

         W dniu 18 lipca 2003 r. nastąpił odbiór techniczny nowego obiektu. Powierzchnia szkoły wzrosła z 619 m2 do 1400 m2. Koszt inwestycji wyniósł prawie 2 600 000 zł. Poza kotłownią olejową dotowaną w części przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, pieniądze na ten cel pochodziły z budżetu gminy Kleczew. Obiekt został nie tylko rozbudowany i zmodernizowany, ale także wyposażony w nowy sprzęt szkolny, meble, komputery, itp.. Teren przyszkolny został uporządkowany - wyłożony kostką brukową i ogrodzony.

Uroczyście 1 września 2003 r rozpoczęliśmy pracę w nowym obiekcie szkolnym.

 

W 2008 roku  mija 40 lat funkcjonowania tej szkoły, w tym 5 lat w nowym rozbudowanym obiekcie.

 

Cała społeczność szkolna jest wdzięczna budowniczym zarówno naszej pierwszej szkoły jak i drugiej - rozbudowanej i zmodernizowanej;               

               wprowadzającej nas godnie w XXI wiek!

 

 

w 2008 r. do naszej szkoły uczęszcza 86 uczniów. Grono pedagogiczne liczyło 12 nauczycieli, siedmioro z nich uzyskało tytuł nauczyciela dyplomowanego, czworo to nauczyciele mianowani. nauczyciele i dzieci mają bardzo dobre warunki do nauki i pracy dlatego po zajęciach lekcyjnych działa wiele kółek zainteresowań, w ramach których uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania, zamiłowania i umiejętności.  w 2008 r.uczniowie mieli do wyboru zajęcia taneczne, teatralne, dziennikarskie i sportowe. W szkole działały dwa kółka taneczne; zespół ,,Filipinki” skupiał dzieci z klas I-III. Natomiast w zespole ,,Twist” tańczyły dziewczęta z klas IV - VI. Na zajęcia teatralne uczęszczali wszyscy chętni uczniowie, którym marzyła się kariera aktorska. W ramach kółka dziennikarskiego uczniowie klas IV-V poznawali warsztat pracy dziennikarskiej oraz doskonalili swoje umiejętności pisarskie redagując szkolną gazetkę ,,Echo Szkoły”. W zajęciach sportowych, które prowadzone są w ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego ćwiczyli nasi najlepsi sportowcy, którzy potem na różnych zawodach zdobywali medale i puchary m.in. w biegach, tenisie stołowym i grach zespołowych. Przy szkole działa świetlica środowiskowa. W ramach zajęć świetlicowych działała sekcja szachowa, która skupia pasjonatów tej gry. Dużym powodzeniem cieszyła się kawiarenka internetowa, która działała codziennie bezpłatnie od 1200-1500.    

Nasi uczniowie chętnie uczestniczą w życiu szkoły, a także reprezentują ją na forum gminy, rejonu, powiatu i województwa. Biorą aktywny udział w konkursach przedmiotowych i tematycznych często odnosząc sukcesy, otrzymując nagrody i wyróżnienia, m.in. w:

Ø     Międzynarodowym Konkursie Matematycznym ,,Kangur”,

Ø     Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Tanecznych,

Ø     Ogólnopolskim Konkursie ,,Alfik Matematyczny”,

Ø     Wielkopolskim Konkursie na Monodram ,, Młodzi Koryfeusze”,

Ø     Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym  ,,Eko- Planeta”.

Szkoła wzięła także udział w projekcie edukacyjnym zorganizowanym przez Ośrodek Działań Ekologicznych ,,Źródło” pt. ,,Parki i ogrody oczami młodzieży”. Dzięki temu park przy naszej szkole został opisany i umieszczony w książce pt. ,,Parki i ogrody województwa wielkopolskiego”.

Szkoła aktywnie włącza się w życie środowiska lokalnego. Do szkoły zapraszane są babcie i dziadkowie z okazji ich święta a także mamy w Dniu Matki, by dzieci wierszem i piosenką mogły im podziękować za miłość i troskę. Występy naszych uczniów uświetniają, nie tylko uroczystości szkolne, ale także uroczystości organizowane przez różne organizację działające w naszej gminie, np. 50-lecie OSP w Sławoszewku, 40-lecie KGW w Sławoszewku, Gminny Dzień Seniora i wiele innych.

Historię szkoły tworzymy każdego dnia, bo, jak powiedział Willy Brandt: „Historia nie wie, co to ostatnie słowo!"

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
   
Strona główna|Archiwum GIM Budzisław|Archiwum GIM Kleczew|SP Koziegłowy|SP Sławoszewek|SP Złotków|ZSP Budzisław Kościelny|ZSP Kleczew|CUW
Nasze kanały RSS
© 2007 Edukacja w Gminie Kleczew. All rights reserved. | on line: 15 odwiedzin: 5902327