Strona główna    SP Koziegłowy  SP Sławoszewek  SP Złotków  ZSP Budzisław Kościelny  ZSP Kleczew  CUW  
Sobota 15 Grudzień 2018 | Imieniny: Nina, Celina, Walerian
Prawa i obowiązki uczniaKalendarz szkolnyDla rodzicówAktualnościGaleriaKontakt
Kontakt
Patron szkoły
Historia szkoły
Hymn szkoły
Nasze osiągnięcia
Dokumenty
Pracownicy ZSP
Uczniowie
Bezpieczna+
Rada Rodziców
Informacje dla rodziców
Samorząd Uczniowski
Kalendarz roku szkolnego 2018/2019
Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2018-2019
Pedagog
Biblioteka (ul.Świętej Kingi)
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Biblioteka (ul.Warszawska)
Świetlica
Działania biblioteki szkolnej i świetlicy
Stołówka
Szkoła Promująca Zdrowie
Uroczystości szkolne
Innowacja pedagogiczna
Programy, projekty
Projekty unijne
Uroczystości przedszkolne
Akademia Zdrowego Przedszkolaka
Gazetka przedszkolna
Ogólnopolska Akcja MEN „Ćwiczyć każdy może” zorganizowana w ramach Roku Przedszkola w Ruchu
CHÓR SZKOLNY
Doradztwo zawodowe
OTK 2017
OTK 2018
Współpraca ze Szkołą w Koziatyniu na Ukrainie
Erasmus+
eTwinning
Losy absolwentów Gimnazjum im.Noblistów Polskich
Projekt "Czynna ochrona pszczołowatych w parkach krajobrazowych"
Ubezpieczenie
 
  
  
Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
eTwinning
Raport 2010-2011
  

RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY/PLACÓWKI

UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYJĘCIE DO

WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE
( szkoła/placówka w okresie przygotowawczym)

 

RAPORT ZA ROK 2010/2011

 

INFORMACJE  PODSTAWOWE O SZKOLE/PLACÓWCE:

Nazwa

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kleczewie

 

Adres

62-540 Kleczew, ul. św. Kingi 7

 

Telefon

63 2 701 992

Adres mailowy

spkleczew@konin.lm.pl

Strona www

www.edukacja.kleczew.pl

Imię i nazwisko dyrektora

Lidia Domagalska

Imię i nazwisko koordynatora

Marzena Albanowska

Imiona i nazwiska członków szkolnego zespołu

Małgorzata Dylewska, Ewa Linik, Ewa Kazimierska, Halina Maciaszek, Mariola Makowska, Grażyna Michalska, Katarzyna Stróżyk-Drzewiecka, Aleksandra Stroiwąs, Piotr Szymański, Anna Tylman

Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do projektu

Uchwała nr 3/2009/2010 RP ZSP w Kleczewie z dnia 31.08.2009r.

Nr w wykazie szkół/placówek (lista dostępna na stronie www.ko.poznan.pl)

 

 

 

 

 1. Plan działań w zakresie promocji zdrowia.

 

 1. Realizacja programów prozdrowotnych:

- Moje dziecko idzie do szkoły – p. A. Kaczmarek, kl. 0

- Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy – p. A. Kaczmarek, kl.0

- Czyste powietrze wokół nas – p. A. Kaczmarek, kl. 0

- Klub Bezpiecznego Puchatka – p. A. Pawlaczyk, kl. I

- Owoce i warzywa w szkole – p. A. Kozłowska, kl. I – III

- 5 porcji warzyw, owoców i soku – p. E. Kazimierska, kl. II

- Nie pal przy mnie, proszę – p. H. Szymańska, kl. II

- Trzymaj Formę – p. E. Linik, kl. V – VI

- Znajdź właściwe rozwiązanie – p. M. Albanowska, kl. V

- Pierwszy dzwonek – p. H. Maciaszek,p. B. Kuznowicz, kl. I – VI

- Szklanka mleka – p. K. Stróżyk-Drzewiecka, wszystkie dzieci

 1. Udział w ogólnopolskich akcjach prozdrowotnych:

- Światowy Dzień Walki z Cukrzycą – 14 XI, p. Bożena Kuznowicz, wszyscy uczniowie

- Rzuć palenie razem z nami – 18 XI, p. G. Michalska, p. A. Kaczmarek, p. M. Albanowska, kl. 0 – VI

- Światowy Dzień AIDS – 1 XII, p. M. Albanowska, kl. VI

- Światowy Dzień Zdrowia - 7 IV, p. G. Michalska, p. P. Szymański, kl. I –VI

- Światowy Dzień Ziemi – 22 IV, p. M. Dylewska, p. H. Maciaszek, kl. I – VI

- Światowy Dzień bez Papierosa – 31V, p. M. Albanowska, kl. IV - VI

 1. Udział uczniów w konkursach promujących zdrowie;

- Palić, nie palić – oto jest pytanie – III/IV, p. M. Albanowska, kl. V

- Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu – IV/V, p. M. Dylewska, p. M. Albanowska, kl. V – VI

- Turniej Ruchu Drogowego – V, p. M. Dylewska, kl. V –VI

- Turniej Wiedzy Pożarniczej – IV/V, p. P. Szymański, kl. IV – VI

 1. Zajęcia integrujące zespoły klasowe:

- Wycieczki i imprezy klasowe – wg harmonogramu klasowych programów wychowawczych

- Warsztaty integrujące zespoły klasowe z udziałem pracowników PPPP w Ślesinie – XI i III, kl. IV i VI, p. M. Albanowska

- Współzawodnictwo o tytuł Wzorowej Klasy – cały rok szkolny, kl. I – VI, p. H. Maciaszek, p. M. Albanowska

 1. Zdrowie społeczne:

- Słuchanie płyt o zachowaniu dzieci i omawianie poszczególnych scen – X – V, uczniowie kl. I –III, p. A. Tylman

- Inscenizacje podsumowujące analizę zachowań bohaterów opowiadań – XI – VI, kl. I – III, p. A. Tylman

- Czytanie w świetlicy szkolnej książek G. Kasdepke na temat dobrego zachowania – cały rok szkolny, p. G. Michalska, uczniowie przebywający na zajęciach świetlicowych

- Udział uczniów w przedstawieniach profilaktycznych – XI, kl. 0 – VI, p. M. Albanowska

- Zajęcia wychowawcze na temat empatii – I, kl. IV, p. M. Albanowska

- Zajęcia wychowawcze na temat asertywności – III, kl. V, p. M. Albanowska

 1. Przyjazna Szkoła:

- Pierwszy piątek miesiąca bez mundurku i na wesoło

- Trzynasty każdego miesiąca bez pytania i sprawdzianów

- Dzień Krawata – 30 IX, kl. I – VI p. H. Maciaszek, p. M. Albanowska

- Dzień Uśmiechu – 4 X, kl. I –III p. G. Michalska, p. M. Albanowska

- Wieczór Bajek – 9 X, dzieci przedszkolne, p. A. Kaczmarek, p. I. Kopiecka

- Dzień Życzliwości – 22 XI, kl. I – VI, p. G. Michalska, p. H. Maciaszek, p. M. Albanowska

- Dzień Wróżb – 30 XI, dzieci przebywające w świetlicy, p. G. Michalska, p. E. Kazimierska

- Bal Księżniczek i Książąt – 22 II, dzieci przedszkolne, p. A. Golasa, p. A. Stroiwąs

- Dzień Torebki – 8 III, kl. I – VI, p. H. Maciaszek, p. M. Albanowska

- Dzień Loka i Jeża – 21. III, kl. I – VI, p. H. Maciaszek, p. M. Albanowska

- Popołudnie z baśnią – 2 VI, kl. III, p. G. Dobrzycka, p. G. Michalska

 1. Współzawodnictwo sportowe:

- Udział uczniów w wewnątrzszkolnym współzawodnictwie sportowym – wg harmonogramu imprez sportowych, kl. I – VI, nauczyciele wychowania fizycznego

- Udział uczniów w międzyszkolnym współzawodnictwie sportowym – wg harmonogramu rozgrywek gminnych, rejonowych i powiatowych, kl. I – VI, nauczyciele wychowania fizycznego

- Sportowa Olimpiada Przedszkolaków – V, p. A. Kaczmarek, kl. 0

- Dzień Dziecka – Święto Sportu – 1 VI, kl. I – III, IV – VI, wychowawcy kl. I III, nauczyciele wychowania fizycznego, p. A. Linik

- Turnieje rodzinne – V/VI, przedszkolaki kl. I, IV – VI, p. A. Stroiwąs, p. A. Kaczmarek, p. E. Linik

 

 1.  Sprawozdanie z realizacji podjętych działań.

 

W roku szkolnym 2010/11 działania z zakresu promocji zdrowia realizowaliśmy w ramach powyższych obszarów, skupiając się głównie na propagowaniu zdrowia społecznego i psychicznego uczniów i pracowników szkoły. Podejmowaliśmy takie zadania, których celem było rozbudzanie empatii, analiza naszych zachowań, integracja zespołów klasowych. Chcieliśmy, aby szkoła kojarzyła się nam  z miłymi chwilami, wspólnymi akcjami i zabawami, była przyjazna dzieciom i dorosłym. Realizowaliśmy liczne programy prozdrowotne i braliśmy udział w konkursach poszerzających wiedzę o zdrowiu i bezpieczeństwie. Akcentowaliśmy różne akcje i święta, których celem było przeciwdziałanie uzależnieniom, walka z chorobami i promocja zdrowia. Podejmowaliśmy dużo działań wychowawczych analizujących nasze postępowanie, omawiających zasady savoir vivre’u. Uczniowie brali udział w warsztatach integracyjnych, oglądali przedstawienia profilaktyczne, tworzyli i omawiali scenki dramowe. Dużym wyzwaniem dla nas było organizowanie dni , dzięki którym szkoła stawała się bardziej przyjazna i radosna. Nasi uczniowie uczestniczyli również we współzawodnictwie sportowym wewnątrzszkolnym i międzyszkolnym, osiągając liczne sukcesy na szczeblu gminnym, rejonowym i powiatowym. Staraliśmy się włączyć do naszych przedsięwzięć rodziców.

 

 

 1. Monitoring podjętych działań.

 

Za monitorowanie programów i projektów prozdrowotnych odpowiedzialni byli koordynatorzy, którzy czuwali nad pracą swoich zespołów, przygotowywali sprawozdania podsumowujące realizację zaplanowanych działań. Ponadto pozostałym zadaniom również zostały przypisane osoby nadzorujące, które po każdej akcji, konkursie czy imprezie przygotowywały sprawozdania i przekazywały je szkolnemu koordynatorowi oraz pani dyrektor. Prowadzimy także kronikę okresu przygotowawczego do WSSPZ, w której opisujemy najważniejsze wydarzenia. Na koniec roku szkolnego koordynator przygotował: całoroczne sprawozdanie, raport i prezentację.

 

 

 1. Informacja na temat ewaluacji podjętych działań.

 

Ewaluacja przeprowadzonych działań zostanie dokonana w sierpniu po analizie sprawozdań: wychowawców klas, pedagoga szkolnego i samorządu uczniowskiego.  Wnioski z ewaluacji zostaną zebrane i przedstawione na sierpniowym posiedzeniu analitycznym rady pedagogicznej.

 

 

 1. Dokumentacja potwierdzająca podjęte działania – załącznik „Prezentacja działań z zakresu promocji zdrowia podjętych przez ZSP w Kleczewie w roku szkolnym 2010/2011.

http://issuu.com/ami2013/docs/spz_2010-2011

   
  «« wstecz

  drukujwyślij ten link
    
     
  Strona główna|Archiwum GIM Budzisław|Archiwum GIM Kleczew|SP Koziegłowy|SP Sławoszewek|SP Złotków|ZSP Budzisław Kościelny|ZSP Kleczew|CUW
  Nasze kanały RSS
  © 2007 Edukacja w Gminie Kleczew. All rights reserved. | on line: 11 odwiedzin: 6016436