Strona główna    SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW  
Sobota 16 Grudzień 2017 | Imieniny: Albina, Zdzisław
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
Kontakt
Aktualności
Archiwum
Polscy Nobliści
Dokumenty szkolne
Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2017/2018 - oddziały gimnazjalne
Pedagog
Grono pedagogiczne
O szkole
Drużyna harcerska
Realizowane projekty
Biblioteka
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Plan zajęć
Administracja i obsługa
Najlepsi z najlepszych
Doradztwo Zawodowe
Projekty edukacyjne
Losy absolwentów
Szkolny Klub Europejski
Sportowe osiągnięcia
Kalendarz roku szkolnego
Odkrywamy Talenty
Akcja MEN "Ćwiczyć każdy może"
Szkoła Promująca Zdrowie
Nabór 2016/2017
Konkursy przedmiotowe
Ubezpieczenie uczniów
Oferta Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie
Bezpieczna+
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
OTK 2016 - podsumowanie przedsięwzięć
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
O szkole
  

Kleczew należy do miasteczek, w których szkoła jest jednym z głównych ośrodków życia kulturalnego i oświatowego. Gimnazjum w Kleczewie rozpoczęło swoją działalność 1 września 1999 roku na mocy uchwały Rady Miejskiej w Kleczewie. Było to pierwsze gimnazjum w gminie Kleczew, powołane w związku z reformą oświaty w Polsce. W pierwszych dwóch latach funkcjonowania posiadało 3 miejsca nauki: w Kleczewie, Złotkowie i Budzisławiu Kościelnym. W każdym miejscu nauki były wydzielone miejsca dla gimnazjum. Był to najtrudniejszy okres – kłopotliwe dojazdy nauczycieli, trudności w organizacji wspólnych imprez szkolnych, brak podstawowych pomocy naukowych. Po decyzji Rady Miejskiej, kiedy to powstało w gminie Kleczew drugie gimnazjum w Budzisławiu Kościelnym, Gimnazjum w Kleczewie stało się samodzielna jednostką, z jednym miejscem nauki.
W tej chwili Gimnazjum mieści się w budynku przy ulicy Warszawskiej 31. Gimnazjum od początku jego powstania kieruje pani dyrektor Elżbieta Raźna. Niezwykle ważnym momentem w dziejach szkoły był 25 maja 2004r. w którym szkoła przyjęła imię Noblistów Polskich. Dwa lata później szkoła dostąpiła zaszczytu wręczenia sztandaru, który był zakupiony ze składek i wypracowanych funduszy całej społeczności szkolnej i społeczności lokalnej. Towarzyszy on we wszystkich ważnych dla szkoły momentach i reprezentuje szkołę na zewnątrz. Mottem pracy gimnazjum stały się słowa: „Uczymy myśleć i rozumieć świat”.
Obecnie gimnazjum funkcjonuje w budynku podzielonym na cztery segmenty, w którym jest wydzielone: 18 sal dydaktycznych, 2 pracownie komputerowe, 1 pracowania językowa, biblioteka z internetowym centrum informacji multimedialnej, gabinet opieki medycznej, dwie sale gimnastyczne. Ponadto w szkole znajdują się: sekretariat, gabinet dyrektora, wicedyrektora, pedagoga, doradcy zawodowego, pokój nauczycielski, kawiarenka, zaplecza socjalne, pomieszczenia na sprzęt sportowy. Od 01.09.2004 roku funkcjonuje również sklepik uczniowski.
Nauka w gimnazjum trwa trzy lata. Obecnie istnieją po 4 oddziały klas I, II i III. W szkole pracuje 28 nauczycieli posiadających pełne kwalifikacje. Nasi nauczyciele systematycznie doskonalą swój warsztat pracy poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach, kursach, warsztatach, a także kończąc studia podyplomowe.
W szkole funkcjonuje również oddział integracyjny, w którym pracują nauczyciele – specjaliści. Uczniowie gimnazjum uczą się obowiązkowo dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego. Młodzież ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań uczestnicząc w różnych kołach zainteresowań i zajęciach sportowych. W szkole działa Szkolny Klub Sportowy, koło wolontariatu, koło recytarsko - teatralne, chór, zespół taneczny, Szkolny Klub Europejski, drużyna harcerska. Szeroka oferta kół przedmiotowych i organizacji pozwala uczniom nie tylko rozwijać swoje zainteresowania, ale także pożytecznie i przyjemnie spędzić czas. Uczniowie mogą również podczas tych zajęć powtórzyć utrwalić materiał, co pozwala im osiągnąć sukces edukacyjny. Efektem różnorodnych zajęć pozalekcyjnych są wysokie lokaty uczniów gimnazjum w licznych konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych. Nasi uczniowie byli finalistami i laureatami konkursów z geografii, chemii, biologii, matematyki, j. polskiego, historii, fizyki, Konkursie Wiedzy o Wielkopolsce, Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, wojewódzkim konkursie „Młodzi wiedzą o Funduszach”, konkursie informatycznym, konkursie pożarniczym, Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego organizowanego przez WORD i wielu innych. Ponadto nasi gimnazjaliści wygrywali w różnorodnych konkursach plastycznych, piosenki polskiej i obcojęzycznej, konkursach tanecznych. Wiersze wyróżnionych uczniów ukazywały się w tomikach poezji oraz na Portalu Literackim. Corocznie uczniowie gimnazjum biorą udział w konkursach wiedzy o zdrowiu, konkursie matematycznym KANGUR, konkursie języka angielskiego FOX, Regionalnym Konkursie Matematycznym „Czas na szóstkę”. Szkoła wiedzie prym w edukacji europejskiej. Szerokim echem odbijają się imprezy środowiskowe przygotowanie na bardzo wysokim poziomie. W naszym gimnazjum ważną rolę odgrywa edukacja obywatelska. Nasi uczniowie biorą udział w sesjach Rady Gminy, współpracują z Centrum Edukacji Obywatelskiej, biorą udział w różnorodnych programach, np. „Młodzi Głosują”.
W roku szkolnym 2010/2011 nasze gimnazjum otrzymało tytuł Szkoły Odkrywców Talentów i zostało umieszczone na polskiej mapie Szkół Odkrywców Talentów. Wraz z tytułem otrzymaliśmy list gratulacyjny od Ministra Edukacji Narodowej pani Katarzyny Hall oraz pamiątkową tablicę. Gimnazjaliści z Kleczewa corocznie, aktywnie włączają się do działań na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Gimnazjum w Kleczewie jest propagatorem wiedzy z zakresu ekologii, ochrony środowiska i przyrody oraz kształtowania postaw proekologicznych wśród młodzieży poprzez udział młodzieży w Konkursie Ochrony Środowiska organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Koninie, akcji „Sprzątanie Świata”, akcji „Drzewo za butelkę” i innych akcjach tego typu. Organizujemy rajdy zarówno piesze jak i rowerowe, wycieczki nie tylko turystyczno – krajoznawcze, ale i przedmiotowe oraz biwaki.
Wolontariusze naszego gimnazjum razem z koordynatorem Szkolnego wolontariatu włączają się w różne akcje charytatywne np. „Dla małej Igi”, przedświąteczne zbiórki żywności, itp. Celem tych akcji jest nauczenie młodzieży pomagania potrzebującym, poszanowania żywności itp.
Nasza szkoła bierze aktywny udział w różnorodnych projektach. Były to między innymi projekty: Gimnazjalna Akademia Nauk dla subregionu konińskiego, Rozwój praktycznych umiejętności uczniów gimnazjów subregionu konińskiego, które były realizowane w ramach Działania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektów było wyrównanie dysproporcji edukacyjnych uczniów gimnazjów z obszarów wiejskich subregionu konińskiego przez aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych. W ramach zajęć odbywały się warsztaty organizowane przez pracowników uniwersyteckich, wycieczki dydaktyczne, uczniowie otrzymali podręczniki i inne materiały dydaktyczne a szkoła została wyposażona w pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć oraz tablicę multimedialną. Kolejnym projektem był projekt e-szkoła Wielkopolska – Twórczy Uczeń – Twórczy Nauczyciel – Pomoc Techniczna realizowanym przez Ogólnopolską Fundację Edukacji Komputerowej w Poznaniu, w partnerstwie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Szkoła otrzymała z OFEK-u sprzęt pomocny w realizacji projektu: laptopa i sprzęt audiowizualny.  Nasi uczniowie brali również udział w 3-letnim cyklu zajęć projektowych „Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat”. Poprzez udział w tym projekcie szkoła pozyskała cenne pomoce dydaktyczne, a grupa naszych gimnazjalistów uzyskała wysoka notę za jeden z 5 projektów semestralnych (8 miejsce na 140 grup).
Od 2011 roku bierzemy udział w programie „Żyj smacznie i zdrowo”, którego celem jest przekazanie uczniom szkół gimnazjalnych, w atrakcyjnej formie, zasad prawidłowego i smacznego odżywiania, zachęcenie ich do pierwszych eksperymentów w kuchni i wspólnego, rodzinnego spożywania posiłków oraz zwrócenie ich uwagi na ważne problemy społeczne takie, jak marnowanie żywności, energii czy wody.
W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła - Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Kleczewie - rozpoczęła starania o przystąpienie do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Przystąpiliśmy również do programu edukacyjno – badawczego „Mądre żywienie, zdrowe pokolenie”.
Nasza szkoła pragnie wykształcić dobrze przygotowanych do dalszej nauki, otwartych na współczesny świat, wrażliwych i życzliwych innym młodych ludzi. Zachęcamy naszych uczniów aby rozwijali własne zainteresowania i zdolności. Staramy się, by absolwenci Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Kleczewie byli osobami tolerancyjnymi, szanującymi godność drugiego człowieka i dobrze radzącymi sobie w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Logo szkoły

Sztandar szkoły
 
   

 
Pozostałe w dziale
 
Plan działań na rok szkolny 2017 - 2018
 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
  
   
Strona główna|Archiwum GIM Budzisław|Archiwum GIM Kleczew|SP Koziegłowy|SP Sławoszewek|SP Złotków|ZSP Budzisław Kościelny|ZSP Kleczew|CUW
Nasze kanały RSS
© 2007 Edukacja w Gminie Kleczew. All rights reserved. | on line: 13 odwiedzin: 4361512